Brei ’n mooi afgeronde trui | Vrouekeur

Brei ’n mooi afgeronde trui

Hierdie trui is ’n wenner, omdat jy dit vinnig met die dik wol kan brei, maar dis steeds spesiaal met die mooi afronding van die kraag en moue

Benodigdhede

  • SIRDAR DENIM CHUNKY of ELLE PURE GOLD CHUNKY (100 g-balle)
  • 5(6;6;6;7;7)balle in kleur van jou keuse
  • Een paar elk 6,5 mm ELLE-brei naalde
  • Steekhouers Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan Saprotex nie vir die voltooide produk verantwoordelikheid aanvaar nie.

Moeilikheidsgraad: **

Spanning

Spaar tyd, doen ’n spanningstoets. 14 ste en 19 rye = 10 cm oor koussteek met 6,5 mm-naalde Vir die beste resultate is dit belangrik om die regte spanning te hê. As daar te min steke op die toetslappie is, gebruik dunner naalde; as daar te veel steke op is, gebruik dikker naalde.

Mate

Om borsmaat te pas van: 82(87;92;97;102; 107)cm
Ware grootte: Bors: 85(90;95;101;107;110)cm
Lengte tot by skouer: 58(60;61;62;64;66)cm
Mounaat: 45(48;48;48;48;49)cm
Aanwysings word vir die kleinste grootte gegee, met die groter groottes tussen hakies. Waar net een syfer gegee word, geld dit vir al die groottes.

Afkortings

alt – alternatiewe aw – aweregs beg – begin da – draad agter dv – draad voor gl2aw – glip twee steke aweregsgewys herh – herhaal ks – koussteek oorbl – oorblywende pat – patroon r – regs R(V)K – regte(verkeerde) kant R(V)KV – regte(verkeerde) kant voor st(e) – steek(steke) tes – tesame vermin – verminder vermeer – vermeerder vlg – volgende

Brei ook ’n fyn trui: lank of kort

Agterpant

Met 6,5 mm-naalde en duimmetode stel 59(63;67;71;75;77)ste op.
1ste ry: r.
2de ry: aw. Hierdie 2 rye sal nou na verwys word as koussteek (ks). Werk in ks (deurgaans) vir 15(15;17;17;19;19)rye, vermin 1 st aan weersk van 7(7;9;9;11;11)de en elke vlg 8ste ry. 55(59;63;67;71;73)ste. Werk 10 rye, vermin 1 st aan weersk van 10de ry. 53(57;61;65;69;71)ste. Werk 21 rye, vermeer 1 st aan weersk van 10de en elke vlg 10de ry. 57(61;65;69;73;75)ste. Werk 7 rye, vermeer 1 st aan weersk van 7de ry. 59(63;67;71;75;77)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot agterpant 39(41;41;41;42;43)cm lank is, eindig met VKry.
Mousgatvorming Werk 6(6;7;9;10;10)rye, vermin 1 st aan weersk van elke ry. 47(51;53;53;55;57)ste.** Gaan voort sonder om te vorm tot mousgate 19(19;20;21;22;23)cm lank is, eindig met VKry.
Skouervorming Heg 7(8;8;8;8;9)ste aan begin van vlg 2 rye af. 33(35;37;37;39;39)ste. Heg 7(8;9;8;9;9)ste aan begin van vlg 2 rye af. 19(19;19;21;21;21)ste. Laat oorbl 19(19;19;21;21;21)ste op steekhouer.

Voorpant

Werk soos gegee vir agterpant tot **. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgate 4(4;5;6;6;7)cm lank is, eindig met VK-ry.
Halsvorming
Vlg ry:
r21(23;24;23;24;25), draai, laat oorbl 26(28;29;30;31;32) ste op steekhouer. Werk slegs oor hierdie 21(23;24;23;24;25)ste gaan soos volg voort:
Vlg ry: aw. Werk 6(8;6;6;4;4)rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg alt ry. 18(19;21;20;22;23)ste. Werk 13(9;13;13;17;17)rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg 4de ry. 14(16;17;16;17;18)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgate 19(19;20;21;22;23)cm lank is, eindig met VKry.
Skouervorming
Vlg ry:
Heg 7(8;8;8;8;9)ste af, r tot einde. 7(8;9;8;9;9)ste.
Vlg ry: aw. Heg oorbl 7(8;9;8;9;9)ste af. Met RKV werk oor oorbl 26(28;29;30;31;32)ste, gl 5(5;5;7;7;7)ste op steekhouer, heg draad aan oorbl 21(23;24;23;24;25)ste en r tot einde.
Vlg ry: aw. Werk 6(8;6;6;4;4)rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg alt ry. 18(19;21;20;22;23)ste. Werk 13(9;13;13;17;17)rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg 4de ry. 14(16;17;16;17;18)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgate 19(19;20;21;22;23)cm lank is, eindig met ’n RK-ry.
Skouervorming
Vlg ry:
heg 7(8;8;8;8;9)ste af, aw tot einde.. 7(8;9;8;9;9)ste.
Vlg ry: r. Heg oorbl 7(8;9;8;9;9)ste af.

Brei ook ’n kabelkombers

Moue (dieselfde)

Met 6,5 mm-naalde en duimmetode stel 42(42;42;46;46;46)ste op.
1ste ry: r2, *aw2, da, gl2aw, dv, herh van * tot laaste 4 ste, aw2, r2.
2de ry: aw2, r2, *dv, gl2aw, da, r2, herh van * tot laaste 2 ste, dv, aw2.
3de ry soos 1ste ry.
4de ry: soos 2de ry.
5de ry: r2, dv, *aw2 in 2de st op linkerhandse naald dan in 1ste st en gl albei ste saam van naald af (dit sal nou na verwys word as t2), herh van * tot laaste 4 ste, aw2, r2.
6de ry: r.
7de ry: r2, *gl2aw, dv, aw2, da, herh van * tot laaste 4 ste, gl2aw, r2.
8ste ry: aw2, gl2aw, *da, r2, dv, gl2aw, herh van * tot laaste 2 ste, aw2.
9de ry: soos 7de ry.
10de ry: soos 8ste ry.
11de ry: r2, dv, *t2, aw2, herh van * tot laaste 4 ste, t2, r2.
12de ry: r. Van 1ste tot 12de ry stel pat vas. Gaan voort in pat soos vasgestel (deurgaans) werk nog 23 rye in pat.
36ste ry: r3(3;12;2;4;4), r2tes, (r5[5;15;6;10;10], r2tes)5(5;1;5;3;3)keer, r2(2;11;2;4;4). 36(36;40;40;42;42)ste. Werk in ks (deurgaans), vermeer 1 st aan weersk van 5de en elke vlg 16(12;12;12;12;10)de ry tot 44(42;46;46;48;52)ste.
Vir slegs 2de, 3de, 4de, 5de en
6de groottes
Vermeer 1 st aan weersk van elke vlg (14;14; 14;14;12)de ry tot 46(50;50;52;54)ste.
Vir al 6 groottes Gaan voort sonder om te vorm tot mou 45(48;48;48;48;49)cm lank is of lengte verlang, eindig met VK-ry.
Moutopvorming Werk 6(6;7;9;10;10)rye, vermin 1 st aan weersk van elke ry. 32(34;36;32;32;34)ste. Werk nog 0(0;1;1;0;0)ry sonder om te vorm. Heg 3(3;5;4;4;4)ste aan begin van vlg 2 rye af. 26(28;26;24;24;26)ste. Heg 3(4;5;4;4;5)ste aan begin van vlg 2 rye af. 20(20;16;16;16;16)ste. Heg 4(4;5;5;5;5)ste aan beg van vlg 2 rye af. 12(12;6;6;6;6)ste.
Vir slegs 1ste en 2de groottes Heg 4 ste aan begin van vlg 2 rye af. 4(4)ste.
Vir al 6 groottes Heg oorbl 4(4;6;6;6;6)ste af.

Brei ook ’n laslapkussing

Kraag

Werk regterskouernaat toe. Met RKV en 6,5 mm-naalde tel op en r28(28;28;28;30;30)ste eweredig oor linkerkant van nek, 5(5;5;7;7;7)ste oor op steekhouer aan voorkant van nek, 28(28; 28;28;30;30)ste eweredig oor regterkant van nek en 19(19;19;21;21;21)ste oor op steek houer aan agterkant van nek. 80(80;80;84;88;88)ste. Begin met 1ste ry van ks, werk vir 11 cm eindig met RK-ry.
Vlg ry: (aw8[8;8;9;10;10], tel lus op tussen laaste en vlg st en werk agterin lus – dit sal nou na verwys word as m1)2 keer, (aw4, m1)7 keer, (aw8[8;8;9;10;10], m1)2 keer, (aw5, m1)3 keer, aw5. 94(94;94;98;102;102)ste. Begin met 1ste ry van pat soos gegee vir moue, werk 41 rye in pat.
42 ste ry: r. Heg regsgewys af.

Om te voltooi

Werk linkerskouer- en kraagnaat toe, maar aan verkeerde kant vir omslaan. Vou moue lengtegewys in die helfte, plaas vou op skouernaat en werk mou in posisie. Werk syen mounate toe. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstruksies.

Send this to a friend