Hekel ’n Persiese rosetkombers

Hekel hierdie Persiese rosetkombers en bêre dit vir die nageslag

Deur KAREN ADENDORFF

Moeilikheidsgraad: ***

Benodigdhede

  • Elle Pure Gold DK (100g-balle): 2 balle elk Riviera, Lavender, Parakeet, Blossom, Salmon, Spritz en Vanilla
  • 4- en 4,5 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog

Grootte

Kniekombers: 1 m x 1 m

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, gp = groep, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, ls = lus, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tr = trossie, vlg = volgende Spykersteek: 1 Steek die pen deur die hekelwerk op die plek wat deur die patroon aangedui word. 2 Slaan die draad oor die pen en trek die lang lus na die voorkant toe deur. 3 Voltooi die steek soos gewoonlik. Moenie die hekeldraad te styf trek sodat die hekelwerk ineengetrek word nie.
Trossie:
1 Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
2 Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
3 Hekel die volgende steek/steke (soos deur patroon aangedui) op dieselfde wyse.
4 Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.
Picot: 3 ks, gs in 1ste ks.

Patroon

Groot rosetmotief (hekel 16)

Met 4 mm-pen en 1ste kleur, hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, (1 kb, 1 ks) 8 keer, gs in beg-kb. Moenie afheg nie, maar los ’n lus. (Laat die lus aan die voorkant van die hekelwerk.)
2de rdte: met kleur 2; heg aan in 1 ks-sp, 3 ks, 2 lb-tr in 1ste 1 ks-sp, 3 ks, *3 lb-tr in vlg 1 ks-sp, 3 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
3de rdte: Tel lus op wat in 1ste rdte gelos is: 3 ks, 1 kb in dies 3 ks-sp, *3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 1 spykerst in kb van 1ste rdte, 1 kb in dies 3 ks-sp; herh van * rondom, eindig met 3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, gs in 1ste kb.
4de rdte: 1 kb in dies gs, *7 lb in 3 ks-sp, 1 kb in vlg spykerst; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte: met kleur 3; heg aan met 1 ks en 1 kb tussen 2 blomblare, 6 ks, 1 kb in dies st, 6 ks, *1 kb tussen vlg 2 blomblare, 6 ks, 1 kb in dies kb, 6 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
6de rdte: 3 ks, (5 lb, 4 ks, 6 lb) in 6 ks-ls, slaan vlg 6 ks-ls oor (6 lb, 4 ks, 6 lb) in vlg en in elke tweede 6 ks-ls tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
7de rdte: met kleur 4; heg aan in 4 ks-sp, 4 ks, [(1 lb, 1 ks) 2 keer, 1 lb, 1 picot, (1 lb, 1 ks) 4 keer] in dies sp, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, slaan 2 lb van dies blaar en 2 lb van vlg blaar oor, 1 kb in vlg lb, *[(1 ks,1 lb,) 4 keer, 1 picot, (1 lb, 1 ks) 4 keer] in 4 ks-sp, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, slaan 2 lb van dies blaar en 2 lb van vlg blaar oor, 1 kb in vlg lb; herh van * tot einde, 1 ks, gs in 3de van beg-4 ks. H/af.
8ste rdte: met kleur 5; heg aan met 1 ks en 1 kb in 1ste 1 ks-sp, 1 kb in vlg 3 1 ks-sps, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in picot, 1 kb in vlg 4 1 kssps, 2 ks, *1 kb in vlg 4 1 ks-sps, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in picot, 1 kb in vlg 4 ks-sps, 2 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
9de rdte: met kleur 6; heg met 1 ks en 1 kb aan in 2 ks-sp, 8 ks, 1 kb in dies sp, 8 ks (aan agterkant), *(1 kb, 8 ks, 1 kb) in vlg 2 ks-sp, 8 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
10de rdte: gs tot in 8 ks-ls (tussen 2 blomblare) 1 ks, 10 kb in dies sp, 4 ks, 1 kb in vlg 8 ks-ls (agter werk), 4 ks, *10 kb in vlg 8 ks-ls, 4 ks, 1 kb in vlg 8 ks-ls, 4 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
11de rdte: met kleur 7; 3 ks, 1 lb in vlg 9 kb, 2 ks, 1 kb in 3 ks-ls van rdte 8, 2 ks, *1 lb in vlg 10 kb, 2 ks, 1 kb in 3 ks-ls van rdte 8, 2 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
12de rdte: Die rdte word net om die eerste roset gehekel. By die 2de en daaropvolgende rosette word die rosette in hierdie rdte aanmekaargehekel. Met vlg kleur; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 3 ks, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, 1 kb in vlg 2 lb, 2 ks, 1 kb in vlg kb, 2 ks, *1 kb in vlg 2 lb, 1 hlb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 3 ks, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, 1 kb in vlg 2 lb, 2 ks, 1 kb in vlg kb, 2 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

Aanmekaarhekel van rosette:

Die rosette word slegs op die punte aanmekaargehekel.
12de rdte: met vlg kleur; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 1 ks, 1 ks deur die 3 ks-sp van vorige roset, 1 ks, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, 1 kb in vlg 2 lb, 2 ks, 1 kb in vlg kb, 2 ks, 1 kb in vlg 2 lb, 1 hlb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 1 ks, 1 ks deur vlg 3 ks-sp van vorige roset, 1 ks, 2 lb in vlg lb, voltooi rdte verder soos reeds beskryf.

Klein rosetvulmotief (hekel 9)

Volg rdte 1–5 vir groot roset en gaan as volg voort: 6de rdte: 3 ks, (5 lb, 1 ks, 1 ks deur die kb van aangrensende roset, 1 ks, 6 lb) in 6 ks-ls, slaan vlg 6 ks-ls oor, (6 lb, 1 ks, 1 ks deur die hegsteek van 2 aangrensende rosette, 1 ks, 6 lb) in vlg 6 ks-ls, slaan vlg 6 ks-ls oor, *(6 lb, 1 ks, 1 ks deur die kb van aangrensende roset, 1 ks, 6 lb) in vlg 6 ksls, slaan vlg 6 ks-ls oor, (6 lb, 1 ks, 1 ks deur die hegsteek van 2 aangrensende rosette, 1 ks, 6 lb) in vlg 6 ks-ls, slaan vlg 6 ks-ls oor;

Halwe stervulmotief (hekel 12)

Met kleur 1; hekel 4 ks, gs in 1 ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, (1 kb, 1 ks) 4 keer, gs in begkb. Moenie afheg nie maar los ’n lus. (Laat die lus aan die voorkant van die hekelwerk.)
2de rdte: met kleur 2; heg aan in 1 ks-sp, 3 ks, 2 lb-tr in 1ste 1 ks-sp, 3 ks, (3 lb-tr in vlg 1 ks-sp, 3 ks) 2 keer, 3 lb-tr in vlg 1 ks-sp. H/af.
3de rdte: Tel lus op wat in 1ste rdte gelos is: trek die lus op, 1 kb in tr, (3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 1 spykerst in kb van 1ste rdte, 1 kb in dies 3 ks-sp) 3 keer, 3 ks, 1 spykerst in begst, dr.
4de ry: 1 kb in 1ste st, 4 lb in 1ste 3 ks-sp, 1 kb in vlg spykerst; (7 lb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg spykerst) 2 keer, 4 lb in laaste 3 ks-sp, 1 kb in laaste st. H/af.
5de ry: met kleur 3; 1 kb in 1ste st, 4 ks, (1 kb tussen vlg 2 blomblare, 6 ks, 1 kb in dies kb, 6 ks) 2 keer, 1 kb tussen vlg 2 blomblare, 6 ks, 1 kb in dies kb, 4 ks, 1 kb in laaste st, dr.
6de ry: 1 kb in 1ste st, 1 ks, 1 ks deur die 3 ks-sp van groot roset, 1 ks, 6 lb in vlg 6 ks-sp, 1 ks, 1 ks deur die kb van groot roset tussen twee sterpunte, 1 ks, 6 lb in dies 6 ks-sp, 6 lb in vlg 6 ks-sp, 1 ks, 1 ks deur die hegst van twee rosette se twee sterpunte, 1 ks, 6 lb in dies 6 ks-sp, 6 lb in vlg 6 ks-sp, 1 ks, 1 ks deur die kb van groot roset tussen twee sterpunte, 1 ks, 6 lb in dies 6 ks-sp, 1 kb in laaste st, 1 ks, 1 kb deur die 3 ks-sp van groot roset, 1 ks, gs in dies st. H/af. Klein vulmotief (hekel 12) Met enige kleur, hekel 7 ks, gs in 1ste ks, 10 ks, gs in 7de ks vanaf pen, dr, gs tot in 7 ks-sp, 3 ks, 5 lb in dies sp, 1 ks, 1 ks deur hegtingspunt van rosette, 1 ks, 6 lb in dies sp, 1 ks, 1 ks deur kb van aangrensende roset, 1 ks, 6 lb in vlg 7 ks-sp,1 ks, 1 ks deur hegtingspunt van rosette, 1 ks, 6 lb in dies sp, 1 ks, 1 ks deur kb van aangrensende roset, 1 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af. Rand Met 4 mm-pen, hekel 6 kb-rdtes reg rondom kombers – 2 rdtes van verskillende kleure elk.
7de rdte: met 4,5 mm-pen en volgende kleur, heg aan in enige hoek-kb, 3 ks, 1 lb in dies st, 1 ks, slaan 1 kb oor, *1 lb in vlg 2 kb, 1 ks, slaan 1 kb oor; herh van * tot einde met 2 lb in elke hoekst, gs bo in beg-3 ks.
8ste–13de rdte: met 4 mm-pen, hekel 6 rdtes kb – 2 rdtes van verskillende kleure elk.  herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.

Send this to a friend