Brei ’n kort jas

Die breipatroon vir hierdie jas is eenvoudig en dit sal gou jou gunsteling wees

Deur CHRISTA SWANEPOEL Foto ANDREA CALDWELL

Wat het jy nodig?

3 (4; 5; 5; 6; 6) balle ELLE PURE GOLD DK (100 g) in Jeans 3,25 mm- en 4 mm-naalde 5(5; 5; 6; 6; 6) knope

Groottes

61–66(71–76; 81–86; 91–97; 102–107; 112–117) cm

Afkortings

aw – aweregs gl1 – glip 1 steek regsgewys, r – regs r2tes – regs 2 steke tesame tgso – trek glipsteek oor WENKE Brei die lyfgedeelte so lank of kort soos jy dit verkies – vir ‘n kort baadjie of maksijas. Die sakke is opsioneel.

Aanwysings

AGTERPANT
Met 3,25 mm-naalde stel 78(90; 102; 114; 126; 134) ste op en werk 10 rye in 2×2-rif. Met 4 mm-naalde r en vmin 1(1; 1; 3; 3; 1) ste eweredig oor ry. 77(89; 101; 111; 123; 133) ste.
Vlg ry: aw. Gaan voort in ks tot agterpant 33(39; 46; 46; 47; 47) cm lank is, eindig met VK-ry. Werk nog 24(34; 34; 34; 32; 30) rye.
Raglanvorming
Heg 5(6; 6; 7; 7; 7) ste aan begin van vlg 2 rye af. 67(77; 89; 97; 109; 119) ste. Werk 6(14; 10; 12; 18; 20) rye, vmin 1 st aan weersk van elke ry. 55(49; 69; 73; 73; 79) ste. Werk 28(20; 38; 40; 40; 42) rye, vmin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg alt ry tot 27(29; 31; 33; 33; 37) ste. Heg af.
LINKERVOORPANT
Met 3,25 mm-naalde stel 37(43; 49; 53; 61; 65) ste op en werk in rif soos volg: *r2, aw2, herh van * tot laaste 3 ste, r2, aw1.
2de ry: r1, aw2, *r2, aw2, tot einde. Werk nog 8 rye in rif. Met 4 mm-naalde r en vmin 1(1; 1; 0; 2; 1) ste oor ry. 36(42; 48; 53; 59; 64) ste.
Vlg ry: aw. Gaan voort in ks tot linkervoorpant 33(39; 46; 46; 47; 47) cm lank is, eindig met vk-ry.
Halsvorming
Vlg ry: r tot laaste 2 ste, r2tes (halsrand). 35(41; 47; 52; 58; 63) ste.
Vlg ry: aw. Werk 22(16; 32; 10; 30; 28) rye, vmin 1 st aan halsrand in 5(5; 7; 5; 7; 5)e en elke vlg 6(6; 6; 8; 0; 8; 6)e ry. 32(39; 43; 51; 55; 59) ste.
Vir slegs 2de en 4de grootte Werk (16; 22) rye, vmin 1 st aan halsrand in 1ste en elke vlg 8ste ry. (37; 48) ste.
Vir al 6 groottes
Raglanvorming
Vlg ry: heg 5(6; 6; 7; 7; 7)ste af, r tot laaste 2(2; 0; 0; 2; 2) ste, (r2tes) 1(1; 0; 0; 1; 1) keer. 26(30; 37; 41; 47; 51) ste.
Vlg ry: aw. Werk 6(14; 10; 12; 18; 11) rye, vmin 1 st aan raglanrand in elke ry TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan halsrand in 0(7; 5; 1; 7; 5)e en elke vlg 0(0; 0; 8; 8; 6)e ry. 20(15; 26; 27; 27; 38) ste.
Vir slegs 6de grootte Werk 9 rye, vmin 1 st aan raglanrand in elke ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan halsrand in 8ste ry. (28) ste.
Vir al 6 groottes Werk 26(18; 36; 38; 38; 40) rye, vmin 1 st aan raglanrand in vlg en elke vlg alt ry. TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan halsrand in 1(1; 3; 5; 5; 7)e en elke vlg 8ste ry. 3 ste.
Vlg ry: r2tes, r1. 2 ste.
Vlg ry: aw2tes. Heg af.
REGTERVOORPANT Met 3,25 mm-naalde stel 37(43; 49; 53; 61; 65) ste op en werk in rif soos volg: aw1, *r2, aw2, herh van * tot laaste 2 ste, r2.
2de ry: aw2, *r2, aw2, tot laaste st, r1. Werk nog 8 rye in rif. Met 4 mm-naalde r en vmin 1(1; 1; 0; 2; 1) ste oor ry. 36(42; 48; 53; 59; 64) ste.
Vlg ry: aw. Gaan voort in ks tot regtervoorpant 33(39; 46; 46; 47; 47) cm lank is, eindig met vk-ry.
Halsvorming Vlg ry: r2tes (halsrand), r tot einde. 35(41; 47; 52; 58; 63) ste.
Vlg ry: aw. Werk 22(16; 32; 10; 30; 28) rye, vmin 1 st aan halsrand in 5(5; 7; 5; 7; 5)e en elke vlg 6(6; 8; 0; 8; 6)e ry. 32(39; 43; 51; 55; 59) ste.
Vir slegs 2de en 4de grootte Werk (16; 22) rye, vmin 1 st aan halsrand in 1ste en elke vlg 8ste ry. (37; 48) ste.
Vir al 6 groottes
Raglanvorming
Vlg ry: (r2tes)1(1; 0; 0; 1; 1) keer, r tot einde. 31(36; 43; 48; 54; 58) ste.
Vlg ry: heg 5(6; 6; 7; 7; 7) ste af, aw tot einde. 26(30; 37; 41; 47; 51) ste. Werk 6(14; 10; 12; 18; 11) rye, vmin 1 st aan halsrand in 0(7; 5; 1; 7; 5)e en elke vlg 0(0; 0; 8; 8; 6)e ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan raglanrand in elke ry. 20(15; 26; 27; 27; 38) ste.
Vir slegs 6de grootte Werk 9 rye vmin 1 st aan halsrand in 8ste ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan raglanrand in elke ry. (28) ste.
Vir al 6 groottes Werk 26(18; 36; 38; 38; 40) rye, vmin 1 st aan aan halsrand in 1(1; 3; 5; 5; 7)e en elke vlg 8ste ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan raglanrand in vlg en elke vlg alt ry. 3 ste.
Vlg ry: r1, r2tes. 2 ste.
Vlg ry: aw2tes. Heg af.
MOUE (dieselfde) Met 3,25 mm-naalde stel 40(44; 44; 48; 50; 52) ste op en werk in 2×2-rif vir 10 rye. Met 4 mm-naalde gaan voort in ks en vmeer 1 st aan weersk van 21(27; 33; 33; 33; 35)e en elke vlg 6(6; 4; 4; 4; 2)e ry tot 56(64; 60; 70; 86; 64) ste. Vmeer 1 st aan weersk van elke vlg 8(8; 6; 6; 6; 4)e ry tot 58(66; 74; 80; 88; 96) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mou 33(41; 46; 46; 47; 48) cm lank is, of lengte verlang, eindig met VK-ry.
Raglanvorming Heg 5(6; 6; 7; 7; 7) ste aan beg van vlg 2 rye af. 48(54; 62; 66;; 74; 82) ste. Werk 16(12; 24; 28; 24; 20) rye, vmin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg 4de ry. 40(48; 50; 52; 62; 72) ste. Werk 18(22; 24; 24; 34; 42) rye, vmin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg alt ry. 22(26; 26; 28; 28; 30) ste. Heg af.
SAKKE (maak 2) (Opsioneel) Met 4 mm-naalde stel 26(26; 32; 32; 32; 32) ste op en werk in ks vir 12(12; 16; 16; 16; 16) cm, eindig met RK-ry.
Vlg ry: aw en vmeer 8 ste eweredig oor ry. Met 3,25 mm-naalde werk in rif soos volg:
Vlg ry: aw1, *r2, aw2, tot laaste 3 ste, r2, aw1.
Vlg ry: r1, *aw2, r2, tot laaste 3 ste, aw2, r1. Werk nog 6 rye. Heg in rif af.
RAND LINKS VOOR Werk skouernate toe. Stel 8 ste op en werk in rs tot band lank genoeg is om oor rand links voor te pas tot middel van hals agter as dit effens gestrek word. Met regte kante op mekaar werk aan rand vas. Merk plek vir knope met onderste een 2 cm van onder en boonste een 2 cm onder halsvorming met ander eweredig tussenin.
RAND REGS VOOR Stel 8 ste op en werk in rs soos band links voor, maar maak knoopsgate in gemerkte rye links voor soos volg: r3, heg 2 ste af, r3.
Vlg ry: r2, stel 2 ste op, r3. Gaan voort tot so lank soos band links voor en heg af. Werk vas.

Om te voltooi

Vou mou in helfte en plaas vou op skouernaat, werk in posisie. Werk sy- en mounate toe. Posisioneer sakke op voorpant en werk vas. Werk knope aan. Lê plat neer, bedek met klam lap en laat om droog te word. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstrukies.

Send this to a friend