Hekel ’n klassieke kanttoppie | Vrouekeur

Hekel ’n klassieke kanttoppie

Die klassieke kanttoppie word gevorm deur stroke halfmane wat óf aanmekaargehekel óf -gewerk kan word

Click here for the English pattern

Deur KAREN ADENDORFF

Moeilikheidsgraad: ***

NB: Die patroon vereis hekelervaring en sal vir beginners moeilik wees

Benodigdhede

  • Moya 100%-katoengare (50 g-balle): 7 balle Purple Lot 56
  • 3,5 mm-hekelpen
  •  Naald met groot oog

Grootte

Lengte = 60 cm Omtrek = 98 cm

Afkortings

beg – begin; dies – dieselfde; dr – draai; dsl – dubbelslagsteek; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; ls(e) – lus(se); rdte – rondte; sp(s) – spasie (s); st(e) – steek(steke); vlg – volgende

Steekverduideliking

Dubbelslagsteek (dsl)

  1. Slaan die draad twee maal oor die pen.
  2. Steek die pen in die volgende steek.
  3. Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die eerste lus sodat daar vier lusse op die pen is.
  4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur twee lusse.
  5. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die volgende twee lusse.
  6. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die laaste twee lusse op die pen.

 

Aanwysings

Die patroon word in halfmaansirkels gehekel wat bestaan uit 3 verskillende motiewe: motief A met 19 dsl; motief B met 16 dsl en motief C met 13 dsl. Die patroon word in 7 stroke gehekel wat óf aan mekaar gehekel kan word óf aanmekaar gewerk kan word. Sien diagram. Begin met stroke 1 en 2. Die stroke gaan van die voorkant, oor die skouer na die agterkant toe. Beg voorkant met 9 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 4 ks, 18 dsl in ring, dr.
2de rdte: 5 ks, (1 dsl in vlg dsl, 1 ks) 17 keer, 1 dsl in 4 ks, dr.
3de rdte: 1 ks, [(1 kb, 2 ks, 1 kb) in 1 ks-sp] 18 keer, 5 ks, gs in 1ste van 5 ks (= onderkant van die st waarin jy nou net gehekel het), 4 ks, dr.
4de rdte: 12 dsl in die 5 ks-sp (wat pas gehekel is), 5 ks, dr.
5de rdte: (1 dsl in vlg dsl, 1 ks) 11 keer, 1 dsl in 4 ks, 1 ks deur die been van die 1ste halfsirkel wat gehekel is, dr.
6de rdte: 1 ks, [(1 kb, 2 ks, 1 kb) in 1 ks-sp] 11 keer, 5 ks, gs in onderkant van st waarin jy so pas gehekel het, 4 ks, dr.
7de rdte: Soos 4de rdte.
8ste rdte: (1 dsl in vlg dsl, 1 ks) 11 keer, 1 dsl in 4 ks, slaan 2 van die 2 ks-sp van 1ste halfsirkel oor, gs deur vlg 2 ks-sp, dr.
9de rdte: Soos 6de rdte.
10de rdte: Soos 4de rdte.
11de rdte: (1 dsl in vlg dsl, 1 ks) 11 keer, 1 dsl in 4 ks, slaan 2 van die 2 ks-sp van vorige halmaansirkel oor, gs deur vlg 2 ks-sp, dr.
12de rdte: Soos 6de rdte. Herh rdte 10-12 nog 23 keer. Eindig met 1 motief B. H/af.

Middelagterstrook

Begin met ’n motief A aan die onderkant, hekel dan 12 motiewe C, eindig met motief B. Hekel die middelstrook vas aan die 2 stroke wat klaar gehekel is, of werk hulle aanmekaar vas. Hekel nog 2 stroke aan die eerste 2 stroke (of werk hulle vas) as volg: begin met motief B aan die voorkant, 25 motiewe C en eindig met motief A. Hekel 2 onderarmstroke (hekel vas of werk vas), as volg: begin onder met motief A, 7 motiewe C, en eindig met motief B. (Volg diagram).
Om die motiewe vas te hekel: Hekel telkens aan 2 van die 2 ks-sp as volg: 1 kb in die 1 ks-sp, 1 ks, 1 ks deur die 2 ks-sp van die halfmaan langsaan, 1 kb terug in 1 kssp, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 1 ks, 1 ks deur vlg 2 ks-sp van halfmaan langsaan, 1 kb terug in 1 ks-sp, voltooi halfmaan verder. Stroke en halfmane kan bygehekel word na gelang van jou grootte.

Send this to a friend