Hekel ’n serp met blokkies

Hierdie serp met blokkies se patroon is tydrowend, maar treffend!

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

B trix Yarns 100% Alpaca 5 ply Sock weight (50 g-balle): 1 bal elk Tree Moss, Oyster Shell, Flamingo, Cosmos, Duck Egg Blue, Pigeon Grey, Sable Brown en Raspberry Mousse (beskikbaar by www.btrixdsigns.co.za of [email protected] co.za) 3 mm-hekelpen Naald vir vaswerk

Grootte

Lengte = 150 cm; Breedte = 50 cm.

Afkortings

beg = begin; dies = dieselfde; dr = draai; gs = glipsteek; h/a = heg af; herh = herhaal; kb = kortbeen; ks = kettingsteek; lb = langbeen; rdte = rondte; RK = regte kant; sp = spasie; st = steek; tr = trossie; vlg = volgende

Metode

Wenke

Sny ’n stuk papier 50 cm x 25 cm groot (dit is ’n derde van die serp) en steek elke blokkie wat klaar gehekel is volgens die diagram op die papier vas sodat dit maklik is om later vas te werk. Herhaal dit nog twee keer en werk dan die drie stukke hekelwerk aan mekaar vas.
Gebruik die kleure na willekeur.
Die getal blokkies (85) wat in die metode aangedui word, is slegs vir ’n derde van die serp.

Blok 1:
Hekel 7 Begin met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 2 lb in ring, (3 ks, 3 lb in ring) 3 keer, 3 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af.
2de rdte: Heg vlg kleur in enige 3 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 3 ks, 3 lb) in dies sp, [1 ks, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in vlg 3 ks-sp] 3 keer, 1 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af.
3de rdte: Heg vlg kleur in enige 3 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 3 ks, 3 lb) in dies sp, [1 ks, 3 lb in 1 ks-sp, 1 ks, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in 3 ks-sp] 3 keer, 1 ks, 3 lb in 1 ks-sp, 1 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af.
Blok 2:
Hekel 4 Beg met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 15 lb in ring, gs bo in beg-3 ks.
2de rdte: 4 ks, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb in vlg lb) 14 keer, 1 ks, gs in 3de van beg-4 ks. H/af.
3de rdte: Heg met vlg kleur in enige 1 kssp, [6 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, (3 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp) 3 keer] 4 keer.
4de rdte: gs in 6 ks-sp, 1 ks, [(3 kb, 3 ks, 3 kb) in die 6 ks-sp, (2 kb in vlg 3 ks-sp) 3 keer] 4 keer, gs in beg-kb. H/af.
Blok 3: Hekel 5 Beg met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 2 lb in ring, 5 ks, (3 lb in ring, 5 ks) 2 keer, 3 lb in ring, 2 ks, 1 lb bo in beg-3 ks.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies sp, (5 ks, 3 lb-tr oor vlg 3 lb, 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp) 4 keer, maar eindig met gs in beg-kb.
3de rdte: (3 ks, 3 lb, 3 ks, 4 lb) in dies gs, [1 kb in vlg 5 ks-sp, 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, (4 lb, 3 ks, 4 lb) in vlg kb] 3 keer, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 5 ks, 1 kb in vlg 5ks-sp, gs bo in beg-3 ks. H/af.
Blok 4: Hekel 25 Beg met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in dies st, 2 kb in elke kb = 16 kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 2 kb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg kb, [1 kb in vlg 3 kb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg kb] 3 keer, gs in beg-kb. H/af.
NOTA: (Begin die ks-ry lossies vanaf blok 5–27)
Blok 5:
Hekel 1 Beg met 20 ks.
1ste ry: 1 lb in 4de ks vanaf pen, 1 lb in elk van vlg ks = 18 lb, dr.
2de en 3de ry: 3 ks, 1 lb in elke lb. H/af.
Blok 6:
Hekel 1 Beg met 20 ks.
1ste ry: 1 lb in 4de ks vanaf pen, 1 lb in elk van vlg ks = 18 lb, dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke lb, dr.
3de ry: 3 ks, 1 lb in vlg en in elke kb. H/af.
Blok 7: Hekel 1 Beg met 17 ks. Voltooi soos blok 5.
Blok 8:
Hekel 1 Beg met 17 ks.
1ste ry: Soos by blok 5.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elk lb. H/af.
Blok 9: Hekel 2 Beg met 15 ks. Voltooi soos blok 5. H/af.
Blok 10: Hekel 2 Beg met 15 ks. Voltooi soos blok 6. H/af.
Blok 11: Hekel 1 Beg met 15 ks. Voltooi soos blok 8. H/af.
Blok 12: Hekel 6 Beg met 14 ks. Voltooi soos blok 5. H/af.
Blok 13: Hekel 6 Beg met 14 ks. Voltooi soos blok 6.
Blok 14: Hekel 4 Beg met 14 ks. Voltooi soos blok 8.
Blok 15: Hekel 2 Beg met 13 ks. Voltooi soos blok 5.
Blok 16: Hekel 2 Beg met 13 ks. Voltooi soos blok 6.
Blok 17: Hekel 3 Beg met 12 ks. Voltooi soos blok 5.
Blok 18: Hekel 3 Beg met 12 ks. Voltooi soos blok 6.
Blok 19:
Hekel 1 Beg met 12 ks.
1ste ry: 1 lb in 4de ks vanaf pen, 1 lb in elke ks, dr.
2de–4de ry: 3 ks, 1 lb in elke lb. H/af.
Blok 20:
Hekel 1 Beg met 12 ks.
1ste ry: Soos blok 5.
2de ry: Soos 2de ry van blok 8.
Blok 21: Hekel 1 Beg met 10 ks. Voltooi soos blok 5.
Blok 22: Hekel 1 Beg met 10 ks. Voltooi soos blok 6.
Blok 23:
Hekel 1 Beg met 10 ks.
1ste ry: 1 lb in 4de ks vanaf pen, 1 lb in elke ks, dr.
2de ry: 3 ks, 1 lb in elke lb. H/af.
Blok 24: Hekel 1 Beg met 10 ks. Voltooi soos blok 8.
Blok 25: Hekel 1 Beg met 8 ks. Voltooi soos blok 5.
Blok 26: Hekel 1 Beg met 8 ks. Voltooi soos blok 6.
Blok 27: Hekel 1 Beg met 12 ks.
1ste ry: 1 lb in 4de ks vanaf pen, 1 lb in elke ks, dr.
2de–6de ry: 3 ks, 1 lb in elke lb. H/af.

Randjie rondom

1ste rdte: Met RK na voor. Beg by enige hoek en hekel 1 kb in elke st en 3 kb in elke hoek-st, eindig met gs in 1ste kb. (Die aantal ste oor ’n ry moet deelbaar wees deur 5).
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 4 kb, 3 ks, gs in dies st, *1 kb in vlg 5 kb, 3 ks, gs in dies st; herh vanaf * rondom, eindig met gs in 1ste kb. H/af. Werk alle los drade weg.

Send this to a friend