BREI: ‘n Tuniek

brei_tuniek

Brei dié mooi tuniek en ’n los kraag wat jy vir afwisseling daarby kan dra

CHRISTA SWANEPOEL

WAT HET JY NODIG?

E LLE PURE GOLD DK (100 g) in Turquoise

6 balle vir trui

1 bal vir kraag

4 mm-naalde vir trui

7 mm-naalde vir kraag

Steekhouer

AFKORTINGS

aw – aweregs; don – draad om naald;

gl – glip; oorbl – oorblywende; r – regs

r2tes – regs 2 steke tesame; tgso – trek

glipsteek oor; vmeer – vermeerder

MATE

Pas Medium-grootte lossiesAANWYSINGS

Agterpant

Met 4 mm-naalde stel 108 ste op.

1ste ry: r.

2de ry: aw. Hierdie 2 rye stel ks (koussteek) vas). Werk nog 3 rye in ks.

Vlg ry: r tot einde (dit vorm die soomlyn). Werk nog 4 rye in ks. Gaan soos volg voort in pat:

1ste ry: r25, don, r2tes, *r26, don, r2tes, herh van * 2 keer, r25.

2de en elke vlg alt ry: aw. Herh hierdie 2 rye altesaam 20 keer.

21ste ry: r1, *don, r2tes, tot einde.

22ste ry: aw. Hierdie 22 rye vorm die pat. Gaan voort in pat tot agterpant sowat 70 cm lank is (of lengte verlang), eindig met VK-ry.

Skouervorming

Heg 12 ste aan begin van vlg 2 rye af, dan 8 ste aan begin van vlg 2 rye.

Vlg ry: gl1, r1, tgso, r tot laaste 2 ste, r2tes.

Vlg ry: aw. Herh laaste 2 rye nog 2 keer. Heg af.

Voorpant

Werk soos gegee vir agterpant tot ongeveer 65 cm, eindig met VK-ry.

Halsvorming: r43, laat oorbl st op steekhouer. Gaan voort op net hierdie 43 ste.

Vlg ry (VK): heg 4 ste af (halskant), pat tot einde. 39 ste.

Vlg ry: pat.

Vlg ry: heg 3 ste af, pat tot einde. 36 ste.

Vlg ry: pat.

Vlg ry: herh laaste 2 rye nog 1 keer. 33 ste.

Vlg ry: heg 2 ste af, pat tot einde. 31 ste.

Vlg ry: pat. Herh laaste 2 rye nog 1 keer. 29 ste.

Vlg ry: heg 1 st af, pat tot einde. 28 ste.

Vlg ry: pat. Herh laaste 2 rye nog 5 keer. 23 ste. Gaan voort in pat tot voorpant so lank soos agterpant is. Heg af. Met RKV, gl vlg 22 ste op steekhouer, heg draad aan oorbl ste en voltooi soos eerste skouer, maar spieëlbeeld daarvan.

Moue (dieselfde)

Met 4 mm-naalde stel 49 ste op en werk 5 rye in ks.

Vlg ry (soomry): r tot einde. Gaan voort in ks tot mou 5 cm lank is.

Vlg ry: r1, *don, r2tes, herh van * tot einde. Gaan voort in ks en vmeer 1 st aan weersk van vlg en elke vlg 6de RK-rye tot 75 ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mou sowat 40 cm lank is vir korterige mou, of lengte verlang. Heg af.

Afronding om hals

Werk regterskouernaat toe. Met RKV en 4 mm-naalde, tel op en r 112 ste om hals.

Vlg ry: aw.

Vlg ry: r en vermin eweredig rondom tot 90 ste. Werk in ks vir ongeveer 3 cm. Heg af.

OM TE VOLTOOI

Werk hals en linkerskouernaat toe. Vou moue lengtegewys in die helfte, plaas vou op skouernaat en werk mou in tot sowat 20 cm van skouernaat af. Werk mou- en synate toe. Vou soompie om moue en onderom terug en werk lossies vas.

Kraag Met 7 mm-naalde stel 114 ste op.

1ste ry: (r3, aw3) tot einde.

2de ry: (r1, aw1) tot einde. Herh 1ste en 2de ry tot bal wol op is. Heg af. Met verkeerde kante op mekaar, werk kort sye aan mekaar

Wenk

Hang kraag net so oor nek vir ’n los kraag of sit dit twee keer om nek vir stywer en dikker kraag

SOURCES
Elmarie Knapton

Send this to a friend