Hekel ’n tapisserie-sak

Met net een hekelsteek kan jy tapisserie-hekel maklik baasraak en ’n mooi sak hekel!

Deur KAREN ADENDORFF

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

  • MoYa 100% Aran-katoendraad (50 g-balle): 2 balle Gun Metal, 1 bal elk Graphite, Tulip, Salari, Capsicum, Crepe en Sapphire
  • 4,5 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog
  • 2 krale met groot gaatjies

Grootte

Ongeveer 30 cm hoog

Afkortings

beg = begin, dies = dieselfde, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, rdte = rondte, sp = spasies, st = steek, tes = tesame, vlg = volgende.

Bodem

(Vermeerdering word vanaf rdte 5 afwisselend in rdte gedoen sodat die bodem nie punte vorm nie, maar ’n sirkel)
Met Gun Metal en 4,5 mm-pen, hekel 4 ks, gs in 1 ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 6 kb in ring, gs in beg-kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in dies st, 2 kb in vlg en in elke kb tot einde, gs in beg-kb = 12 kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 18 kb.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 24 kb.
5de rdte: 1 ks, 2 kb in dies st, 1 kb in vlg 3 kb, * 2 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 3 kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 30 kb.
6de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 4 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 36 kb.
7de rdte: 1 ks, 2 kb in dies st, 1 kb in vlg 5 kb, * 2 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 5 kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 42 kb.
8ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 5 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 6 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 48 kb.
9de rdte: 1 ks, 2 kb in dies st, 1 kb in vlg 7 kb, * 2 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 7 kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 54 kb.
10de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 7 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 8 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 60 kb.
11de rdte: 1 ks, 2 kb in dies st, 1 kb in vlg 9 kb, * 2 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 9 kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 66 kb.
12de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 9 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 10 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 72 kb.
13de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 5 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 11 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 5 kb, gs in beg-kb = 78 kb.
14de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 11 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 12 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 84 kb.
15de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 6 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 13 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 6 kb, gs in beg-kb = 90 kb.
16de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 13 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 14 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 96 kb.
17de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 7 kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 15 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 7 kb, gs in beg-kb = 102 kb.
18de en 19de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in elke kb tot einde, gs in beg-kb.
20ste rdte (vermindering): 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 5 kb, 2 kb tes, 1 kb in vlg 7 kb, 2 kb tes, *1 kb in vlg 6 kb, 2 kb tes, 1 kb in vlg 7 kb, 2 kb tes; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 90 kb.
21ste rdte: soos rdte 18. Tapisserie-gedeelte Volg diagram vir vlg rdtes. Elke blokkie verteenwoordig een kortbeen. Begin elke rdte met 1 ks, 1 kb in dies st en en dan 1 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb. Kleurwisseling:
1. Moenie die steek voltooi nie, maar bring draad van nuwe kleur in en voltooi die kortbeen met nuwe kleur. (foto 1)
2. Dra die draad van die vorige kleur agter die werk saam. Trek kort-kort styf sodat draad nie aan die voorkant wys nie.
3. Sodra die vorige kleur weer gebruik word, bring die bestaande kleur se draad na voor en die ander kleur se draad na agter. Moenie kortbeen voltooi met bestaande kleur nie, maar met volgende kleur. (Foto 2 en 3) Gebruik hierdie metode deurgaans vir kleurwisseling. Boonste gedeelte
Vlg 7 rdtes: heg aan met Gun Metal; herhaal rdte 18.
Vlg rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 2 kb, 2 ks, slaan 2 kb oor, *1 kb in vlg 3 kb, 2 ks, slaan 2 kb oor; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
Vlg rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg 2 ks-sp, *1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg 2 ks-sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
Laaste rdte: soos rdte 18. Werk los drade weg.

Toutjies (Hekel 2)

Hekel 150 ks, heg af. Ryg die een toutjie vanaf die een sy van die sak reg rondom deur en uit. Ryg die ander toutjie van die teenoorgestelde sy reg rondom en weer uit. Trek effens in en knoop die twee toutjies vas. ’n Kraletjie kan ook ingeryg word voordat die punte vasgeknoop word.  

Send this to a friend