Hekel ’n boheemse tuniek | Vrouekeur

Hekel ’n boheemse tuniek

Hierdie boheemse tuniek in een grootte pas bykans enigeen

Deur KAREN ADENDORFF Foto’s Andrea Caldwell

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

  • MoYa 100%-katoen DK (50 g-balle): 14 balle Amazon (lot 113)
  • 3,5 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog

Grootte

Lengte = 53 cm; breedte = 130 cm.

Afkortings

beg = begin, dies = dieselfde, dr = draai, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, RK = regte kant, sp = spasie, st(e) = steek(steke), tr = trossie, vlg = volgende
Trossie:
1
Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
2 Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
3 Hekel die volgende twee steke op dieselfde manier sodat daar vier lusse op die pen is.
4 Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.

Aanwysings

Voorpant Blokkie: (Hekel 5) Let wel: Let op hoe elke rdte eindig. Met 3,5 mm-hekelpen, hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm. 1ste rdte: 3 ks, 2 lb in ring, (5 ks, 3 lb in ring) 3 keer, 2 ks, 1 lb bo in beg-3 ks.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, (5 ks, 3 lbtr oor vlg 3 lb, 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp) 4 keer, eindig met gs i.p.v. kb in beg-kb.
3de rdte:
3 ks, 3 lb in dies st, [1 kb in vlg 5 ks-sp, 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, (4 lb, 3 ks, 4 lb) in vlg kb] 3 keer, 1 kb in vlg 5 kssp, 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 4 lb in dies sp as die beg-3 lb, 1 ks, 1 hlb bo in beg-3 ks.
4de rdte: Dié rdte word net oor die 1ste blokkie gehekel. By die 2de tot 5de blokkie word hulle in die rdte aanmekaar gehekel. 3 ks, 3 lb in dies sp (wat deur die hlb gevorm is), [slaan 4 lb oor, 1 lb in vlg kb, 5 ks, 1 kb in 5 ks-sp, 5 ks, 1 lb in vlg kb, (4 lb, 3 ks, 4 lb) in 3 ks-sp] 3 keer, 1 lb in vlg kb, 5 ks, 1 kb in vlg 5 kssp, 5 ks, 1 lb in vlg kb, 4 lb in vlg sp (= beg-sp), 3 ks, gs bo in beg 3 ks. H/af.
Aanmekaarhekel van die blokkies:
4de rdte:
3 ks, 3 lb in die sp wat deur hlb gevorm is, slaan 4 lb oor, 1 lb in vlg kb, 5 ks, 1 kb in 5 ks-sp, 5 ks, 1 lb in vlg kb, 4 lb in 3 ks-sp, 1 ks, 1 ks deur 3 ks-sp van vorige blokkie, terug met 1 ks, 4 lb in dies 3 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 2 ks, 1 ks deur 5 ks-sp van vorige blokkie, terug met 2 ks, 1 kb in 5 ks-sp, 2 ks, 1 ks deur vlg 5 ks-sp van vorige blokkie, terug met 2 ks, 1 lb in vlg kb, 4 lb in 3 ks-sp, 1 ks, 1 ks deur vlg 3 ks-sp van vorige blokkie, terug met 1 ks, 4 lb in dies sp, voltooi verder soos reeds beskryf. Hekel oor die blokke soos volg:
1ste ry: Met RK na voor; (1 ks, 2 kb) in 3 ks-sp in hoek, 1 kb in vlg 5 ste, 3 kb in vlg 5 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 3 kb in vlg 5 ks-sp, 1 kb in vlg 5 ste, 1 kb in vlg sp, (1 kb in vlg sp, 1 kb in vlg 5 ste, 3 kb in vlg 5 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 3 kb in vlg 5 ks-sp, 1 kb in vlg 5 ste, 1 kb in vlg sp) 4 keer, dr = 96 kb.
2de ry: 5 ks, slaan 2 kb oor, *1 lb in vlg 2 kb, 2 ks, slaan 2 kb oor; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste kb, dr.
3de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, *2 ks, slaan 2 ks oor, 1 kb in vlg 2 lb; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in 3de van beg-5 ks, dr.
4de ry: 5 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg 2 kb, *2 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg 2 kb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste kb, dr. Herh ry 3 en 4 nog 30 keer en dan ry 3 nog 1 keer.

Nekvorming

Linkerskouer: 66ste ry: 5 ks, (1 lb in vlg 2 kb, 2 ks) 3 keer, 1 lb in vlg kb, dr.
67ste ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 ks, (1 kb in vlg 2 lb, 2 ks) 3 keer, 1 kb in 3de van beg-5 ks. H/af. Met RK na voor:
Regterskouer: 66ste ry: slaan 32 kb oor, steek pen in vlg kb en hekel 5 ks, (1 lb in vlg 2 kb, 2 ks) 3 keer, 1 lb in laaste kb, dr.
67ste ry: 1 ks, 1 kb in dies st, (2 ks, 1 kb in vlg 2 lb) 3 keer, 2 ks, 1 kb in 3de van beg-5 ks. H/af. Werk skouernate toe.

Agterpant

Hekel ook 5 blokke soos voorpant.
Ry 1–4: dies soos voorpant. Herh ry 3 en 4 nog 31 keer en dan ry 3 nog 1 keer. H/af.

Moue

Regterkantste mou:
1ste ry:
Met RK na voor, begin by blokkie aan agterpant met 1 ks, 1 kb in 3 ks-sp (hoek-sp), 1kb in vlg 5 ste, (2 kb in vlg 5 ks-sp) 2 keer, 1 kb in vlg 5 ste, 1 kb in vlg sp (= 16 kb oor blokkie), (2 kb in vlg sp, 1 kb tussen 2 ks-rye) 2 keer, 1 kb in vlg sp, *1 kb tussen vlg 2 ks-rye, (2 kb in vlg sp, 1 kb tussen vlg 2 ks-rye) 2 keer, 1 kb in vlg sp; herh van * tot voor skouernaat, 4 kb oor skouernaatgedeelte, **1 kb in vlg sp, 1 kb tussen vlg 2 ks-rye, (2 kb in vlg sp, 1 kb tussen vlg 2 ks-rye) 2 keer; herh van ** tot voor blokkie, 1 kb in sp, 1 kb in vlg 4 ste, slaan 1 st oor, (2 kb in vlg 5 ks-sp) 2 keer, 1 kb in vlg 5 ste, 1 kb in laaste sp (= 15 kb oor blokkie), dr (= 209 kb vir die mou).
2de ry: 4 ks, *slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks; herh van * tot einde, dr.
3de ry: 4 ks, *slaan (1 sp, 1 lb, 1 sp) oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg lb, 1 ks, slaan (1 sp, 1 lb, 1 sp) oor, 1 lb in vlg lb, 1 ks; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in 3de van beg-4 ks, dr.
4de ry: 6 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in 2 ks-sp, 3 ks, slaan 3 lb oor, 1 lb in vlg lb, *3 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 3 ks, slaan 3 lb oor, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in 3de van beg-4 ks, dr.
5de ry: 4 ks, *1 lb in vlg 3 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg kb, 1 ks, 1 lb in vlg 3 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in 3de van beg-6 ks, dr.
6de ry: 3 ks, *1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in 3de van beg-4 ks, dr.
7de ry: 4 ks, slaan vlg lb oor, 1 lb in vlg lb, *1 ks, slaan vlg lb oor, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in 3de van beg-3 ks. Herh ry 3-7 nog 7 keer en dan ry 3-6 nog een keer. H/af.
Linkerkantste mou: Met RK na voor, beg by blokkie aan voorpant. Hekel verder presies soos vorige mou.

 Rand om nek

Met RK na voor, beg op regterskouernaat met 1 ks, 2 kb in die naat, hekel dan 1 kb in elke kb en 2 kb in elke sp en 2 kb in vlg skouernaat. Gaan voort op dieselfde manier.

Rand onderom

1ste ry: Begin by die mou aan die voorpant en hekel 76 kb oor die mou, 17 kb oor elke blokkie en weer 76 kb oor vlg mou, dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde. H/af. Doen dies aan die onderkant by die agterpant.

Afwerking

Werk alle los drade weg. Werk die moue ± 30 cm aan die onderkant toe.

Send this to a friend