Hekel ’n somertop

Kombineer besemstok- en gewone hekelwerk vir ’n interessante somertop

Deur KAREN ADENDORFF
Foto’s ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

  • Raeesah 100% Cotton Soft 100 g-balle: 5 balle (Col 44 Lot 77)
  • 4 mm- en 3,5 mm-hekelpen
  • 20 mm-breipen
  • Stomppuntnaald

Grootte

Lengte = 56 cm. Omtrek = 90 cm.

Afkortings

dies = dieselfde; dr = draai; gs = glipsteek; h/af = heg af; herh = herhaal; kb = kortbeen; ks = kettingsteek; lb = langbeen; rdte = rondte; RK = regte kant; st(e) = steek (steke); vlg = volgende

Besemstoktegniek

Hekel die aantal kettingsteke volgens die patroon. Draai en hekel nog ’n ry kb soos op patroon aangedui. Draai vir volgende ry. Trek die eerste steek se lus op en skuif dit oor op die breipen.

Steek die pen in vlg st, slaan die draad oor, trek ’n lus en skuif dit oor op die breipen. Gaan voort met al die ander steke tot aan einde van ry. Steek die pen onderdeur die 1ste vyf lusse en glip van die pen af.

Slaan die draad oor pen en trek ’n lus deur al 5 lusse op pen en maak ’n gs. Hierdie steek tel nie as die eerste kortbeen nie.

Hekel vyf kortbene in lus. Maak seker die lusse is nie gedraai nie en lê almal in een rigting.

Gaan nou voort om al die lusse op dié wyse te hekel. ’n Glipsteek hoef nie vir die res van die lusse gemaak te word nie. Moenie draai nie. Trek die eerste lus op en skuif oor op die pen. Herhaal stap 4-8. Patroon Die agterpant en voorpant is dieselfde. Met 4 mm-hekelpen, begin met 81 ste. (Om die top groter te kry, moet daar veelvoude van 5 ste bygehekel word. Om kleiner te maak, moet veelvoude van 5 ste verminder word).

1ste ry: 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 kb in elke ks tot einde (= 80 kb), dr.
2de–7de ry: Kyk goed hoe die besemstoksteek gehekel word en hekel 6 rye. Onthou om nie na elke ry te draai nie, behalwe na die 7de ry.
8ste ry: 1 ks, 1 kb in vlg kb en in elke kb tot einde, dr.
9de ry: 3 ks, *1 lb in vlg kb, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 lb in kb wat oorgeslaan is; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in voorlaaste kb en 1 lb in dr-ks, dr.
10de–13de ry: herh ry 8 en 9 nog 2 keer, dr sodat RK weer na voor is. Ry 2-13 word nog 3 keer herhaal (= altesaam 49 rye vir die voorpant).

Skouerstukke

Regterskouerstuk: Hekel 3 stroke (= 6 rye) besemstoksteek oor net 25 ste. Hekel ry 8 en 9 drie keer oor die 25 ste. Hekel ry 8 nog een keer oor die 25 ste. H/af.
Linkerskouerstuk: Laat 30 ste oop, met RK na voor, doen dies as by regterskouerstuk. Hekel die agterpant dieselfde as die voorpant. Werk die skouernate en synate toe. Ra nd om die nekopening
1ste rdte: Met 3,5 mm-hekelpen, begin by die linkerskouernaat: (20 kb oor voorste skouerstuk, 1 kb in vlg 10 kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 9 kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 9 kb, 20 kb oor ander skouerstuk) 2 keer, eindig met gs in 1ste kb (= 136 kb).
2de rdte: 1 kb in gs, 1 kb in vlg 3 kb, picot (picot = 3 ks, gs in 1ste ks), *1 kb in vlg 4 kb, picot; herh van * tot einde, gs in 1ste kb. Slaan ’n st aan weerskante van die hoeke oor, maw 2 ste word in elke hoek verminder. H/af. Ra nd om moue
1ste rdte: Met 3,5 mm-hekelpen, begin by die synaat onder die arm met 1 ks, 1 kb in dies st, hekel verder 33 kb oor die agterste mou-opening, 34 kb oor die voorste mouopening, gs in 1ste kb (= 68 kb).
2de rdte: 1 kb in gs, 1 kb in vlg 3 kb, picot, *1 kb in vlg 4 kb, picot; herh van * tot einde, gs in 1ste kb. H/af. Doen dies by die ander mou-opening. Ra nd onderom Begin by ’n naat met 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke ks tot einde, gs in 1ste kb. H/af. Werk al die los drade weg.

Send this to a friend