Hekel randjies vir jou serp | Vrouekeur

Hekel randjies vir jou serp

Hekel twee maklike randjies om ’n gekoopte serp af te rond

Deur KAREN ADENDORFF
Foto ELMARIE KN APTON

Moeilikheidsgraad: *

Benodigdhede

  • Crochet no. 5 (50 g-balle): kleure van jou keuse
  • 2 mm-hekelpen
  • Bypassende saadkraletjies
  • Algemene naaldwerkbenodigdhede

Afkortings

dies – dieselfde; dr – draai; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls – lus; sp – spasie; st(e) – steek(e); vlg – volgende

Aanwysings

Pienk rand (hekel 2) Meet die breedte van jou serp en hekel die aantal kettingsteke soos benodig met ligpienk. Die aantal kettingsteke moet in veelvoude van 15 + 3 ks wees.
1ste ry: 1 lb in 4de ks vanaf pen, 1 lb in elke ks tot einde, dr. 2de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, *6 ks, slaan 4 ks oor, 1 kb in vlg lb, herh van * tot einde, dr.
3de ry: 5 ks, 1 kb in vlg 6 ks-ls, *6 ks, 1 kb in vlg 6 ks-ls, herh van * tot einde, eindig met 3 ks, 1 lb in laaste kb, dr.
4de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, *6 ks, 1 kb in vlg 6 ks-ls, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in 5 ks-ls, dr.
5de ry: soos 3de ry.
6de ry: soos 4de ry.
LEES OOK: Hekel ’n kettingserp
7de ry: 3 ks, 5 lb in vgl 6 ks-ls, 3 ks, 6 lb in dies 6 ks-ls, 1 kb in vlg 6 ks-ls, *(6 lb, 3 ks, 6 lb) in vlg 6 ks-ls, 1 kb in vlg 6 ks-ls, herh van * tot einde, eindig met (6 lb, 3 ks, 6 lb) in laaste 6 ks-ls, dr.
8ste ry: *6 ks, 4 lb in 3 ks-ls, 6 ks, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste van 6 lb, dr. H/af. Tel die aantal bogies gehekel en ryg die aantal kraletjies in die volgende kleur gare (1 kraletjie per bogie).
9de ry: heg donkerpienk aan, 1 ks, 1 kb in vlg kb, *6 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 3 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 6 ks, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste lb van vorige ry, dr.
10de ry: 1 ks, 1 kb in vlg kb, *6 ks, 3 lb in vlg 1 ks-sp, (1 kb, 3 ks, ryg kraal tot teenaan pen, heg met gs, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 3 lb in vlg 1 ks-sp, 6 ks, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde. H/af.
Bruin rand (hekel 2) Meet die breedte van jou serp en hekel die aantal kettingsteke soos benodig met donkerbruin. Die aantal kettingsteke moet in veelvoude van 12 + 4 ks wees.
1ste ry: 1 lb in 4e ks vanaf pen, 1 lb in elke ks tot einde, dr.
2de ry: 5 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb, *1 ks, slaan 3 lb oor, (2 lb, 3 ks, 2 lb) in vlg lb, 1 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, 5 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, herh van * tot einde, eindig met 2 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in laaste lb, dr.
3de ry: 1 ks, 1 kb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in 3 ks-sp, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, herh van * tot einde, dr. H/af. Tel die aantal bogies gehekel en ryg drie kraletjies per bogie in die volgende kleur gare.
4de ry: heg aan ligbruin, 1 ks, 1 kb in dies st, *4 ks, slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg lb, 4 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in 2 ks-ls, 4 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb, 4 ks, slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, dr.
5de ry: 1 ks, 1 kb in vlg kb, *4 ks, 1 kb in vlg kb, 4 ks, (1 kb, 1 ks, heg kraletjie met gs, 1 ks, gs in 2 ks-sp, 1 ks, heg kraletjies met gs, 1 ks, gs in 2 ks-sp, 1 ks, heg kraletjie met gs, 1 ks, 1 kb) in vlg 2 ks-sp, 4 ks, 1 kb in vlg kb, 4 ks, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde. H/af.

Afwerking

Span die randjies sodat dit mooi plat lê en spuit met bietjie water. Laat droog word. Werk die randjies aan die serpe vas.

Send this to a friend