Hekel ’n koel, kleurryke top

Hekel ’n koel, kleurryke top met hierdie maklike golfpatroon

Benodigdhede

Vinnis colours nikkim 100% katoendraad (50 g-balle): 1 bal elk natural (500); cloud blue (552); ballet pink (522); pale blue-green (518) en sand (578); 2 balle elk denim (512); wine (580) en green slate (555). 3,5 mm-hekelpen naald met groot oog

Mate

Lengte: 67 cm omtrek: 90 cm

Afkortings

Beg – begin; dies – dieselfde; dr – draai; dsl –dubbelslagsteek; dr-ks – draaikettingsteek; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; hlb – halflangbeen; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls – lus; rdte – rondte; rk – regte kant; sdop – slaan draad om pen; sp – spasie; st – steek; vk – verkeerde kant; vlg – volgende; dsl (dubbelslagsteek) – slaan draad 2 keer om pen, steek pen in spesifieke st, sdop en trek ’n lus deur, (sdop en trek deur 2 lusse op pen) 3 keer

Aanwysings

Met 3,5 mm-hekelpen en green slate, beg met 98 ks.
1ste ry: 1 kb in 2de ks vanaf pen, *1 kb in vlg ks, 1 ks, slaan vlg ks oor, 1 hlb in vlg ks, 1 ks, slaan vlg ks oor, 1 lb in vlg ks, (1 ks, slaan vlg ks oor, 1 dsl in vlg ks) 2 keer, 1 ks, slaan vlg ks oor, 1 lb in vlg ks, 1 ks, slaan vlg ks oor, 1 hlb in vlg ks, 1 ks, slaan vlg ks oor, 1 kb in vlg ks, 1 ks, slaan vlg ks oor; herh van * tot einde, eindig met 1 kb direk na laaste kb in laaste ks, dr.
2de ry (rk): 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke st en elke 1 ks-sp tot einde, dr.
3de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke st tot einde, dr.
4de ry: 4 ks, *1 dsl in vlg kb, 1 ks, slaan vlg kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan vlg kb oor, 1 hlb in vlg kb, (1 ks, slaan vlg kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan vlg kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan vlg kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan vlg kb oor, 1 dsl in vlg kb, 1 ks, slaan vlg kb oor; herh van * tot einde, eindig met 1 dsl in laaste kb direk na laaste dsl (sonder om 1 kb oor te slaan en sonder die 1 ks), dr. Moenie draad afheg nie, dra dit later langs die kant op.
5de ry: gaan met pale blue-green voort: 4 ks, *1 dsl in vlg dsl, slaan vlg 1 ks-sp oor, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan vlg sp oor, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, slaan 1 sp oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan vlg sp oor, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, slaan vlg sp oor, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 sp oor, 1 dsl in vlg dsl, 1 ks, slaan vlg sp oor; herh van * tot einde, eindig met 1 dsl in 4de ks van dr-ks direk na dsl, dr.
6de–7de ry: soos rye 2-3.
8ste ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, *1 ks, slaan vlg kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan vlg kb oor, 1 lb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan vlg kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan vlg kb oor, 1 hlb in vlg kb, (1 ks, slaan vlg kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in vlg 2 kb (sonder die 1 ks tussenin), dr. H/af.
9de ry: dra green slate teen die kant op en gaan voort: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, *1 ks, slaan vlg 1 ks-sp oor, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, slaan vlg 1 ks-sp oor, 1 lb in vlg lb, (1 ks, slaan vlg 1 ks-sp oor, 1 dsl in vlg dsl) 2 keer, 1 ks, slaan vlg 1 ks-sp oor, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan vlg 1 ks-sp oor, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, slaan vlg 1 ks-sp oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 2 kb (sonder die 1 ks tussenin), dr.
10de–12de ry: soos ry 2-4. H/af.
13de ry: las wine met 4 ks, 1 dsl in vlg dsl, 1 ks, slaan 1 ks-sp oor, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan vlg sp oor, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, slaan vlg sp oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan vlg sp oor, 1 hlb in vlg hlb, [9 ks, slaan 9 ste oor, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, slaan vlg sp oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 sp oor, 1 hlb in vlg hlb] 5 keer, 1 ks, slaan 1 sp oor, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 sp oor, 1 dsl in vlg dsl, 1 dsl in vlg dsl, dr.
14de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg dsl, 1 kb in vlg sp, 1 kb in vlg lb, 1 kb in sp, [1 kb in hlb, 1 kb in vlg sp, (1 kb in vlg kb, 1 kb in vlg sp) 2 keer, 1 kb in vlg hlb, 9 kb in 9 ks-sp] 5 keer, 1 hlb in vlg hlb, 1 kb in sp, (1 kb in vlg kb, 1 kb in sp) 2 keer, 1 kb in hlb, 1 kb in sp, 1 kb in lb, 1 kb in sp, 1 kb in vlg 2 dsl, dr.
15de ry: soos ry 3.
16de ry: soos ry 8. (moenie draad afheg nie dra dit later aan die kant op.)
17de–20ste ry: met ballet pink, soos ry 9-12.
21ste–24ste ry: met wine, soos ry 5-8. H/af.
25ste ry: las denim met 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 1 ks, slaan vlg sp oor, 1 hlb in vlg hlb, [9 ks, slaan 9 ste oor, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, slaan vlg sp oor 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 sp oor, 1 hlb in vlg hlb] 5 keer, 9 ks, slaan 9 ste oor, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, slaan vlg sp oor, (1 kb in vlg kb) 2 keer, dr.
26ste ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 1 kb in sp, 1 kb in hlb, [9 kb in 9 ks-sp, 1 kb in vlg hlb, (1 kb in sp, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 kb in sp, 1 kb in vlg hlb] 5 keer, 9 kb in vlg 9 ks-sp, 1 kb in vlg hlb, 1 kb in sp, (1 kb in vlg kb) 2 keer, dr.
27ste ry: soos ry 3.
28ste ry: soos ry 4. (moenie draad afheg nie, dra dit later langs die kant op).
29ste–32ste ry: met cloud blue, herh rye 5-8. H/af.
33ste–36ste ry: met denim, herh ry 9-12. H/af.
37ste–40ste ry: met sand, herh ry 13-16. 41ste–44ste ry: met natural, herh ry 17- 20. H/af.
45ste–48ste ry: met sand, herh ry 21-24. H/af.
49ste–60ste ry: herh ry 25-36 maar met vlg kleure: 4 rye green slate, 4 rye pale blue-green, 4 rye green slate. H/af.
61ste–72ste ry: herh ry 13-24 in dies kleure. H/af.
73ste–84ste ry: herh ry 25-36 in dies kleure. H/af.

Skouers

Regterskouer

1ste ry: las sand en gaan voort met 4 ks, 1 dsl in vlg dsl, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 dsl in vlg dsl) 2 keer, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, *1 kb in vlg sp, 1 kb in vlg st; herh van * tot einde, dr.
3de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke st tot einde, dr.
4de ry: 4 ks, (slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb, 1 ks) 2 keer, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, 1 kb in laaste st, dr. (moenie afheg nie, dra die draad later aan die kant op).
5de ry: las natural met 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 dsl in vlg dsl) 2 keer, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 dsl in vlg dsl) 2 keer, 1 ks, 1 lb in 3de van 4 ks, dr.
6de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, *1 kb in vlg sp, 1 kb in vlg st; herh van * tot einde.
7de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke st tot einde, dr.
8ste ry: 1 ks, 1 kb in dies st, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb, 1 dsl in laaste st. H/af.
9de ry: met sand, dies as ry 1, eindig met 1 hlb in dr-ks.
10de ry: soos ry 2.
11de ry: soos ry 3.
12de ry: 4 ks, slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 5 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, gs in vlg 2 kb. H/af.

Linkerskouer

1ste ry: met vk na voor, slaan 41 ste in die middel oor. Las sand in vlg hlb met 3 ks, 1 kb in vlg kb, 1 ks, 1 kb in vlg kb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 dsl in vlg dsl) 2 keer, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 dsl in vlg dsl, 1 dsl in laaste dr-ks, dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg dsl, 1 kb in elke 1 ks-sp en elke st tot einde, eindig met 1 kb in laaste sp en 1 kb in 3de van beg-3 ks, dr.
3de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb tot einde, dr.
4de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in laaste kb, dr. (moenie afheg nie, maar dra die draad later aan die kant op).
5de ry: las natural met 4 ks, 1 dsl in vlg dsl, 1 ks, 1 dsl in vlg dsl, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 dsl in vlg dsl) 2 keer, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, 1 kb in vlg kb, 1 kb in vlg kb, dr.
6de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 1 kb in elke 1 ks-sp en in elke st tot einde, eindig met 1 kb in vlg sp, 1 kb in 3de van 4 ks, dr.
7de ry: 1 ks, 1 kb in dies st,1 kb in elke kb tot einde, dr.
8ste ry: 4 ks, 1 dsl in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in laaste kb, dr. H/af.
9de ry: met sand en gaan voort met 3 ks, 1 kb in vlg kb, 1 ks, 1 kb in vlg kb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 dsl in vlg dsl) 2 keer, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, (1 ks, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, 1 hlb in vlg hlb, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, 1 dsl in vlg dsl, 1 dsl in dr-ks, dr.
10de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke 1 ks-sp en in elke st tot einde, eindig met 1 kb in laaste dr-ks, dr.
11de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb, dr.
12de ry: 1 ks, gs in dies st, gs in vlg 7 kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 5 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, (slaan 1 kb oor, 1 dsl in vlg kb) 3 keer. H/af. Hekel die ander twee skouers op dies manier. Werk al die los drade weg. Werk die skouernate toe. Werk die synate toe tot in die middel van die ballet pink- strook.

Rand om die nek

1ste rdte: met denim en rk na voor, begin by die skouernaat en hekel as volg: 15 kb oor die regterskouer agter, 33 kb oor die agterkant, 15 kb oor die linkerskouer agter, 15 kb oor die linkerskouer voor, 33 kb oor die voorkant, 15 kb oor die regterskouer voor (= 126 kb), eindig met gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb rondom, eindig met gs in 1ste kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in vlg 2 kb, 3 ks-picot (picot = 3 ks, gs in 1ste ks), *1 kb in vlg 3 kb, 3 ks-picot; herh van * rondom, gs in 1ste kb. H/af.

Rand om die moue

1ste rdte: hekel 69 kb om die mouopening, eindig met gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb rondom, eindig met gs in 1ste kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in vlg 2 kb, 3 ks-picot, *1 kb in vlg 3 kb, 3 ks-picot; herh van * rondom, eindig met gs in 1ste kb. H/af. Doen dies met die ander mou-opening.

Rand onderom

1ste rdte: met green slate, 1 kb in elke ks rondom, eindig met gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb rondom, eindig met gs in 1ste kb. H/af. Werk los drade weg.

Send this to a friend