Neuroterapie

Ouers wat neuroterapie vir hul kind oorweeg, het dikwels voorbehoude.

“Ouers wat by ’n neuroterapeut se praktyk opdaag, het gewoonlik reeds verskeie meer bekende terapieë probeer en is skepties oor die moontlike uitkoms van ’n minder bekende terapie,” sê Helena Bester, remediële konsultant en neuroterapeut.”

Daar bestaan dikwels kommer by ouers oor newe-effekte van die terapie in die algemeen. Een van die algemeenste vrae is of neuroterapie die kliënt se persoonlikheid kan verander. Neuroterapie is ’n veilige en nie-indringende terapie. Indien die terapie deur ’n opgeleide en ervare neuroterapeut behartig word, hou dit geen gevaar in nie. In sommige gevalle sal ’n kind byvoorbeeld vir ongeveer 24 uur verhoogde of verlaagde energievlakke toon of selfs vir ’n wyle hoofpyn ervaar. Dit is egter meestal nie die geval nie en enige ongewenste simptome sal binne ’n paar sessies uit die weg geruim wees. Die newe-effekte is meestal vanaf die begin van die behandeling net positief.

“Sekere toestande of steurnisse is meer gekompliseerd om te behandel, soos epileptiese versteurings, en behoort natuurlik slegs deur ’n ervare en bekwame terapeut behandel te word. Die aanvangsbehandelingsprogram in neuroterapie is meestal 40 sessies. Natuurlik is daar individuele verskille.

“Neuroterapie is nie noodwendig doeltrefffender vir kinders as vir volwassenes nie. Ek het byvoorbeeld al met dementialyers ouer as 75 gewerk. Neuroterapie word ook baie algemeen vir volwasse depressielyers, AGHS by volwassenes, angsversteurings, slaapversteurings, persoonlike verryking en geestelike groeiprosesse en so meer aangewend.”

 

Send this to a friend