HEKEL: Verruklike kussings

hekel_verruklike_kussings

Maak vir jou hierdie spesiale kussings en versier dit met hekelmotiewe

ALYSIA PRINSLOO

PAISLEYKUSSING

Benodigdhede

5 kleure katoenbreidraad (4-draad)

3 mm-hekelpen

Afkortings

dies – dieselfde

dsl – dubbelslagsteek

gs – glipsteek

hlb – halwelangbeen

kb – kortbeen

ks – kettingsteek

lb – langbeen

st(e) – steek (steke)

vlg – volgende

MOTIEF 1

1ste kleur

Sirkel 1

Maak 6 ks-ring. 3 ks (= 1ste lb), 23 lb in ring, heg met gs in 3de ks.
Sirkel 2
1
Maak 6 ks-ring. 2 2 ks (= 1ste hlb), 7 hlb in ring, heg met gs in gs-afhegting van sirkel 1, 8 hlb in ring, gs in 2de ks, heg af.
Sirkel 3
1
Maak 6 ks-ring. 2 2 ks, 5 kb in ring, heg met gs in gs-afhegting van sirkel 2, 6 kb in ring, gs in 2de ks, heg af.
Vorm nou die paisley rondom die sirkelstring soos volg:
2de kleur
Heg draad in afhegting van sirkel 3. 1 3 ks (= 1 lb) 3 ks, 1 lb in dies sp, 3 ks, 1 kb in 3de kb van sirkel, 3 ks, 1 lb in 2de sirkel in 2de hlb na vashegting van sirkel 2, 3 ks, 1 lb in 4de hlb, 3 ks, 1 lb in sirkel 1 in 3de lb ná vashegting van sirkel 2, (3 ks, 1 lb in 4de lb) 6 keer, 3 ks, 1 lb in sirkel 2 in 3de hlb ná vashegting van sirkel 1, 3 ks, gs in 3de ks, 6 ks, 1 gs in 1ste lb, gs in 3 ks-spasie. 2 4 kb in elke 3ks-spasie tot by 6ks-spasie, 3 kb, 3 ks, 3 kb, 2 ks, 4 kb in dies spasie, gs in laaste st, heg af.
3de en 4de kleure
1
Heg 3de kleur in 3 ks-spasie op punt van motief (punt van paisley/pvp), 1 kb in 2de ks in linkersy van pvp-ketting, 1 kb in vlg 2 ks, 1 kb in elke kb van vorige ry tot terug by pvp, 1 kb in 3ks-spasie, 1 kb in regtersy van elk van 1ste 3 ks, gs in heel eerste kb, heg af.
2 3ks, 1 kb in 2de en 3de ks vanaf pen in linkersy van pvp-ketting, 3 kb in vlg 3 ste, slaan 1 st oor, 1 ks in vlg st. Neem 4de kleur en trek lus deur st op pen, 1 kb in vlg 2 ste bo-oor draad van kleur 3 (werk hierna deurgaans bo-oor die “passiewe” draad), 1 kb in kleur 3 in vlg 2 ste, (1 hlb in kleur 4 bo-oor draad van kleur 3, 1 hlb in vlg 2 ste) 2 keer, (1 lb in kleur 4 in vlg 2 ste, 1 lb in kleur 3 in vlg 2 ste) 4 keer, (1 lb in kleur 4 in dies st, 1 lb in kleur 4 in die vlg st, 1 lb in kleur 3 in dies st, 1 lb in kleur 3 in die vlg st) 3 keer, (1 lb in kleur 4 in vlg 2 ste, 1 lb in kleur 3 in vlg 2 ste) 1 keer, (1 lb in kleur 4 in dies st, 1 lb in kleur 4 in die vlg st, 1 lb in kleur 3 in dies st, 1 lb in kleur 3 in die vlg st) 3 keer, (1 lb in kleur 4 in vlg 2 ste, 1 lb in kleur 3 in vlg 2 ste) 1 keer, (1 lb in kleur 4 in dies st, 1 lb in kleur 4 in die vlg st, 1 lb in kleur 3 in dies st, 1 lb in kleur 3 in die vlg st) 2 keer, (1 lb in kleur 4 in vlg 2 ste, 1 lb in kleur 3 in dies st, 1 lb in die vlg st) 2 keer, (1 lb in kleur 4 in dieselfde st, 1 lb in kleur 4 in die vlg st, 1 lb in kleur 3 in dies st, 1 lb in kleur 3 in die vlg st) 1 keer, 1 hlb in kleur 4 in die vlg 2 ste, 1 hlb in kleur 3 in die vlg st, 1 kb in die vlg st, 1 kb in die vlg 3 ste in die linkersy van die pvp-ketting, gs in die 1ste kb van die begin. Knip kleur 4 af. Gaan soos volg voort met kleur 3: 3 ks, 1 kb in 2de st vanaf pen in linkersy van pvp-ketting, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg 3 ste, slaan 1 st oor, 1 kb in die vlg 24 ste, 2 kb in vlg st, (1 kb in vlg 2 ste, 2 kb in vlg st) 2 keer, 1 kb in die vlg 10 ste, 2 kb in die vlg st, (1 kb in vlg 2 ste, 2 kb in vlg steek) 2 keer, 1 kb in die vlg 22 ste, 2 kb in die vlg st, 1 kb in die vlg 2 ste, 2 kb in die vlg st, 1 kb in die vlg 15 ste, 1 kb in elk van die 2 ste in die regtersy van die pvp-ketting, gs in die punt, heg af.
5de kleur Heg draad vas in pvp, 2 ks, 1 kb in die vlg 2 ste, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, slaan 1 st oor, 1 kb in die vlg 3 ste, slaan 1 st oor, 1 kb in die vlg st, (picot [3 ks, 1 gs in 1ste ks], 1 kb in die vlg 4 ste) 22 keer, 1 kb in elke st tot by die punt, gs, heg af.

MOTIEF 2

5dsl-poffer: 4 dsl, verwyder pen uit die lus, steek dit regs van die 1ste dsl in, agter verby die dsl’e en deur die lus, trek die lus na voor, sodat ’n 5dslpoffer vorm.
1ste kleur
1
Maak 6 ks-ring met 1ste kleur.
2 3 ks (= 1ste lb), 15 lb in ring, gs in 3de ks, heg af.
2de kleur
1
Heg draad aan afhegting.
2 2 ks (= 1 kb), 1 kb in dies spasie, 2 kb in die vlg lb 15 keer.
3 2 ks (= 1 kb), (2 ks, 1 5dsl-poffer, 2 ks, 1 5dsl-poffer, 2 ks, slaan 1 st oor, 1 lb in vlg st, slaan 1 st oor) 8x, 2ks, glst in 1ste poffer, heg af.
3de kleur
1
Heg draad aan afhegting, gs in 2ksspasie, 2 ks (= 1 kb), 2 kb in dies spasie, 3 kb in elke 2ks-spasie, gs in 2de ks van begin van ry, 9 ks vir begin van pvp.
2 Werk in linkersy van pvp-ketting soos volg: 1 ks in 2de ks vanaf pen, 1 kb in die vlg ks, 1 hlb in die vlg 2 ks, 1 lb in die vlg ks, slaan 1 ks oor, 1 lb in vlg 2 ks, 1 dsl in 1ste kb van vorige ry, maar moenie laaste lus deurtrek nie, hou op pen, 1 lb in vlg ks, moenie laaste lus deurtrek nie, hou op pen, 1 hlb in vlg ks, 1 kb in vlg ks en trek lus deur al 3 ste, (1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in 1 kb) 14 keer, 1 hlb in vlg st, 1 lb in vlg st, 1 dsl in vlg st, 1 lb in 1ste 2 ks aan regtersy van pvp-ketting, 2 lb in 3de ks, 3 hlb in vlg 3 ks, 1 kb in vlg 2 ks, gs in 1ste st van ry, heg af.
1ste kleur
Heg draad aan afhegting, 3 ks, 1 kb in 2de en 3de ks aan linkersy van pvp-ketting, 1 kb vlg 6 ste, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg 2 ste, 1 kb in vlg st, (1 kb in vlg kb van 1ste ry van 3de kleur, 1 kb in elk van vlg 3 ste) 13 keer, 1 kb in elke st tot voor pvp-ketting, 1 kb in elke st van regtersy van pvp-ketting, gs in laaste st van ketting, heg af.
4de kleur
Heg draad aan afhegting, 3 ks, 1 kb in 2de en 3de ks aan linkersy van pvp-ketting, 1 kb in 8 ste, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg 4 ste, 1 hlb in vlg st, (1 5dsl-poffer, 2 ks, 1 lb in vlg st, 2 ks) 11 keer, 1 5dsl-poffer, 1 hlb, 1 kb in vlg 18 ste, 1 kb in elke st tot by begin van pvp-ketting, 1 kb in elk van ste aan regtersy van pvp-ketting, gs in laaste st, heg af.
2de kleur
Heg draad aan afhegting, 3 ks, 1 kb in 2de en 3de ks aan linkersy van pvp-ketting, 1 kb in vlg 10 ste, slaan 1 st oor, 1 kb, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg 5 ste, 3 kb in elke 2ks-spasie tot na laaste poffer, 1 kb in elke st tot by begin van pvp-ketting, 1 kb in elk van ste aan regtersy van pvp-ketting, gs in laaste st, heg af.
5de kleur
Heg draad aan afhegting, 3 ks, 1 kb in 2de en 3de ks aan linkersy van pvp-ketting, (1 kb in vlg st, slaan 1 st oor) 3 keer, 1 kb, slaan 2 ste oor, (1 kb in elk van vlg 4 ste, 1 picot) 20 keer, 1 kb in vlg 11 ste, 1 kb in elke st aan regtersy van pvp-ketting, gls in laaste st, heg af.

MOTIEF 3

1ste kleur
1
Maak 6 ks-ring met 1ste kleur.
2 2 ks, (1 5dsl-poffer, 3 ks) 3 keer, gs in 1ste poffer, heg af.
2de kleur
1
Heg draad aan afhegting, 2 ks, 1 ks in dies st, (5 ks in 3ks-spasie, 1 kb in poffer) 2 keer, 5 st in 3ks-spasie, gs in 2de ks van begin. 2 2 ks, (1 kb in vlg 5 ste, 2 kb in vlg st) 2 keer, 1 kb in vlg 5 ste, gs in 2de ks, heg af.
3de kleur
Heg draad aan afhegting, 2 ks, 1 kb in dies st, (1 kb in vlg 6 ste, 2 kb in vlg st) 2 keer, 6 kb in laaste 6 ste, gs in 2de ks van begin, heg af.
4de kleur
3 lb-blaartjie:
(1 lb, moenie laaste lus van lb deurtrek nie, maar hou op pen) 2 keer, 1 lb, trek laaste lus van die lb deur al 3 ste op pen. Heg draad aan afhegting, 2 ks (= 1 lb), 1 2lb-blaartjie in dieselfde st, 3 ks, 1 3lbblaartjie in dies st, slaan 2 ste oor, 3 ks, (1 3lb-blaartjie in vlg st, 3 ks) 2 keer, slaan 2 ste oor, 1 3lb-blaartjie in vlg st, 3 ks, 1 3lb-blaartjie in dies st, 3 ks, (1 3lb-blaartjie in vlg st, 3 ks) 2 keer, slaan 2 ste oor, 1 3lb-blaartjie in vlg st, 3 ks, 1 3lb blaartjie in dies st, 3 ks, (1 3lb-blaartjie in vlg st, 3 ks) 2 keer, slaan 2 ste oor, gs in 2de ks van 1ste blaartjie, heg af.
5de kleur Heg draad in 3 ks-spasie, 2 ks, 1 picot, 1 ks in dies spasie, *1 kb in vlg st, 3 kb in 3ksspasie (1 kb in vlg st, 3 kb in 3ks-spasie) 2 keer, 1 kb in vlg st, 1 kb in 3ks-spasie, picot, 1 kb in 3ks-spasie*, herhaal van * 2 keer, gs in begin van ry, heg af.

DIE KUSSING

Benodigdhede
45 cm stewige, effekleurige materiaal vir kussingsloop
30 cm bypassende ritssluiter bypassende masjiengaring
poliëstervulsel om kussing mee te vul
45 cm ongebleikte linne vir voering
Mate van sloop
35 cm hoog en 55 cm wyd
1 Sny 1 vol hart vir voorkant en 2 halwe harte vir agterkant van sloopmateriaal.
2 Sny 2 vol harte van ongebleikte linne vir kussing.
3 Knip hartpatroon vir voorkant van kussingsloop sowel as agterkant uit effekleurige materiaal sowel as uit ongebleikte linne.
4 Plaas gehekelde motiewe volgens patroon bo-op voorkant van kussingsloop en werk elke motief met katoenhekelgaring al om picotrandjies vas.
5 Borduur rygsteekkrulle met Franse knopies op krulpunte rondom paisleyvorms met katoenhekelgaring.
6 Werk ritssluiter in 2 halwes van agterkant van kussingsloop in. Hou ritssluiter half oop.
7 Plaas twee kante op mekaar en werk vas met 1 cm naattoelating reg rondom.
8 Maak knippies met skerp skêr in konkawe ronding van naattoelating tussen twee konvekse rondings van die hart.
9 Dop kussingsloop na regte kant om en pars liggies.
10 Plaas twee dele van ongebleikte linneharte op mekaar en werk vas met 1 cm naattoelating reg rondom. Onthou om opening te laat waardeur dit omgedop en gevul kan word.
11 Dop na regte kant toe om en pars liggies.
12 Vul met poliëstervulsel en werk opening met hand toe.
13 Druk kussing in sloop en rits toe.

RONDOMTALIEROOSMOTIEF

Benodigdhede

5 kleure katoenbreidraad
4-draad 3 mm-hekelpen
1ste kleur
Maak glyknoop. Hekel 12 kb in lus en trek lus styf toe. Alles word voortaan in agterste lussies van steke gehekel, sodat voorste lussies vir volgende kleurrandjie gebruik kan word. (1 kb in 1ste kb, 2 kb in vlg kb) 10 keer (1 hlb in vlg st, 2 hlb in vlg st) 10 keer (1 lb in vlg st, 2 lb in vlg st) 10 keer (1 dsl in vlg st, 2 dsl in vlg st) 5 keer 3 dsl in vlg 3 ste, 3 lb in vlg 3 ste, 3 kb in vlg 3 ste, gs in vlg st, heg af
2de kleur
Heg draad aan 1ste kb-lussie in middel van roos vas. 1 kb in elke voorste lussie van elke st totdat daar 20 ste oor is. 20 hlb in die vlg 20 ste, heg af in basis van laaste st.

DIE KUSSING

Benodighede soos vir paisleykussing. Gebruik dieselfde patroon. Hekel genoeg rondomtalierose om voorkant van kussing te bedek. Die motiewe hoef nie styf teen mekaar te sit nie. Maak kussingsloop soos vir die paisleykussing, maar werk die rondomtalierose op die kussingsloop vas volgends jou eie voorkeur.

WENKE

In plaas van om baie motiewe te hekel, kan minder motiewe in hartvorm in middel van kussingsloop geplaas word, met die krulborduurwerk soos vir paisleykussing wat ruimte tussen rooshart en die rand vul.
Die motiewe kan ook buite om die rand geplaas word, met borduurwerk wat middel vul.

Stuur ’n e-pos na Alysia by [email protected] gmail.com vir enige navrae oor patroon

SOURCES
Roelene Prinsloo

Send this to a friend