Hekel ’n Paaskrans

Dis amper Paastyd. Hekel ’n vrolike krans vir jou voordeur

Moeilikheidsgraad: *

Deur KAREN ADENDORFF

Benodigdhede

Oorskiet Vinnis Nikkim 100% katoen DK (50 g-bolle) in kleure van jou keuse
3 mm-hekelpen
Naald met groot oog
Klein veelkleurige pom-pons en klein bietjie stopsel
Takkie-krans met binnedeursnee van ongeveer
28 cm Lint

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, driesl = drieslagsteek, gp = groep, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, RK = regte kant, sp = spasie, st = steek, tes = tesame, VK = verkeerde kant, vlg = volgende.

Spykersteek:

  1. Steek die pen in steek wat deur die patroon aangedui word.
  2. Slaan die draad oor die pen en trek die lang lus na die voorkant toe deur.
  3. Voltooi die steek soos gewoonlik. Moenie die hekeldraad te styf trek sodat die hekelwerk ineengetrek word nie. Eiers (hekel 4 van elk)

Wenk

Moenie die draad knip ná elke kleurverandering nie, maar dra die draad aan die VK saam tot weer benodig.

Pompon-eier 1

Twee helftes word gehekel en dan aan mekaar vasgewerk. Helfte 1 Met kleur 1, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb tot einde, gs in 1ste kb = 16 kb. H/af.
3de rdte: met kleur 2; 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs in 1ste kb. H/af.
4de rdte: met kleur 1; 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 24 kb. H/af.
5de–6de rdte: met kleur 3; 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb. H/af.
7de–9de rdte: met kleur 2; herhaal ry 5. H/af. Helfte 2 Met kleur 2, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb tot einde, gs in 1ste kb = 16 kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs in 1ste kb. H/af.
4de rdte: met kleur 3; 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 24 kb.
5de –8ste rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb. H/af.
9de rdte: met kleur 1; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 2 kb, 1 spykerst in vlg kb van rdte 7, *1 kb in vlg 3 kb, 1 spykerst in vlg kb van rdte 7; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af. Plaas die twee helftes op mekaar en werk met oorhandstekies aanmekaar vas. Moet nie heeltemal toewerk nie, maar laat ’n opening en stop eers die eier met stopsel en werk dan verder toe. Werk pompons op die middelste strook vas.

Pompon-eier 2

Hierdie eier word regdeur gehekel en is nie soos die ander eiers twee helftes wat aan mekaar vasgewerk word nie. Met kleur 1, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb tot einde, gs in 1ste kb = 16 kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs in 1ste kb. H/af.
4de rdte: met kleur 2; 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 24 kb.
5de–6de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb. H/af.
7de–12de rdte: met kleur 3; herhaal ry 5. H/af.
13de rdte: met kleur 2: soos ry 5.
14de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb tes, *1 kb in vlg kb, 2 kb tes; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 16 kb. H/af.
15de rdte: met kleur 1; soos ry 5.
16de rdte: 1 kb, 2 kb tes tot einde, gs in beg-kb = 8 kb. H/af maar los lang genoeg draad om eier toe te werk. Vul die eier met stopsel en werk met los draad toe. Borduur sigsag-patroontjies op middelste strook en werk pompons vas.

Skulppatroon-eier

Twee helftes word gehekel en dan aanmekaar vasgewerk. Helfte 1 Met kleur 1, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in elke kb tot einde, gs bo in beg-3 ks =16 lb. H/af.
3de rdte: met kleur 2; 1 ks, (2 kb, 1 ks) in elke sp tussen 2 lb-gp tot einde, gs in 1ste kb. H/af.
4de rdte: met kleur 3; heg aan in 1 ks-sp, 3 ks, 2 lb in dies sp, 3 lb in elke 1 ks-sp tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
5de rdte: met kleur 2; 1 ks, 1 kb in elke lb tot einde, gs in beg-kb. H/af.
7de–8ste rdte: met kleur 1 en 2 afwisselend; herhaal ry 5. H/af. Helfte 2 Volg patroon vir helfte 1. Plaas die twee helftes op mekaar en werk met oorhandstekies aanmekaar vas. Moet nie heeltemal toewerk nie, maar laat ’n opening en stop eers die eier met stopsel en werk dan verder toe.

Send this to a friend