Hekel ’n armband

Wat as armhandskoen begin het, het die laaste tyd in ’n gier vir ryklik versierde armbande ontwikkel

Deur KAREN ADENDORFF

Moeilikheidsgraad: *

Benodigdhede

  • Elle Crochet no 5 (50 g-balle): 1 bal elk Candy Pink (042), Rose Pink (004), Fuchsia (146), Wine (018), Grape 101), Regal (060). Slegs ’n bietjie van elke kleur word gebruik
  • 1 ,75 mm-hekelpen
  • Verskillende groottes en skakerings van pienk en pers saadkraletjies
  • Bietjie stopsel
  • Naald vir gare wegwerk en fyn naald vir kralewerk

Grootte

23 cm x 12 cm

Afkortings

beg – begin dies – dieselfde gs – glipsteek h/af – heg af herh – herhaal hlb – halflangbeen kb – kortbeen ks – kettingsteek lb – langbeen ls – lus rdte – rondte RK – regte kant sp – spasie st(e) – steek(steke) tes – tesame VK – verkeerde kant vlg – volgende

Aanwysings

Met 1,75 mm-hekelpen en Rose Pink, begin met 71 ks.
1ste ry: 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 kb in elke ks tot einde, dr (= 70 kb).
2de–4de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb. H/af.
5de ry: Las Candy Pink met 1 ks, 1 kb in elke kb, dr.
6de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb, dr. H/af. Ryg 39 pienk kraletjies deur Fuchsia-kleur gare.
7de ry: Las Fuchsia met 2 ks, slaan 2 kb oor, *3 lb in vlg kb, trek 3 kraletjies deur, gs oor die kraletjies, 3 lb in dies st, slaan 4 lb oor; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste kb, dr. H/af. Draai werk en gaan in die beg-kettingsteekry aan, RK na voor.
LEES OOK: Hekel ’n doilie-drasak
1ste ry: Las Wine met 1 ks in 1ste ks, 1 kb in elke ks tot einde (= 70 kb).
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb, dr. H/af.
3de ry: Las Grape met 3 ks, 1 lb in elke kb, dr.
4de ry: 3 ks, 1 lb in elke lb, dr.
5de ry: 1 ks, 1 kb in elke lb, dr. H/af.
6de ry: Las Regal met 3 ks, 1 lb in elke kb, dr.
7de ry: 3 ks, 1 lb in elke lb, dr.
8ste ry: 1 ks, 1 kb in elke lb, dr. H/af.
9de ry: Las Candy Pink met 3 ks, 1 lb in elke kb, dr.
10de ry: 1 ks, 1 kb in elke lb, dr. H/af.
11de ry: Las Rose Pink met 3 ks, 1 lb in elke kb, dr.
12de ry: 4 ks, slaan 1 lb oor, 2 lb in vlg lb, *slaan 4 lb oor, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg lb; herh van * tot einde, eindig met: slaan 4 lb oor, 2 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in laaste lb, dr. H/af.
13de ry: Las Fuchsia met 3 ks, 1 lb in 1 kssp, 1 lb in vlg 2 lb, *1 lb in vlg 2 lb, 2 lb in 2 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in vlg 2 lb, 1 lb in 1 ks-sp, 1 lb in dr-ks, dr. H/af. (= 80 lb). Ryg 30 pers kraletjies deur Regal-kleur gare.
14de ry: Las Regal met 1 ks, 1 kb in elke lb, dr.
15de ry: 4 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, *5 ks, slaan 4 kb oor, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde, eindig met 2 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in laaste kb, dr.
16de ry: 3 ks, 1 lb in 2 ks-sp, *4 ks, 2 lb in 5 ks-sp; herh van * tot einde, eindig met 2 lb in laaste sp, dr.
17de ry: *6 ks, 1 kb in 4 ks-sp; herh van * tot einde, eindig met 3 ks, 1 lb in laaste lb, dr.
18de ry: *6 ks, 1 kb in vlg 6 ks-sp; herh van * tot einde, dr.
19de ry: *5 ks, ryg 2 kraletjies deur, gs in 3de ks vanaf pen, 3 ks, 1 kb in vlg 6 ks-sp; herh van * tot einde. H/af.

Groot blom

Met Candy Pink, begin met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 kb in gs, (3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 6 keer, eindig met gs in 1ste kb.
3de rdte: (1 kb, 3 ks, 4 lb, 3 ks, 1 kb) in elke 3 ks-sp, gs in 1ste kb. H/af. (= 6 blaartjies).
LEES OOK: Hekel ’n kettingserp
4de rdte: Las Grape en hekel (5 ks, 1 kb tussen vlg 2 blaartjies) 6 keer, gs in basis van 1ste 5 ks.
5de rdte: gs in 1ste 5 ks-sp, (1 kb, 3 ks, 6 lb, 3 ks, 1 kb) in elke 5 ks-sp, gs in 1ste kb. H/af.
6de rdte: Las Regal en hekel (7 ks, 1 kb tussen vlg 2 blaartjies) 6 keer, gs in basis van 1ste 7 ks.
7de rdte: gs in 1ste 7 ks-sp, (1 kb, 3 ks, 8 lb, 3 ks, 1 kb) in elke 7 ks-sp, gs in 1ste kb. H/af.

Blommetjies wat aan voorkant hang (hekel 8)

Met Grape, hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 kb in gs, (3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 6 keer, gs in 1ste kb.
3de rdte: (1 kb, 1 hlb, 1 lb, 1 ks, 1 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 3 ks-sp, gs in 1ste kb. H/af.

Klein blommetjies langs groot blom (hekel 4)

Met Candy Pink, hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: (3 ks, 2 lb, 3 ks, gs in ring) 5 keer. H/af.

Rand aan een sykant

1ste ry: Met VK na voor, en Grape, hekel 26 kb oor die sykant (nie oor die breë rand wat met Regal gehekel is nie). 2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb. H/af.

Rand aan vlg sykant

1ste ry: Met VK na voor, en Grape, hekel 26 kb oor die sykant (nie oor die breë rand wat met Regal gehekel is nie).
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb, dr.
LEES OOK: Hekel ’n sigeunertop
3de ry: (6 ks, slaan 4 kb oor, 1 kb in vlg kb) 5 keer, dr.
4de ry: (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 6 ks-sp, eindig met gs. H/af.

Knope (hekel 3)

Met Grape, begin met 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 6 kb in ring, gs in 1ste kb.

Send this to a friend