Hekel ’n blokkiesak

Hierdie blokkiesak is fraai en die patroon laat jou raai!

Moeilikheidsgraad: *

Benodigdhede

 • MoYa 100% katoendraad DK (50 g-balle): 2 balle elk Marigold, Kiwi, Grapefruit en Fern
 • 3 mm-hekelpen
 • 1 m bypassende katoenmateriaal vir voering
 • Aanstrykmateriaal (Vilene) of dun watteersel
 • Algemene naaldwerkbenodigdhede

Grootte

37 cm x 37 cm

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dsl = dubbelslagsteek, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = hlaflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, sp = spasie, vlg = volgende

Dubbelslagsteek:

 1. Slaan die draad twee maal oor die pen.
 2. Steek die pen in die volgende steek.
 3. Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die eerste lus sodat daar vier lusse op die pen is.
 4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur twee lusse.
 5. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die volgende twee lusse.
 6. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die laaste twee lusse op die pen.

Patroon

Blokkies (hekel 32) Wissel die kleure af soos verkies.
Met kleur 1 hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb, gs in 1ste kb = 16 kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 24 kb. H/af.
4de rdte: met kleur 2; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 32 kb.
5de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 6 kb, 4 lb in vlg kb, (1 kb in vlg 7 kb, 4 lb in vlg kb) 3 keer, gs in beg-kb.
6de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 6 kb, 1 kb in vlg 2 lb, 2 ks, 1 kb in vlg 2 lb, (1 kb in vlg 7 kb, 1 kb in vlg 2 lb, 2 ks, 1 kb in vlg 2 lb) 3 keer, gs in beg-kb = 11 kb oor elke sy.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb oor elke sy en (1 kb, 2 ks, 1 kb) in elke 2 ks-hoeksp, gs in beg-kb = 13 kb oor elke sy.
8ste rdte: soos 7de rdte = 15 kb oor elke sy.
9de rdte: soos 7de rdte = 17 kb oor elke sy.
10de rdte: soos 7de rdte = 19 kb oor elke sy. H/af.
11de rdte: met kleur 3; heg aan in 2 kshoeksp, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg kb, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 3 kb, 1 dsl in vlg 7 kb, 1 lb in vlg 3 kb, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 kb in vlg kb, *[(1 kb, 2 ks, 1 kb) in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 3 kb, 1 dsl in vlg 7 kb, 1 lb in vlg 3 kb, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 kb in vlg kb] 3 keer, gs in beg-kb. H/af.

Afwerking

 1. Werk al die los drade weg. 2 Plaas die blokkies met verkeerde kante op mekaar en werk met reguit steke of agtersteke in die reguit sye van die blokkies aanmekaar vas sodat die flappies van die blokkies kan oopvou.
 2. Werk 4 rye van 8 blokkies elk aanmekaar vas.
 3. Vou die strook om sodat die sak vier blokkies aan elke sy breed is. Werk die synaat en bodem van sak vas.
 4. Knip twee reghoeke van 76 cm x 39 cm uit die katoenmateriaal.
 5. Plaas die twee reghoeke met regte kante op mekaar en stik 1 cm vanaf die kante reg rondom toe, maar laat ’n opening in die een sy vir omdop.
 6. Dop om en vou die reghoek in die helfte. Stik die synate met ’n klein naatjie toe.
 7. Plaas die voeringsak binne-in die gehekelde sak.
 8. Knip vier stroke van 52 cm x 7 cm uit katoenmateriaal en twee stroke uit aanstrykmateriaal of watteersel.
 9. Stryk die aanstrykmateriaal aan twee stroke se verkeerde kante vas of steek die watteersel aan twee stroke se verkeerde kante vas.
 10. Plaas die ander twee stroke op die watteersel- of aanstrykmateriaalstroke met verkeerde kante opmekaar.
 11. Stik reg rondom vas, maar laat een kort sy oop vir omdop.
 12. Dop die handvatsels om, pars en gee nog ’n stiksel reg rondom.
 13. Steek die handvatsels aan die buitekant van die voeringsak vas en werk die voeringsak met oorhandstekies aan die gehekelde sak vas.

Send this to a friend