Hekel ’n pragtige jas

Gebruik hekeldraad wat skakeer of maak jou jas van helder, bont blokke!

Deur KAREN ADENDORFF; Foto’s Elmarie Knapton

Benodigdhede

  • ColourSpun Pure Cotton Ombre Stack 4-draad (50 g-balle) (Slegs beskikbaar in eenhede van 6 balle elk waarvan die kleur van donker na lig skakeer): 2 eenhede van 6 balle elk in grys kleur 325-330. (Een bal was net-net genoeg vir 8 blokke. As jy losser hekel of meer blokke van ’n kleur wil hekel, het jy meer balle nodig. Vir die jas is altesaam 10 balle gebruik). Beskikbaar by www.colourspun.com of www. yarninabarn.co.za
  • 3 mm-hekelpen
  • Merkertjies
  • Naald vir toewerk
  • 2 knope met steeltjies (1,5 cm in deursnee)

Moeilikheidsgraad: ***

Grootte

Lengte = 107 cm. Borsmaat = 90 cm.

Afkortings

beg = begin; dies = dieselfde; dr = draai; gs = glipsteek; h/af = heg af; herh = herhaal; kb = kortbeen; ks = kettingsteek; lb = langbeen; ls = lus; rdte = rondte; RK = regte kant; sdop = slaan draad om pen; sp = spasie; st = steek; tes = tesaam; tr = trossie; VK = verkeerde kant; vlg = volgende 3 lb-tr = hekel 3 lb net halfpad sodat daar 4 lusse op die pen is, sdop en trek deur al 4 lusse

Hekel ook ’n roseserp

Aanwysings

Met die donkerste kleur (330) en 3 mmhekelpen, begin met 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 3 lb in ring, 2 ks, (4 lb in ring, 2 ks) 3 keer, gs in 3de ks aan beg.
2de rdte: gs in vlg lb, 1 kb in vlg lb, (9 lb in 2 ks-sp, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb) 4 keer, eindig met gs ipv kb in 1ste kb.
3de rdte: 5 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, 2 ks, slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg lb, 2 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 ks, slaan 1 kb oor, (1 lb in vlg lb, 2 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb, 2 ks, slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg lb, 2 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 ks, slaan 1 kb oor) 3 keer, eindig met gs in 3de 5 ks aan beg (plaas ’n merker hier).
4de rdte:
1 kb in gs, (3 ks, slaan vlg 2 ks-sp oor, 3 lb-tr, 2 ks, 3 lb-tr, 3 ks, 3 lb-tr, 2 ks, 3 lb-tr) in 2 ks-sp, 3 ks, slaan vlg 2 ks-sp oor, 1 kb in vlg 2 ks-sp) 4 keer, eindig met gs in beg-kb (waar merker is).
5de rdte: 1 kb in gs, 4 ks, [1 kb in 1ste tr, 3 ks, 1 kb in vlg tr, (3 ks, 1 kb in 3 ks-sp) 2 keer, (3 ks, 1 kb in vlg tr) 2 keer, 4 ks, 1 kb in vlg kb, 4 ks] 4 keer, maar eindig met 2 ks (ipv 4 ks), 1 lb in beg-kb (plaas ’n merker hier).
6de rdte:
(3 ks, 1 kb in vlg sp) 4 keer, 3 ks, 1 kb in dies sp, [(3 ks, 1 kb in vlg sp) 7 keer, 3 ks, 1 kb in dies sp] 3 keer, (3 ks, 1 kb in vlg sp) 2 keer, 3 ks, gs in lb van vorige rdte (in merker).
7de rdte: Die rdte word net oor die eerste motief gehekel. Die 2de en daaropvolgende motiewe word in die rdte aanmekaar gehekel. Gs in vlg sp, 9 ks, gs in 1ste van die 9 ks, 1 kb in dies sp, [(2 ks, 1 kb in vlg sp) 2 keer, 9 ks, gs in 1ste ks, 1 kb in dies sp] 15 keer, 2 ks, 1 kb in vlg sp, 2 ks, gs in 1ste gs. H/af.

Aanmekaarhekel van motiewe

Hekel die motiewe soos beskryf tot by die 9 ks-ls: hekel 4 ks, 1 ks deur die 9 ks-ls van die vorige motief, weer 4 ks, terug by die motief wat jy nou hekel, gs deur die 1ste van die 9 ks, 1 kb in dies st. Volg soos beskryf in rdte 7 en doen dies by elke 9 ks-ls 5 keer. Let op dat die motiewe wat aan die voorkant is asook aan die onderkant en bo by die bostuk, nie die 9 ks-lse het nie. Hekel die kante wat nie lusse het nie, as volg: 9 ks in die hoek-sp, gs in 1ste ks, 1 kb in dies sp, (2 ks, 1 kb in vlg sp) 8 keer, 9 ks in vlg hoek-sp, gs in 1ste ks, 1 kb in dies sp. By ’n hoeksp (aan die voorkant onder), word (1 kb, 2 ks, 1 kb) gehekel. Hekel 2 rye van 8 motiewe met die donkerste kleur (330), 2 rye van 8 motiewe met die vlg skakering (329), 1 ry van 8 motiewe met die vlg skakering (328) en nog 1 ry van 8 motiewe met die vlg skakering (327).

Hekel ook ’n boheemse tuniek

Boonste deel

1ste ry: met kleur (326) hekel 18 lb oor elke motief en 5 lb in lusse (= 179 lb).
2de ry: 4 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, *1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde.

Regtervoorpant

1ste ry: 3 ks, 1 lb in 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, *slaan vlg lb oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) (= skulpie) in vlg lb, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb; herh van * tot altesaam 5 skulpies voltooi is, slaan vlg lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 kssp, 1 lb in vlg lb, dr. 2de ry: 3 ks, 1 lb in vlg 2 lb, *3 ks, 1 kb in 2 ks-sp, 3 ks, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste 2 lb, dr.
3de ry: 4 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in 3 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg kb, 1 ks, 1 lb in 3 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, eindig met 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in dr-ks, dr.
4de ry: 3 ks, 1 lb in elke lb en in elke 1 kssp tot einde, dr.
5de ry: 4 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, *1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, dr. Herh ry 1-5 nog 1 keer en ry 1 nog ’n keer. H/af. Gaan voort met kleur 325 vir nog 12 rye patroon.
24ste ry: 3 ks, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb) 14 keer. H/af.

Hekel ook snoesige spiraalhandskoene

Linkervoorpant

Met RK na voor, 3 ks in 23ste lb van die voorkant af, 1 lb in 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, *slaan vlg lb oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg lb, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb; herh van * tot altesaam 5 skulpies voltooi is, slaan vlg lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb in 1 ks-sp, 1 lb in dr-ks, dr. Voltooi die voorpant soos regtervoorpant. H/af.
24ste ry: Met VK na voor, las gare aan 9de lb, 3 ks, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb) 14 keer. H/af.

Agterpant

1ste ry: met RK na voor en kleur 326, los 1 spasie oop en beg met 3 ks in vlg lb, slaan vlg lb oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg lb, *slaan 1 lb, 1 lb in vlg lb, slaan 1 lb oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg lb; herh van * totdat altesaam 11 skulpies voltooi is en eindig met 1 lb in vlg lb (sonder om 1 lb oor te slaan), dr.
2de ry: 6 ks, 1 kb in 2 ks-sp, *3 ks, 1 lb in vlg lb, 3 ks, 1 kb in 2 ks-sp; herh van * tot einde, eindig met 3 ks, 1 lb in laaste dr-ks, dr.
3de ry: 4 ks, 1 lb in 3 ks-sp, 1 ks, *1 lb in vlg kb, 1 ks, 1 lb in vlg 3 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 lb in vlg 3 ks-sp, 1 ks; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in kb, 1 ks, 1 lb in 6 ks-sp, 1 ks, 1 lb in 3de van beg-6 ks, dr.
4de ry: 3 ks, 1 lb in elke 1 ks-sp en in elke lb tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
5de ry: 4 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, *1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
6de ry: 3 ks, *slaan 1 lb oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg lb, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
7de ry: soos ry 2, maar eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
8ste ry: soos ry 3.
9de ry: soos ry 4.
10de ry: soos ry 5.
11de ry: soos ry 6.
12de ry: soos ry 7. H/af. Met kleur 325, herh rye 8-12 nog 2 keer en ry 8 nog 1 keer.
24ste ry: 3 ks, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb) 14 keer. H/af. Slaan 15 lb oor, 3 ks in vlg lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb) 14 keer. H/af. Werk alle los drade weg. Werk skouernate toe slegs aan die laaste lb-ry.

Rand rondom

1ste rdte: met kleur 328 en RK na voor, begin by die regterkantste hoek onder: hekel 21 kb oor elke motief, 6 kb oor die 2 lusse (3 kb in elke lus) tot by voorste boonste gedeelte, 48 kb oor voorste boonste gedeelte, 3 kb in hoek, 18 kb oor voorste nekgedeelte, 36 kb oor nek agter, 18 kb oor vlg voorste nekgedeelte, 3 kb in hoek, 48 kb oor ander voorste boonste gedeelte, 21 kb oor elke motief en 6 kb oor die lusse, 3 kb in vlg hoek, hekel onderom ook 21 kb oor elke motief en 6 kb oor die lusse, weer 3 kb in laaste hoek, eindig met gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 kb in gs, *slaan 2 kb oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg kb, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde. H/af.

Hekel ook ’n rompie

Rand om moue

1ste rdte: met kleur 328 en RK na voor, hekel 90 kb oor die mou-opening, gs in 1ste kb, 1 kb in dies st.
2de rdte: soos 2de rdte van rand rondom. H/af. Werk alle los drade weg.

Omhekel van 2 knopies

Met kleur 328, hekel 2 ks.
1ste rdte: 6 kb in die 1ste ks, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb, gs in 1ste kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs in 1ste kb.
4de rdte: 1 ks, *1 kb in vlg kb, 2 kb-tes; herh van * tot einde, gs in 1ste kb.
5de rdte: 1 ks, 2 kb-tes tot einde. H/af. Werk knope aan die 1ste motief van linkervoorpant vas.

Lussies (hekel 2)

Hekel 15 ks. H/af. Werk die lussies aan die 1ste motief van die regtervoorpant agter die randjie vas.

Send this to a friend