Hekel ’n blomponcho

Geen verveling nie met afwisselende blokke en strepe in hierdie blomponcho

Deur KAREN ADENDORFF

Benodigdhede

Elle Pure Gold DK (100 g-balle): 2 balle elk Sage, Spritz, Parakeet en Vanilla en 1 bal Blossom 3,5 mm hekelpen Naald vir vaswerk

Grootte

Vanaf middel van nek tot voor by punt = 49 cm.

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dr = draai, dr-ks = draaikettingsteek, gp = groep, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, ls = lus, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tr = trossie, vlg = volgende.

Trossie
1. Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
2. Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
3. Hekel die volgende steek op dieselfde wyse sodat daar drie lusse op die pen is.
4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.

Pofsteek
Slaan draad oor pen. Steek pen in spesifieke steek en trek ’n lus op, die lengte van ’n langbeen. Slaan draad oor pen en trek ’n lus op in dieselfde steek, twee keer. Slaan draad oor pen en trek deur al die lusse. Slaan draad oor pen en trek deur die lus op die pen om die pofsteek te heg.

Patroon

Groot blokk e (hekel 8) Met Blossom, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in beg-kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 4 ks, slaan 1 kb oor, (1 kb in vlg kb, 4 ks, slaan 1 kb oor) 3 keer, gs in beg-kb. H/af.
3de rdte: met Parakeet; heg aan in 4 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 1 lb, 2 ks, 1 lb, 1 kb, 1 lb, 2 ks, 1 lb, 1 kb) in elke 4 ks-sp tot einde, gs in beg-kb. H/af.
4de rdte: met Sage; heg aan aan die agterkant tussen 2 blomblare, 1 ks, 1 kb in dies st, 10 ks, gs in dies st, 5 ks, (1 kb aan die agterkant tussen blomblare, 10 ks, gs in dies st, 5 ks) 3 keer, gs in beg-kb.
5de rdte: gs tot in 10 ks-sp, 3 ks, (4 lb, 3 ks, 5 lb) in dies sp, 1 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 1 ks, [(5 lb, 3 ks, 5 lb) in vlg 10 ks-sp, 1 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 1 ks] 3 keer, gs bo in beg-3 ks. H/af.
6de rdte: met Vanilla; heg aan in 3 ks-sp van blaar, 1 ks, (1 kb, 5 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 3 lb, 2 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 2 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, [(1 kb, 5 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 lb, 2 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 2 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb] 3 keer, gs in beg-kb. H/af.
7de rdte: met Spritz, heg aan in 5 ks-sp, (3 ks, 1 lb, 2 ks, 2 lb-tr, 5 ks, 2 lb-tr, 2 ks, 2 lb-tr) in dies sp, 3 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp, slaan 1 lb oor, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in vlg lb, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 3 ks, [(2 lb-tr, 2 ks, 2 lb-tr, 5 ks, 2 lb-tr, 2 ks, 2 lb-tr) in vlg 5 ks-sp, 3 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp, slaan 1 lb oor, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in vlg lb, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 3 ks] 3 keer, gs bo in beg-3 ks.
8ste rdte: gs tot in 1ste 2 ks-sp, 1 ks, 2 kb in dies sp, 1 ks, (2 kb, 1 ks, 2 kb) in vlg 5 kssp, 1 ks, 2 kb in vlg 2 ks-sp, 5 ks, slaan vlg sp oor, 2 kb in vlg 3 ks-sp, 5 ks, [slaan vlg sp oor, (2 kb in vlg 2 ks-sp, 1 ks, (2 kb, 1 ks, 2 kb) in vlg 5 ks-sp, 1 ks, 2 kb in vlg 2 ks-sp, 5 ks, slaan vlg sp oor, 2 kb in vlg 3 ks-sp, 5 ks] 3 keer, gs in beg-kb.
9de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 2 kb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 1 kssp, 1 lb in vlg 2 kb, 5 lb in vlg 5 ks-sp, 1 lb in vlg 2 kb, 5 lb in vlg 5 ks-sp, [1 lb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 2 kb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 2 kb, 5 lb in vlg 5 ks-sp, 1 lb in vlg 2 kb, 5 lb in vlg 5 ks-sp] 3 keer, gs bo in beg-3 ks = 24 lb oor elke sy. H/af. Werk die blokke volgens die foto aanmekaar vas. Gaan voort met rondtes reg rondom as volg:
10de rdte: met Blossom; heg aan in hoeksp van punt van middelblok voor, 1 ks, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in elke lb en in elke hoeksp van blokke tot by hoeksp van middelagterblok, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoeksp en dan weer 1 kb in elke lb en in elke hoeksp van blokke, gs in beg-kb.
11de rdte: gs tot in 1 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in elke kb oor die sy, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 1 ks-hoeksp, 1 lb in elke kb oor vlg sy, gs in 3de van beg-5 ks. H/af.
12de rdte: met Sage; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, [slaan 2 lb oor, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb] 44 keer, slaan 1 lb oor, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, [slaan 2 lb oor, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb] 44 keer, slaan 1 lb oor, gs in 3de van beg-5 ks. H/af.
13de rdte: met Parakeet; heg aan in 2 kssp (hoeksp), 3 ks, 3 lb-pofst in dies sp, 2 ks, (4 lb-pofst, 2 ks) in elke 2 ks-sp reg rondom, gs in beg-pofst. H/af.
14de rdte: met Blossom; heg aan in 2 ks-sp net voor hoekpofst, 3 ks, 2 lb in dies sp, 3 ks, 3 lb in vlg 2 ks-sp, 3 lb in elke 2 ks-sp oor sy tot voor 2 ks-sp voor hoekpofst, 3 lb in vlg 2 ks-sp, 3 ks, 3 lb in vlg 2 ks-sp, 3 lb in elke 2 ks-sp tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
15de rdte: met Vanilla; heg aan in hoek 3 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in dies hoeksp, (3 ks, 1 kb in vlg sp tussen 2 3 lb-gpe) tot voor vlg 3 ks-hoeksp, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, (3 ks, 1 kb in vlg sp tussen 2 3 lb-gpe) tot einde, gs in beg-kb.
16de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, 1 kb in vlg kb, *3 ks, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
17de rdte: met Spritz; heg aan in hoek-3 ks-sp, [1 kb (oor beide lse), 3 ks, 1 kb (oor beide lse)] in dies sp, *3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp (oor albei 3 ks-lse); herh van * tot voor vlg 3 ks-hoeksp, [1 kb (oor beide lse), 3 ks, 1 kb (oor beide lse)] in hoek-sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
18de rdte: soos 16de rdte. H/af.
19de rdte: met Vanilla; soos 17de rdte. H/af.
20ste rdte: met Parakeet; heg aan in 3 ks-hoeksp aan voorkant, 3 ks, (1 lb, 1 ks, 2 lb) in dies sp, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in elke sp tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
21ste rdte: met Vanilla; heg aan in enige sp tussen 2 lb-gpe, 6 ks, 1 lb in dies sp, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in elke sp tussen lb-gpe tot einde, gs in 3 ks van beg-6 ks. H/af.
22ste rdte: met Blossom; heg aan in enige 3 ks-sp, 1 ks, *(1 kb, 2 lb, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 1 ks-sp van rdte 20; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
23ste rdte: met Vanilla; heg aan in enige kb tussen skulpe, 6 ks, 1 lb in dies kb, *(1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg kb tussen skulpe; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-6 ks. H/af.

Klein blokke (hekel 34)

Volg 1ste–5de rdte van groot blokke. Begin met blok middel voor en voltooi as volg:
6de rdte: met Vanilla; heg aan in 3 ks-sp van blaar, 1 ks, (1 kb, 1 ks deur 3 ks-ls van rdte 23, 1 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 3 lb, 3 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, [(1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 lb, 3 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb] 3 keer, gs in beg-kb. H/af. Beweeg nou links om poncho (links van blok) en hekel die vlg blokke as volg aan:
6de rdte: met Vanilla; heg aan in 3 ks-sp van blaar, 1 ks, (1 kb, 1 ks deur 3 ks-ls van rdte 23 in dies 3 ks-ls van vorige blok, 1 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 3 lb, 1 ks, 1 ks deur die vlg 3 ks-ls van rdte 23, 1 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 1 ks, 1 ks deur die vlg 3 ks-ls van rdte 23, 1 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, (1 kb, 1 ks, 1 ks deur die vlg 3 ks-sp van rdte 23, 1 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 lb, 3 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 lb, 3 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, (1 kb, 1 ks deur 3 ks-ls van vorige blok, 1 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 3 lb, 1 ks, 1 ks deur die vlg 3 ks-ls van vorige blok, 1 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 1 ks, 1 ks deur die vlg 3 ks-ls van vorige blok, 1 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, gs in beg-kb. H/af. Gaan so voort tot middelblok agter:
6de rdte: met Vanilla; heg aan in 3 ks-sp van blaar, 1 ks, (1 kb, 1 ks deur 3 ks-ls van rdte 23 in dies ls as vorige blok, 1 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 3 lb, 3 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, [(1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 lb, 3 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb] 2 keer, (1 kb, 1 ks deur 3 ks-ls van vorige blok, 1 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 3 lb, 1 ks, 1 ks deur die vlg 3 ks-ls van vorige blok, 1 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in kb, 1 lb in sp net na kb, 1 ks, 1 ks deur die vlg 3 ksls van vorige blok, 1 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, gs in beg-kb. H/af. Voltooi die ander sy soos vorige sy.
24ste rdte: met Vanilla; heg aan in 3 kshoeksp van middelblok voor, 6 ks, 1 lb in dies sp, *(1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 2 3 ks-sps, 1 lb in vlg 3 ks-sp (hoek van blok), 3 ks, 1 lb in vlg 3 ks-sp (hoek van vlg blok); herh van * tot voor 3 ks-hoeksp middel agter, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in sp, herh van * tot einde, gs in 3de van beg-6 ks. H/af.
25ste rdte: met Spritz; heg aan in 3 ks-sp middel voor, 3 ks, (2 lb, 2 ks, 3 lb) in dies sp, 5 lb in elke 3 ks-sp tot voor 3 ks-sp middel agter, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg sp, 5 lb in elke 3 ks-sp tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
26ste rdte: met Blossom; heg aan in 2 kssp middel voor, 6 ks, 1 lb in dies sp, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in sp net na die vlg 3 lb, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb, *(1 lb, 3 ks, 1 lb) in sp net na die vlg 2 lb, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb; herh van * tot voor 2 ks-sp middel agter, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in sp, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in sp net na die vlg 3 lb, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-6 ks. H/af.
27ste rdte: met Parakeet; heg aan in 3 ks-sp middel voor, 3 ks, (2 lb, 3 ks, 3 lb) in die sp, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in elke 3 ks-sp tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
28ste rdte: met Vanilla; heg aan in 3 kssp middel voor, 1 ks, (1 kb, 3 ks, 1 kb, 3 ks, 1 kb, 3 ks, 1 kb) in dies sp, 1 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg sp, 1 ks, *(1 kb, 3 ks, 1 kb, 3 ks, 1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 1 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg sp, 1 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.  

Send this to a friend