Hekel ’n blomtop

Hierdie blomtop sal beslis aandag trek!

Moeilikheidsgraad: ***

Benodigdhede

Elle Cotton On-vierdraad (100 g-balle): 5 balle Thunder Grey
3 mm-hekelpen
Naald met groot oog

Grootte

69 cm lank en ongeveer 90 cm in omtrek

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dr = draai, gp = groep, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, ls = lus, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tr = trossie, vlg = volgende
Trossie
1. Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
2. Moenie die steek voltooi nie, sodat daar twee lusse op die pen is.
3. Hekel die volgende steek/steke (aantal langbene volgens die patroon) op dieselfde wyse.
4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.
Picot 3 ks, gs in 1ste ks. Patroon Volg die diagram as riglyn vir die hekel van die stroke.

Strook 1

Hekel 24 blokkies in twee rye van 12 elk aan mekaar vas as volg:

Blokkiepatroon:

Hekel 10 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 23 lb in ring, gs bo in beg-3 ks.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in vlg 2 lb, [(1 kb, 7 ks, 1 kb) in vlg lb, 1 kb in vlg 5 lb] 3 keer, eindig met (1 kb, 7 ks, 1 kb) in vlg lb, 1 kb in laaste 2 lb, gs in beg-kb.
3de rdte (voltooi vir eerste blokkie): 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, 1 kb in dies st, (7 lb, picot, 7 lb) in vlg 7 ks-sp, slaan 3 kb oor, [(1 kb, 5 ks, 1 kb) in vlg kb, (7 lb, picot, 7 lb) in vlg 7 ks-sp, slaan 3 kb oor] 3 keer; gs in beg-kb. H/af.
3de rdte (vir 2de en daaropvolgende blokkies: Blokkies word in hierdie rondte aanmekaar gehekel): 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, 1 kb in dies st, (7 lb, 1 ks, 1 ks deur die picot van aangrensende blokkie, 1 ks, voltooi picot, 7 lb) in vlg 7 ks-sp, slaan 3 kb oor, (1 kb, 2 ks, 1 ks deur die 5 ks-ls van aangrensende blokkie, 2 ks, 1 kb) in vlg kb, (7 lb, 1 ks, 1 ks deur die picot van aangensende blokkie, 1 ks, voltooi picot, 7 lb) in vlg 7 ks-sp, slaan 3 kb oor; voltooi die res van die blokkie soos vir eerste blokkie. H/af. Voltooi res van die strook. H/af.
4de rdte: heg aan in hegtingspunt tussen enige twee blokkies, 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in hoekpicot, 1 kb in vlg 4 lb, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 3 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg 4 lb, 1 kb in picot, * 1 kb in hegtingssteek, 1 kb in vlg 4 lb, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 3 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg 4 lb, 1 kb in picot; herh van * oor elke blokkie tot einde, gs in beg-kb.
5de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg 5 kb, 3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg 5 kb, *1 lb in vlg 6 kb, 3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg 5 kb; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks = 18 lb oor elke blokkie = 216 lb.
6de rdte: 4 ks, slaan 1 lb oor, *1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-4 ks.
7de rdte: 3 ks, 1 lb in elke 1 ks-sp en in elke lb tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af. Herhaal rdtes 4–7 ook vir ander sy van strook.

Strook 2

Hekel 12 blomme in ry aan die vorige strook en aanmekaar by twee sterpunte vas as volg: Hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vom.
1ste rdte: 5 ks, (1 lb, 2 ks) 7 keer in ring, gs in 3de van beg-5 ks.
2de rdte: 3 ks, 3 lb in vlg 2 ks-sp, *1 lb in vlg lb, 3 lb in vlg 2 ks-sp; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks = 32 lb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, slaan 3 lb oor, *1 kb in vlg lb, 5 ks, slaan 3 lb oor; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
4de rdte (vir eerste sterblom): gs tot in 5 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 1 hlb, 1 lb, picot, 1 lb, 1 hlb, 1 kb) in dies en in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb en 1 lb) in vlg 5 ks-sp, 1 ks, 1 ks deur enige lb van vorige strook, 1 ks, voltooi picot, (1 lb, 1 hlb, 1 kb) in dies sp, (1 kb, 1 hlb en 1 lb) in vlg 5 ks-sp, 1 ks, slaan 10 lb van vorige strook oor, 1 ks deur vlg lb van die strook, 1 ks, voltooi picot, (1 lb, 1 hlb, 1 kb) in dies sp, (1 kb, 1 hlb, 1 lb, picot, 1 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 4 5 ks-sps, gs in beg-kb. H/af.
4de rdte (vir 2de en daaropvolgende sterblomme): gs tot in 5 ks-sp, 1 ks, [(1 kb, 1 hlb, 1 lb, 1 ks, 1 ks deur picot van aangrensende sterblom, 1 ks, voltooi picot, 1 lb, 1 hlb, 1 kb)] in dies en in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb en 1 lb) in vlg 5 ks-sp, 1 ks, slaan 6 lb van vorige strook oor, 1 ks deur vlg lb van strook, 1 ks, voltooi picot, (1 lb, 1 hlb, 1 kb) in dies sp, (1 kb, 1 hlb en 1 lb) in vlg 5 ks-sp, 1 ks, slaan 10 lb van vorige strook oor, 1 ks deur vlg lb van strook, 1 ks, voltooi picot, (1 lb, 1 hlb, 1 kb) in dies sp, (1 kb, 1 hlb, 1 lb, picot, 1 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 4 5 ks-sps, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte: heg aan in enige regterkantste picot van sterpunt, 1 ks, 1 kb in dies st, 10 ks, 1 kb in vlg picot, 6 ks, *1 kb in vlg picot, 10 ks, 1 kb in vlg picot, 6 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
6de rdte: 3 ks, 10 lb in vlg 10 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 6 lb in vlg 6 ks-sp, *1 lb in vlg kb, 10 lb in vlg 10 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 6 lb in vlg 6 ks-sp; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
7de rdte: soos 6de rdte van strook 1.
8ste rdte: soos 7de rdte van strook 1.

Strook 3

Hekel 12 blomme in ry aan die vorige strook en by een sterpunt aanmekaar vas as volg: Hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in beg-kb.
2de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 3 ks, slaan 1 kb oor, *2 lb-tr in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, *1 kb in vlg tr, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 3 ks-sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
4de rdte: 1 ks 1 kb in dies st, 5 ks, *1 kb in vlg kb tussen blomblare wat in tr gemaak is, 5 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. Druk die blomblare na voor sodat die 5 kslse agter blomblare lê.
5de rdte (vir eerste blom): gs tot in 5 kssp, 1 ks, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 3 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in dies sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, 1 ks deur lb in vorige strook, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan 10 lb oor van vorige strook, 1 ks deur vlg lb in strook, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 3 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 3 5 ks-sps, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte (vir 2de en daaropvolgende blomme): gs tot in 5 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, 1 ks deur 3 ks-sp van aangrensende blom, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in dies sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan 6 lb oor van vorige strook, 1 ks deur vlg lb van strook, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan 10 lb oor van vorige strook, 1 ks deur vlg lb in strook, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 3 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 3 5 ks-sps, gs in beg-kb. H/af.
6de rdte: heg aan in enige regterkantste 3 ks-sp van sterpunt, 1 ks, 1 kb in dies st, 10 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 6 ks, *1 kb in vlg 3 ks-sp, 10 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 6 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
7de rdte: 3 ks, 10 lb in vlg 10 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 6 lb in vlg 6 ks-sp, *1 lb in vlg kb, 10 lb in vlg 10 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 6 lb in vlg 6 ks-sp; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
8ste rdte: soos 6de rdte van strook 1.
9de rdte: soos 7de rdte van strook 1.
Strook 4 (rand onder) 10de rdte: 5 ks, slaan 2 lb oor, *1 lb in vlg lb, 2 ks, slaan 2 lb oor; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks.
11de rdte: gs to in 2 ks-sp, 1 ks, 1 kb in dies sp, (4 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp) 2 keer, 8 ks, slaan (1 lb, 2 ks, 1 lb) oor, *1 kb in vlg 2 ks-sp, (4 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp) 2 keer, 8 ks, slaan (1 lb, 2 ks, 1 lb) oor; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
12de rdte: gs tot in 4 ks-sp, 1 ks, 1 kb in dies sp, 4 ks, 1 kb in vlg 4 ks-sp, 15 lb in vlg 8 ks-sp, *1 kb in vlg 4 ks-sp, 4 ks, 1 kb in vlg 4 ks-sp, 15 lb in vlg 8 ks-sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
13de rdte: gs tot in 1ste lb, 5 ks, slaan 1 lb oor, [(1 lb, 2 ks) in vlg lb, slaan 1 lb oor] 6 keer, 1 lb in vlg lb, *[(1 lb, 2 ks) in vlg lb, slaan 1 lb oor] 7 keer, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks.
14de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks, 1 lb in dies sp, 2 ks, (2 lb-tr, 2 ks) in elke 2 ks-sp tot einde, gs bo in beg-3 ks.
15de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in elke 2 ks-sp tot einde, gs in beg-kb. H/af.

Strook 5

Soos strook 2, maar slegs 6 blomme word aan voorpant aanmekaar gehekel en slegs 6 blomme aan agterpant. Die voorpant se 6 blomme word nie aan die agterpant se 6 blomme vasgehekel nie, om ruimte vir mou-openinge te laat. Gaan verder soos volg voort aan beide pante:
1ste ry: hekel eers 3 ks los en heg dan met 1 kb in picot aan bokant van sterpunt (2 punt is los aan die kant), 10 ks, 1 kb in vlg picot, 6 ks, (1 kb in vlg picot, 10 ks, 1 kb in vlg picot, 6 ks) 4 keer, 1 kb in vlg picot, 10 ks, 1 kb in vlg picot, 7 ks, dr.
2de ry: 1 lb in 4de ks vanaf pen, 1 lb in vlg 3 ks, (1 lb in vlg kb, 10 lb in vlg 10 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 6 lb in vlg 6 ks-sp) 5 keer, 1 lb in vlg kb, 10 lb in vlg 10 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 3 ks, dr.
3de ry: 4 ks, slaan 1 lb oor, *1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor; herh van * tot einde, 1 lb in laaste dr-ks.
4de ry: 3 ks, 1 lb in elke 1 ks-sp en in elke lb tot einde, dr.
5de ry (begin van skouerstrook): 3 ks, 1 lb in vlg 35 lb. H/af.
5de ry vir ander skouer: doen dieselfde deur 1 lb in laaste 36ste van die ry te maak. H/af. Herhaal ry 1-5 vir agterpant.

Skouerstroke

Volg blompatroon van strook 3 en hekel 2 blomme vir elke skouer as volg aanmekaar en aan die voor- en agterpant vas (die blomme heg die voor- en agterpant aanmekaar):
5de rdte (vir eerste blom): gs tot in 5 kssp, 1 ks, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 3 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in dies sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan 3 lb van agterpant se 5de ry oor, 1 ks deur vlg lb van 5de ry, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan vlg 10 lb oor van agterpant se 5de ry, 1 ks deur vlg lb in 5de ry, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 3 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan 21 lb van voorpant se 5de ry oor, 1 ks deur vlg lb van 5de ry, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan vlg 10 lb van voorpant se 5de ry oor, 1 ks deur vlg lb van 5de ry, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in laaste 5 ks-sp, gs in beg-kb.
5de rdte (vir tweede blom): gs tot in 5 kssp, 1 ks, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, ks deur die 3 ks-sp van aangrensende blom, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in dies sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan vlg 6 lb van agterpant se 5de ry oor, 1 ks deur vlg lb van 5de ry, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan vlg 10 lb oor van agterpant se 5de ry, 1 ks deur vlg lb in 5de ry, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 3 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan 3 lb van voorpant se 5de ry oor, 1 ks deur vlg lb van 5de ry, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 ks, slaan vlg 10 lb van voorpant se 5de ry oor, 1 ks deur vlg lb van 5de ry, 1 ks, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in laaste 5 ks-sp, gs in beg-kb.

Rand om moue

Begin aan die onderkant van die mouopening by hegtingspunt van die blom in strook 4.
1ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, en in vlg 7 ste (eindig by vlg hegtingspunt), (6 ks, 1 kb in vlg sterpuntpicot) 2 keer, 6 ks, 8 kb dwarsoor die vlg langbene-strook, 10 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp van sterpunt, 10 ks, 8 kb oor vlg langbene-strook, (6 ks, 1 kb in vlg sterpuntpicot) 2 keer, 6 ks, gs in beg-kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in vlg 6 kb, vir die rndte verder, 1 lb in elke kb, 6 lb in elke 6 ks-sp en 10 lb in elke 10 ks-sp tot einde, gs in beg-kb (dus net die 7 steke onder arm is kortbene).
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in elke st tot einde, gs in beg-kb. H/af. Doen dieselfde met ander mou-opening.

Halsrand

1ste rdte: heg aan in 1ste lb van skouerstrook (5de ry van strook 5), 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elk van die vlg lb aan voorkant van hals, 1 kb in vlg lb van strook 5, 10 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp van sterpunt, 10 ks, 1 kb in vlg lb van strook 5, 1 kb in elk van vlg lb aan agterkant van nek, 1 kb in vlg lb van strook 5, 10 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp van sterpunt, 10 ks, gs in beg-kb.
2de rdte:
1 ks, 1 kb in dies kb en in elke kb en 10 kb in elke 10 ks-sp tot einde, gs in beg-kb. H/af.

Koord

Hekel 300 ks of verlangde lengte en hekel gs in elke ks. H/af. Ryg toutjie deur die 7de rdte van strook 2.

Send this to a friend