Hekel ’n rokkie of romp vir die strand

Hekel ’n rokkie of romp vir die strand en dra dit oor ’n bikini of baaikostuum

Deur KAREN ADENDORFF

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

Elle Stretch (50 g-balle): 8–9 balle White (001) 4 mm-hekelpen naald met groot oog 4 wit kraletjies

Grootte

Omtrek = 96 cm Lengte = 85 cm

Afkortings

beg = begin; dies = dieselfde; dr = draai; gs = glipsteek; h/af = heg af; herh = herhaal; kb = kortbeen; ks = kettingsteek; lb = langbeen; rdte = rondte; sp = spasie; st = steek; vlg = volgende

Patroon

Met 4 mm-hekelpen, begin met 180 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm. (Sorg dat die ketting nie gedraai is nie.)
1ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke ks, gs in beg-kb (= 180 kb).
2de rdte: 4 ks, *slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-4 ks.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in elke 1 ks-sp en 1 kb in elke kb, gs in beg-kb.
4de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, *slaan 1 kb oor, 2 lb in vlg kb; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
5de rdte: gs tussen 2 lb, 3 ks, 1 lb in dies sp, 2 lb in elke V-spasie tussen 2 lb tot einde, gs bo in beg-3 ks. Herh rdte 5 nog 18 keer.
24ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke st en terseldertyd vermeerder 24 ste eweredig oor die rdte, gs in beg-kb (= 204 ste).
25ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke st en terselfdertyd vermeerder 23 ste eweredig oor die rdte, gs in beg-kb (= 227 ste). Die werk word nou in twee verdeel om ’n spleet te vorm:
1ste ry: 4 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb) 3 keer, 1 lb in vlg 2 kb, *(1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb) 7 keer, 1 lb in vlg 2 kb; herh van * tot einde, eindig met (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb) 4 keer, dr.
2de ry: 4 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, 4 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb in vlg lb) 4 keer, herh van * tot einde, eindig met (1 ks, 1 lb in vlg lb) 3 keer, dr.
3de ry: 4 ks, 1 lb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in 4 ks-sp, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb in vlg lb) 2 keer; herh van * tot einde, dr.
4de ry: 4 ks, *1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 kssp, 1 lb in vlg lb, 3 ks, 1 kb in vlg sp, 1 kb in vlg kb, 1 kb in vlg sp, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, 1 ks; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
5de ry: 4 ks, 1 lb in vlg sp, 1 lb in vlg lb, *4 ks, 1 kb in vlg sp, 1 kb in vlg 3 kb, 1 kb in vlg sp, 4 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, dr.
6de ry: 4 ks, *slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg sp, 4 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 3 kb, 4 ks, 2 lb in vlg sp, 1 lb in vlg lb, 1 ks; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
7de ry: 4 ks, 1 lb in vlg lb, *1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg sp, 4 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, 4 ks, 2 lb in vlg sp, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, dr.
8ste ry: 4 ks, 1 lb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg sp, 1 ks, 2 lb in vlg sp, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb in vlg lb) 2 keer; herh van * tot einde, dr.
9de ry: 4 ks, 1 lb in vlg lb, *(1 ks, 1 lb in vlg lb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb in vlg lb) 3 keer; herh van * tot einde, dr. Herh rye 1–9 nog 9 keer of tot verlangde lengte.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke sp, en 1 kb in elke st tot einde, dr werk dwars en hekel 2 kb in elke sp tot bokant van spleet en weer met 2 kb in elke sp af met die spleet. Gaan slegs onderom voort as volg:
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in dies st, *3 ks, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde. H/af.

Koord

Hekel ’n koord met twee drade wol en kettingste tot die verlangde lengte en ryg deur die opening aan die bokant. Knoop twee kraletjies aan die punte van die koord.

Send this to a friend