Hekel ’n kolwyntjiesak | Vrouekeur

Hekel ’n kolwyntjiesak

Hekel dié prettige sak met sy strepies en kolwyntjies

Deur KAREN ADENDORFF Foto ANDREA CALDWELL

Click here for the English pattern

Benodigdhede

Vinnis Colours Nikkim 100% katoen DK (50 g-bolle): 2 balle Stone en 1 bal elk Kingfisher, Raspberry, Natural, Ballet Pink en Cloud Blue 3 mm-hekelpen 42 pienk ronde kraletjies Merkertjies Suikerwateroplossing (50:50) N aald om gare weg te werk en kraletjies aan te werk

Grootte

30 cm x 34 cm

Afkortings

beg = begin, dies = dieselfde, dr = draai, gs = glipsteek, h/a = heg af, herh = herhaal, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, ls = lus, rdte = rondte, RK = regte kant, sp = spasie, st = steek, tes = tesame, tr = trossie, vlg = volgende

Metode

Bodem

(Die bodem word in ’n spiraal gehekel. Gebruik dus ’n merkertjie om die eerste steek van elke rdte aan te dui.) Met Stone en 3 mm-pen, hekel 36 ks.

1ste rdte: 1 kb in 3de ks vanaf pen en in elke van die vlg 32 ks, 3 kb in vlg ks (draaipunt), dr en werk aan die ander sy van die ks-strook, 1 kb in vlg 33 ks, 3 kb in vlg 2 ks-ls (draaipunt) (nie in die 1ste ks nie).

2de rdte: 1 kb in vlg 33 kb, 2 kb in vlg 3 kb (draaipunt = 6 kb), 1 kb in vlg 33 kb, 2 kb in vlg 3 kb (draaipunt = 6 kb).

3de rdte: 1 kb in vlg 33 kb, 2 kb in vlg 6 kb (draaipunt = 12 kb), 1 kb in vlg 33 kb, 2 kb in vlg 6 kb (draaipunt = 12 kb).

4de rdte: 1 kb in vlg 33 kb, 1 kb in vlg 12 kb (draaipunt = 12 kb), 1 kb in vlg 33 kb, 1 kb in vlg 12 kb (draaipunt = 12 kb).

5de rdte: 1 kb in vlg 33 kb, [(1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb) 6 keer (draaipunt = 18 kb)], 1 kb in vlg 33 kb, [(1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb) 6 keer (draaipunt = 18 kb)].

6de rdte: 1 kb in vlg 33 kb, 1 kb in vlg 18 kb (draaipunt = 18 kb), 1 kb in vlg 33 kb, 1 kb in vlg 18 kb (draaipunt = 18 kb).

7de rdte: soos rdte 6.

8ste rdte: 1 kb in vlg 33 kb, [(1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg kb) 6 keer (draaipunt = 24 kb)], 1 kb in vlg 33 kb, [(1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg kb) 6 keer (draaipunt = 24 kb)].

9de rdte: 1 kb in vlg 33 kb, 1 kb in vlg 24 kb (draaipunt = 24 kb), 1 kb in vlg 33 kb, 1 kb in vlg 24 kb (draaipunt = 24 kb).

10de rdte: soos rdte 9.

11de rdte: 1 kb in vlg 33 kb, [(1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg kb) 6 keer (draaipunt = 30 kb)], 1 kb in vlg 33 kb, [(1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg kb) 6 keer (draaipunt = 30 kb)].

12de rdte: 1 kb in vlg 33 kb, 1 kb in vlg 30 kb (draaipunt = 30 kb), 1 kb in vlg 33 kb, 1 kb in vlg 30 kb (draaipunt = 30 kb), gs in beg-kb = totaal 126 kb. Moenie afheg nie.

Sye

(buis wat in die rondte gevorm word) Gaan voort met sye van mandjie as volg:

13de rdte: 3 ks, 1 lb in elke kb tot einde, gs bo in beg-3 ks = 126 lb. Moenie afheg nie, maar los die draad aan agterkant om later weer op te tel.

14de rdte: met Kingfisher; 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, slaan 3 lb oor, *1 kb in sp net voor vlg lb, 3 ks, slaan 3 lb oor; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

15de rdte: met Stone; gs tot in 3 ks-sp, 3 ks, 2 lb in dies sp, 3 lb in elke 3 ks-sp tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.

16de rdte: met Cloud Blue; soos rdte 14.

17de rdte: met Natural; soos rdte 15. Moenie afheg nie, maar los draad aan agterkant om later weer op te tel.

18de rdte: met Raspberry; soos rdte 14.

19de rdte: met Natural; soos rdte 15. Moenie afheg nie.

20ste rdte: met Ballet Pink; soos rdte 14.

21ste rdte: met Natural; soos rdte 15.

22ste rdte: met Cloud Blue; 1 ks, 1 kb in elke lb tot einde, gs in beg-kb.

23ste rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb. H/af.

24ste rdte: met Kingfisher; 3 ks, 1 lb in dies st, 1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 3 kb oor, *2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 3 kb oor; herh van * tot einde, gs in bo in beg-3 ks. H/af.

25ste rdte: met Ballet Pink; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 4 lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp, *1 kb in vlg 5 lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

26ste rdte: met Natural; 3 ks, 4 lb tesame oor vlg 4 kb, 5 ks, slaan 1 kb oor, *5 lb tes oor vlg 5 kb, 5 ks, slaan 1 kb oor; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.

27ste rdte: met Cloud Blue; heg aan in 5 ks-sp, 1 ks, 5 kb in dies sp, 1 kb in vlg 5 lbtes, *5 kb in vlg 5 ks-sp, 1 kb in vlg 5 lb tes; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 126 kb.

28ste rdte: soos rdte 23.

29ste–33ste rdte: soos rdte 24-28.

34ste rdte: met Natural; soos rdte 13.

35ste rdte: met Ballet Pink; soos rdte 14.

36ste rdte: met Natural; soos rdte 15.

37ste rdte: met Rasperry; soos rdte 14.

38ste rdte: met Natural; soos rdte 15. H/af.

39ste rdte: met Cloud Blue; soos rdte 14.

40ste rdte: met Stone; soos rdte 15 sonder om af te heg.

41ste rdte: met Kingfisher; soos rdte 14.

42ste rdte: met Stone, soos rdte 15 sonder om af te heg.

43ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke lb tot einde, gs in beg-kb.

44ste–45ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb.

46ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 7 kb, 30 ks, slaan vlg 30 kb oor (vir handvatselopening), 1 kb in vlg 33 kb, 30 ks, slaan 30 kb oor (vir handvatselopening), 1 kb in vlg 25 kb, gs in beg-kb.

47ste rdte: 1 ks, 1 kb in vlg 8 kb, 30 kb in vlg 30 ks-sp, 1 kb in vlg 33 kb, 30 kb in vlg 30 ks-sp, 1 kb in vlg 25 kb, gs in beg-kb.

48ste–53ste rdte: soos rdte 43.H/af.

Afwerking

  1. Werk al die los drade weg.
  2. Werk ’n kraletjie aan die bopunt van elke 5 lb-tes van rdte 26 en 31 vas.
  3. Doop die sak in ’n 50:50-water-en-suikeroplossing en stop die sak met plastieksakke op. Druk in vorm en laat goed droog word.
  4. Laat goed droog en kliphard word. Haal sakke uit.

Send this to a friend