Hekel ’n kussing met blokpatrone

Hekel vrolike kussings of selfs ’n kombers met afwisselende blokpatrone

Moeilikheidsgraad: **

Deur KAREN ADENDORF Foto ELMARIE KNA PTON

Benodigdhede

  • Nurturing Fibres Eco-Cotton DK (50 g-balle): 1 bal elk Pickled Ginger, Vanilla, Lime, Aventurine, Violet, Sweet Pea en Watershed
  • 3 mm-hekelpen
  • 1 m bypassende wit katoenmateriaal
  • Wit 45 cm-ritssluiter
  • Binnekussing
  • Klein bietjie stopsel
  • Algemene naaldwerkbenodigdhede

Grootte

50 cm x 50 cm

Belangrike wenk

Span eers elke blok voordat die blokke aan mekaar vasgewerk word.

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dsl = dubbelslagsteek, gp = groep, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, ls = lus, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tes = tesame, vdsl = vooromdubbelslagsteek, vlg = volgende. Dubbelslagsteek:
1. Slaan die draad twee maal oor die pen.
2. Steek die pen in die volgende steek.
3. Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die eerste lus sodat daar vier lusse op die pen is.
4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur twee lusse.
5. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die volgende twee lusse.
6. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die laaste twee lusse op die pen.
Vooromdubbelslagsteek:
1. Slaan die draad twee maal oor die pen en steek die pen van voor na agter om die stam van die bepaalde steek en weer na voor uit.
2. Voltooi die dubbelslagsteek soos gewoonlik.

Patroon

Bobbelblok (hekel 4)

Met Sweet Pea hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 11 lb in ring, gs bo in beg-3 ks.
2de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in elke lb tot einde, gs bo in beg-3 ks = 24 lb.
3de rdte: 3 ks, 2 lb in vlg lb, *1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb; herh van * tot einde, gs in bo in beg-3 ks = 36 lb. H/af.
4de rdte: met Vanilla; 1 ks, 1 kb in dies st en in elke lb tot einde, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte: met Watershed; 3 ks, 2 lb in vlg 2 kb, *1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg 2 kb; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks = 60 lb. H/af.
6de rdte: met Vanilla; soos 4de rdte. H/af.
7de rdte: met Lime; 3 ks, 1 lb in dies st, 1 lb in vlg 4 kb, *2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 4 kb; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks = 72 lb. H/af.
8ste rdte: met Violet; 3 ks, 1 lb in dies st, 1 kb in vlg 5 lb, *2 lb in vlg lb, 1 kb in vlg 5 lb; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
9de rdte: met Watershed; heg aan in 2de lb van enige 2 lb-gp, 1 ks, 1 kb in dies st, (4 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg st, 4 ks, slaan 2 kb en 1 lb oor, 1 kb in vlg lb) 2 keer, 4 ks, slaan 2 kb oor, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg st, 4 ks, slaan 2 kb en 1 lb oor, *1 kb in vlg lb, (4 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg st, 4 ks, slaan 2 kb en 1 lb oor, 1 kb in vlg lb) 2 keer, 4 ks, slaan 2 kb oor, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg st, 4 ks, slaan 2 kb en 1 lb oor; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
10de rdte: gs tot in 4 ks-sp, 1 ks, 1 kb in dies st, (4 ks, 1 kb in vlg 4 ks-sp) 3 keer, 4 ks, 10 lb in vlg 3 ks-sp, 4 ks, slaan 4 ks-sp oor, *1 kb in vlg 4 ks-sp, (4 ks, 1 kb in vlg 4 ks-sp) 3 keer, 4 ks, 10 lb in vlg 3 ks-sp, 4 ks, slaan 4 ks-sp oor; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
11de rdte: met Vanilla; 3 ks, (4 lb in vlg 4 kssp, 1 lb in vlg kb) 3 keer, 3 lb in vlg 4 ks-sp, 1 lb in vlg 5 lb, 3 ks, 1 lb in vlg 5 lb, 3 lb in vlg 4 ks-sp, *1 lb in vlg kb, (4 lb in vlg 4 ks-sp, 1 lb in vlg kb) 3 keer, 3 lb in vlg 4 ks-sp, 1 lb in vlg 5 lb, 3 ks, 1 lb in vlg 5 lb, 3 lb in vlg 4 ks-sp; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks = 32 lb oor elke sy. H/af. Span die blok

Bobbel

Met Violet, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in beg-kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in dies st en in elke kb tot einde, gs in beg-kb = 16 kb. H/af.
3de rdte: met Turkoois; 1 ks, 1 kb in die st, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 24 kb.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb.
5de rdte: 1 ks, *2 kb tes oor vlg 2 kb; herh van * tot aan die einde, gs in beg-kb.
6de rdte: soos rdte 5. H/af, maar los lang genoeg draad om bolletjie toe te trek en vas te werk. Stop die bolletjie effens op met stopsel. Ryg die draad deur ’n naald en werk die onderkant van die bolletjie toe en werk dit ook in die middel van die blok vas. Span die blok.

Sterblok (hekel 5)

Met Sweet Pea hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 11 lb in ring, gs bo in beg-3 ks. H/af.
2de rdte: met Lime; 3 ks, 2 lb in dies st, 1 ks, slaan 1 lb oor, *3 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
3de rdte: met Vanilla; (vou rdte 2 effens na agter), heg aan in enige lb wat in rdte 2 oorgeslaan is, 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, *1 kb in vlg lb wat oorgeslaan is, 3 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
4de rdte: met Sweet Pea; heg aan in 1ste van 3 lb van rdte 2, 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in elke lb tot einde, gs bo in beg-3 ks = 36 lb. H/af.
5de rdte: met Vanilla; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 1 dsl in vlg 3 ks-ls van rdte 3, *1 kb in vlg 2 lb, 1 dsl in dies 3 ks-ls van rdte 3, (die kb waaroor die dsl gemaak word, word oorgeslaan), 1 kb in vlg 2 lb, 1 dsl in vlg 3 ks-ls van rdte 3; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
6de rdte: met Turkoois; 3 ks in 1e kb, 1 lb in dies st, 2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg dsl, *2 lb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg dsl; her van * tot einde, gs bo in beg-3 ks = 60 lb. H/af.
7de rdte: met Vanilla; heg aan in lb reg bo dsl van rdte 5; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 2 vdsl tes (oor die vorige dsl en vlg dsl van rdte 5), slaan 1 lb oor (die lb agter die vdsl), *1 kb in vlg 4 lb, 2 vdsl tes (oor die vorige dsl en vlg dsl van rdte 5), slaan 1 lb oor (die lb agter die vdsl); herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 2 lb, gs bo in beg-3 ks. H/af.
8ste rdte: met Violet; soos rdte 7 van bobbelblok.
9de rdte: met Watershed; 3 ks, 1 lb in dies st, 1 kb in vlg 2 lb, 1 vdsl om die 2 vdsl tes van rdte 7, (slaan die lb oor waaroor die vdsl gemaak word), 1 kb in vlg 2 lb, *2 lb in vlg lb, 1 kb in vlg 2 lb, 1 vdsl om die 2 vdsl tes van rdte 7, 1 kb in vlg 2 lb; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
10–11de rdte: met Turkoois; soos rdte 9-10 van bobbelblok.
12de rdte: met Lime; soos rdte 11 van bobbelblok. Werk alle los drade weg. Span die blok.

Afwerking

Plaas die blokke met regte kante opmekaar en werk die sye met oorhandstekies aan mekaar vas.

Werk die blokke soos op foto in rye van drie aan mekaar vas. Werk op dieselfde wyse die drie rye aan mekaar vas.

Knip ’n vierkant van 52 x 52 cm uit katoenmateriaal. Steek die gehekelde blok op die materiaalblok vas en stik vas.

Knip 2 stroke van 27 cm by 52 uit wit katoenmateriaal en werk die ritssluiter in.

Plaas die twee pante met regte kante opmekaar, trek die ritssluiter effens oop en stik reg rondom vas.

Dop deur ritssluiter om en plaas binnekussing in.  

Send this to a friend