Hekel ’n blokjurk

Die snoesige blokjurk kan in ’n japtrap gehekel word

Deur KAREN ADENDORFF

Moeilikheidsgraad: *

Benodigdhede

  • ELLE CLASSIC WOOL CHUNKY (100 g-balle): 2 balle Camille, 4 balle elk Slate en Graphite
  • 5 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tr = trossie, vlg = volgende
Trossie
1 Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
2 Moenie die steek voltooi nie, sodat daar twee lusse op die pen is.
3 Hekel die volgende steek op dieselfde wyse.
4 Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.
Picot Hekel 3 ks, gs in 1ste ks. Grootte

Omtrek = 98 cm; Lengte = 88 cm

Patroon

Donker blok:

Hekel 22 blokke Met 5 mm-hekelpen en Graphite; hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm. 1ste rdte: 1 ks, 16 kb in ring, gs in 1ste kb. 2de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs in begkb. H/af. 3de rdte: met Slate; 4 ks, 2 lb in vlg kb, 1 ks, (1 lb in vlg kb, 1 ks, 2 lb in vlg kb, 1 ks) 7 keer, gs in 3de van beg-4 ks = 24 lb. 4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in elke kb en in elke 1 ks-sp = 40 kb. H/af. 5de rdte: met Camille; 3 ks, 1 lb in dies st, (2 ks, slaan 1 kb oor, 2 lb-tr in vlg kb) 19 keer, eindig met 2 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af. 6de rdte: met Slate; 1 kb in 2 ks-sp, (3 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp) 3 keer, 3 ks, [(2 lb-tr, 3 ks, 2 lb-tr) in vlg 2 ks-sp, (3 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp) 4 keer, 3 ks] 3 keer, (2 lb-tr, 3 ks, 2 lb-tr) in vlg 2 ks-sp, 3 ks, eindig met gs in beg-kb. H/af. 7de rdte: met Graphite; 3 ks in sp tussen 2 trossies, (2 lb, 3 ks, 3 lb) in dies sp, (3 lb in vlg 3 ks-sp) 5 keer, [(3 lb, 3 ks, 3 lb) in vlg 3 ks-sp, (3 lb in vlg 3 ks-sp) 5 keer] 3 keer, gs bo in beg-3 ks. H/af.

Ligte blok:

Hekel 20 blokke Die blok word volgens dies patroon gehekel, maar gebruik die kleure as volg: rdte 1 en 2 = Slate, rdte 3 en 4 = Graphite, rdte 5 = Camille, rdte 6 = Graphite en rdte 7 = Slate. Werk die blokke volgens die diagram met visgraatsteek aanmekaar.

Randjie om nek

Hekel kb om die nek as volg: 25 kb oor elke blok en 3 kb by die hals voor en agter, h/af. Rand aan onderkant 1ste rdte: hekel 25 kb oor elke blok, gs in beg-kb. 2de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs in beg-kb. 3de rdte: 3 ks, (2 lb, picot, 3 lb) in dies st, *slaan 4 kb oor, (3 lb, picot, 3 lb) in vlg kb; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks. H/af.

Rand om moue

Hekel dies soos by rand onderom. Werk alle los drade weg.

Diagram

Send this to a friend