Hekel ’n badmat met kruisiesteek

Maak sommer vinnig ’n badmat met interessante kruissteekpatrone

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

  • Elle Cotton On Seriously Chunky 100% katoen (100 g-balle): 3 balle elk White en Iced Blue en 2 balle elk Grey, Pink en Iced Pink
  • 5 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog

Grootte

Ongeveer 70 cm x 90 cm

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dr = draai, dsl = dubbelslagsteek, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, RK = regte kant, sp = spasie, st = steek, tes = tesame, VK = verkeerde kant, vlg = volgende
Dubbelslagsteek:
1 Slaan die draad twee keer om pen.
2 Steek pen in aangeduide steek, slaan draad oor pen en trek ’n lus deur.
3 Slaan draad oor pen en trek deur twee lusse op pen.
4 Herhaal stap 3 nog drie keer. Patroon Met Iced Blue en 5 mm-pen, hekel 85 ks.

1ste ry (RK): 1 kb in 2de ks vanaf pen en in elke ks tot einde, dr = 84 kb.
2de ry (VK): 3 ks (= 1ste lb), 1 lb in elke kb tot einde, dr.
3de ry (RK): 1 ks, 1 kb in elke st tot einde, dr. H/af.
4de ry (VK): met Grey; soos 3de ry, dr.
5de ry: (RK): 3 ks (= 1ste lb), 1 lb in vlg kb, *slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 3 kb, 1 lb in kb wat oorgeslaan is; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste 2 kb, dr.
6de–9de ry: herhaal ry 4–5 twee keer.
10de ry (VK): soos 3de ry, dr. H/af.
11de–12de ry: met Iced Blue; soos 3de ry. H/af.
13de ry (RK): met White; soos 3de ry.
14de ry (VK): 3 ks (=1 ste lb), *slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 lb in kb wat oorgeslaan is; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste kb, dr.
15de ry (RK): 3 ks (=1 ste lb), *slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb in lb wat oorgeslaan is; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste lb, dr. H/af.
16de–17de ry: met Iced Blue; soos rye 11-12.
18de–19de ry: met White; soos rye 14-15.
20ste–21ste ry: met Iced Blue; soos 3de ry.
22ste–23ste ry: met White; soos rye 14-15.
24ste ry (VK): soos 3de ry.
25ste ry (RK): met Iced Blue, soos 3de ry.
26ste ry (VK): met Iced Pink; soos 3de ry.
27ste ry (RK): 3 ks, *slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 lb in kb wat oorgeslaan is, 1 lb in vlg 2 kb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste kb, dr.
28ste ry (VK): soos 3de ry.
29ste ry (RK): 4 ks (= 1 lb + 1 ks), slaan 1 lb oor, *1 lb in vlg 2 lb, 1 ks, slaan 1 lb oor; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste lb, dr.
30ste ry (VK): 1 ks, 1 kb in elke kb en in elke ks tot einde, dr.
31ste–32ste ry: met White; soos 3de ry.
32ste ry (RK): met Pink; soos 5de ry.
33ste–36ste ry: herhaal ry 4-5 twee keer. H/af.
37ste–38ste ry: met White, soos 3de ry.
39ste ry (VK): met Iced Pink; soos 3de ry.
40ste ry (RK): soos 29ste ry.
41ste ry (VK): soos 30ste ry.
42ste ry (RK): soos 27ste ry.
43ste ry (VK): soos 3de ry.
44ste ry (RK): met Iced Blue; soos 3de ry.
45ste ry (VK): met White; soos 3de ry.
46ste–47ste ry: soos 14-15de ry.
48ste–49ste ry: met Iced Blue; soos ry 3.
50ste–51ste ry: met White; soos rye 14–15.
52ste–53ste ry: met Iced Blue; soos 3de ry.
54ste–55ste ry: met White; soos rye 14-15.
56ste ry (RK): met Iced Blue; soos 3de ry.
57ste–63ste ry: met Grey; herhaal 4de–10de ry.
64ste ry (RK): met Iced Blue; soos 3de ry.
65ste ry (VK): 3 ks (= 1ste lb), 1 lb in elke kb tot einde, dr.
66ste ry (RK): soos 3de ry.
67ste ry (VK): 1 ks, 1 kb in dies st, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 2 kb, 2 dsl in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 2 kb, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 kb in vlg kb, *1 kb in vlg kb, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 2 kb, 2 dsl in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 2 kb, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde, dr. H/af.
68ste ry (RK): met Iced Pink; 3 ks (=1ste lb), 1 lb in vlg 5 ste, 2 dsl in vlg 2 ste, 1 lb in vlg 4 ste; (2 lb tes oor vlg 2 ste) 2 keer, *1 lb in vlg 4 ste, 2 dsl in vlg 2 ste, 1 lb in vlg 4 ste; (2 lb tes oor vlg 2 ste) 2 keer; herh van * tot einde, eindig met 2 lb tes oor laaste 2 ste, dr. H/af.
69ste ry (VK): met White; 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 6 ste, 3 ks, 1 kb in vlg 6 ste, 2 kb tes oor vlg 2 ste, *1 kb in vlg 6 ste, 3 ks, 1 kb in vlg 6 ste, 2 kb tes oor vlg 2 ste; herh van * tot einde; eindig met 2 kb tes oor laaste 2 ste, dr. H/af.
70ste ry (RK): met Pink; 3 ks (= 1ste lb); 1 lb in vlg 5 kb, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg 5 kb, 3 lb tes oor vlg 3 kb, *1 lb in vlg 5 kb, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg 5 kb, 3 lb tes oor vlg 3 kb; her van * tot einde, eindig met 2 lb tes in laaste 2 ste. H/af. Heg aan die ander sy van die mat met Iced Blue en herhaal 67ste–70ste rye.

Afwerking

Knoop White en Pink tossels in 3 ks-sps van 70ste ry aan elke kort sy van die mat.

Send this to a friend