Hekel ’n doiliebaadjie

Wie sou kon dink dat ’n oorgroot doilie so ’n mooi kledingstuk sal maak?

Deur CHRISTA SWANEPOEL

Benodigdhede

7(8;9) balle ELLE ARAN (50 g-balle) 5 mm-hekelnaald 1 groot knoop

Grootte

Baie aanpasbaar, maar pas min of meer klein/medium(medium/groot;groot/ ekstragroot)

Hekelinligting

  • Drie rye in sirkel is ongeveer 6,5 cm en ná vyfde rondte is die sirkel omtrent 20 cm in deursnee.
  • Begin afhegting vir mousgate in onderskeidelik die 12de, 13de en 14de rondte. Hekel twee rondtes soos verduidelik vir mousgate en gaan daarna aan soos vir sirkel.
  • 4 kettingsteke = eerste dubbelslagsteek van ry.
  • Voltooi telkens rondtes met glipsteek aan begin van rondte te heg. n

BELANGRIK

Doen metings terwyl werk hang omdat dit baie rek en jy dit maklik te groot kan maak.

Afkortings

dsl – dubbelslagsteek (slaan draad twee maal om pen en steek in aangetoonde steek, tel draad op en trek deur. Daar is nou vier lusse op pen. Slaan draad om en trek deur twee lusse, slaan draad weer om en trek deur volgende twee lusse, tel draad vir laaste keer op en trek deur twee lusse. Daar is nou weer een steek op pen oor) gs – glipsteek kb – kortbeen ks – kettingsteek lb – langbeen st(e) – steek(steke) vlg – volgende

Die patroon is nie in Engels beskikbaar nie

Sirkel

Maak 4 ks en gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rondte: hekel 8 lb in ring.
2de rondte: hekel 3 dsl in elke lb, eindig met gs aan begin van rondte. 24 dsl.
3de rondte: 1 dsl, *3 ks, slaan 1 dsl oor, 1 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * en eindig met 3 ks en gs aan begin van rondte. 12 dsl.
4de rondte: 3 dsl in 1ste dsl, *3 ks, slaan 3 ks oor, 3 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * en eindig met 3 ks, slaan 1 dsl oor en gs in begin van rondte. 36 dsl.
5de rondte: 1 dsl in elke dsl en 3 dsl in elke ks-lus. 72 dsl. (Sirkel is nou ongeveer 20 cm in deursnee.)
6de rondte: 1 dsl in 1ste dsl, *3 ks, slaan 1 dsl oor, 1 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * en eindig met 3 ks, slaan 1 dsl oor en gs aan begin van rondte. 36 dsl.
7de rondte: 3 dsl in 1ste dsl, *2 ks, slaan 3 ks oor, 3 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * en eindig met 2 ks, slaan 3 ks oor en gs aan begin van rondte. 108 dsl.
8ste rondte: 1 dsl in elke dsl en 1 dsl in elke ks-lus. 144 dsl.
9de rondte: 1 dsl in 1ste dsl, *3 ks, s;aan 2 dsl oor, 1 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * en eindig met 3 ks, slaan 2 dsl oor en gs aan begin van rondte. 48 dsl.
10de rondte: 3 dsl in 1ste dsl, *1 ks, 3 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * en eindig met 1 ks en gs aan begin van rondte. 144 dsl.
11de rondte: 1 dsl in elke dsl en 1 dsl in elke ks-lus. 192 dsl. HEG NOU AF VIR MOUSGATE VIR KLEIN/MEDIUM (sien aanwysings vir ry 12 en 13 in kleurblok)
12de rondte: *1 dsl, 3 ks, slaan 2 dsl oor* herh van * tot * rondom. 64 dsl. HEG NOU AF VIR MOUSGATE VIR MEDIUM/GROOT (sien aanwysings vir ry 13 en 14 in kleurblok) 13de rondte: 3 dsl in 1ste dsl, *2 ks, 3 dsl in vlg dsl*, herh van * tot *. 192 dsl. HEG NOU AF VIR MOUSGATE VIR GROOT/EKSTRAGROOT (sien aanwysings vir ry 14 en 15 in kleurblok)
14de rondte: 1 dsl in elke dsl, 1 dsl in kslus. 256 dsl.
15de rondte: 1 dsl in 1ste dsl, *3 ks, slaan 2 dsl oor, 1 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * rondom. 86 dsl.
16de rondte: 3 dsl in 1ste dsl, *2 ks, 2 dsl in vlg dsl, 2 ks, 3 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * rondom. 215 dsl. Herhaal rondtes 14, 15 en 16 met vermeerdering tot sirkel ongeveer 100(110;120)cm in deursnee is.
Mousgate
Vir groote K/M: 12de rondte: 1 dsl, 26 ks, slaan 26 dsl oor, *1 dsl, 3 ks, slaan 2 dsl oor*, herh van * tot * 14 keer in totaal, 1dsl, 26 ks, slaan 26 dsl oor, *1 dsl, 3 ks, slaan 2 dsl oor*, herh van * tot * vir res van rondte. 48 dsl.
13de rondte: hekel soos volg oor 26 ks: *3 dsl, 2 ks*, 8 keer in totaal. Oor dsl, hekel soos volg: *3 dsl in elke dsl, 2 ks* herh van * tot *. 192 dsl. Gaan nou voort met rondte 14 van patroon.
Vir grootte M/G: 13de rondte: 3 dsl in 1ste dsl, 30 ks, slaan oor (1 dsl en 3 ks) 7 keer in totaal, 3dsl in vlg dsl, *2 ks, 3 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * 15 kee rin totaal, 30 ks, slaan oor (1 dsl en 3 ks) 7 keer in totaal, *2 ks, 3 dsl in vlg dsl*, herh van * tot * vir res van rondte. 150 dsl.
14de rondte: hekel soos volg oor 30 ks: 28 dsl. Oor dsl en ks-lusse hekel soos volg: 1 dsl in elke dsl, 1 dsl in elke ks-lus. 256 dsl. Gaan nou voort met rondte 15 van patroon.
Vir grootte G/EG: 14de rondte: 1 dsl in vlg 3 dsl, 34 ks, slaan oor (3 dsl en 2 ks) 8 keer in totaal, * 1 dsl in elk van vlg 3 dsl, 1 dsl in vlg ks-lus*, herh van * tot * 16 keer in totaal, 34 ks, slaan oor (3 dsl en 2 ks) 8 keer in totaal, *1 dsl in elk van vlg dsl, 1 dsl in vlg ks-lus*, herh van * tot * rondom. 192 dsl.
15de rondte: hekel soos volg oor 34 ks: *1 dsl, 3 ks* herh van * tot * 11 keer in totaal. Hekel oor dsl soos volg: 1 dsl, *3 ks, slaan 2 dsl oor, 1 dsl in vlg dsl:* rondom. 86 dsl. Gaan nou voort met rondte 16 van patroon.
Randjie om buiterand
1ste rondte: 1 dsl in 1ste dsl, *2 ks, slaan 1,5–2 cm oo, 1 dsl in vlg st* herh van * tot * en eindig met 2 ks en gs in 1ste dal.
2de rondte: 2 dsl in 1ste dsl, *4 ks, 2 dsl in dieselfde dsl, 1 ks, 2 dsl in vlg dsl* herh van * tot * en eindig met 4 ks, 2 dsl in selfde dsl, 1 ks en gs in 1ste dsl. Heg af en werk draad weg.
Randjie om mousgate
Heg draad aan opening.
1ste rondte: 2 ks en 1 kb in elke st rondom, 2 ks, draai.
2de rondte: 1 kb in elke kb rondom. Heg af en werk draad weg.

Om te voltooi

Pas jakkie aan en posisioneer knoop aan linkerkant van jakkie in voorlaaste ry. Werk knoop vas en maak vas in opening aan regterkantste deel van jakkie. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstruksies.

Wenk

Jy kan enige soort en dikte breidraad en enige ronde patroon en steke van jou keuse gebruik. Meet net oor rug waar mousgate moet kom en werk mousgate net bokant middellyn aan weerkante in. Só kan jy vir almal wat jy ken, van klein tot groot, so ’n jakkie hekel sonder dat twee s’n dieselfde lyk.  

Let wel

Sorg dat daar in elke herhaling van rondte 15 ’n ewe getal dsl in totaal is, anders werk rondte 16 nie reg uit nie. As dit nie presies uitwerk nie, kan jy naby die einde van die rondte net een dsl of dalk drie tussen een of twee van die dsl-ste oorslaan. Moenie bekommerd wees oor die klein aanpassing nie. ’n Mens sien dit nie eers in voltooide werk nie.  

Send this to a friend