Kies ’n selfhelpboek wat gaan help!

kies_n_selfhelpboek_wat_gaan_werk

Wees positief, gryp die dag, wees die beste jy wat jy kan wees! Dit is die slagspreuk van verskeie selfhelpboeke, maar jy moet hulle mooi kies, sê Anne Marais. Lees meer in ons 28 November-uitgawe

Anne Marais

Skei só die kaf van die koring

Daar is baie selfhelpboeke op die mark. Die vraag is: Hoe kies ? mens? Die volgende beginsels kan jou help om goeie selfhelpboeke uit te ken.

Praktiese oefeninge

Dr Jennifer Fee, ’n Amerikaanse sielkundige, meen dat ’n goeie selfhelpboek praktiese oefeninge insluit om probleme soos angs en stres te hanteer.

Kennis

Dr Jennifer sê verder dat ’n goeie selfhelpboek opvoedkundige waarde het en deur psigo-opvoeding ’n bydrae lewer ten opsigte van ’n probleem of versteuring.

Kundige advies

Skrywers met die nodige kwalifikasies en agtergrond lewer gewoonlik boeke van beter gehalte.

Uiteensetting

Die skrywer moet ook aandui wat die strekking van die boek is en wie gehelp sal kan word en wie nie.

Navorsing

Gebruik die internet om op te lees oor boeke, hul skrywers en ook resensies te lees.

Terapie

Selfhelpboeke kan nuttig wees wanneer dit met terapie gekombineer word. Daarom is dit raadsaam om jou terapeut te vra om boeke by jou aan te beveel.

Send this to a friend