Hekel ’n sjiek somertop | Vrouekeur

Hekel ’n sjiek somertop

Hekel ’n sjiek somertop met blom-en-ruit-motief

Deur KAREN ADENDORFF Foto ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

  • 100% Bamboesdraad DK (250 g-tolle): 3 tolle bruin
  • 3 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog

Grootte

Bors = 98 cm
Lengte = 64 cm

Afkortings

beg – begin; dies – dieselfde; dr – draai; dsl – dubbelslagsteek; gs – glipsteek; h/ af – heg af; herh – herhaal; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls – lus; rdte – rondte; RK – regtekant; sdop – slaan draad om pen; sp – spasie; st – steek; vlg – volgende

Aanwysings

dsl = dubbelslagsteek: gare 2 keer om pen, steek pen in steek en trek ’n lus, (sdop en trek deur 2 lusse) 3 keer.
Blomme Hekel 24 (Onthou vanaf die 2de blom word hulle aanmekaar gehekel. Hekel die blomme aanmekaar volgens die diagram.)
1ste bl om 1ste ry: begin met 16 ks, 1 lb in 9de ks vanaf pen, 2 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg ks, 4 ks, slaan 3 ks oor, gs in 1ste ks, dr.
2de ry: 5 ks, slaan gs en 1 ks oor, 1 lb in vlg ks, (2 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg lb) 2 keer, 2 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg ks, 2 ks, 1 lb in vlg ks, dr.
3de ry: 5 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg lb, (2 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg lb) 3 keer, 2 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg ks, dr.
4de ry: 4 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg lb, (2 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg lb) 3 keer, 1 ks, slaan 1 ks oor, 1 lb in vlg ks, dr.
5de ry: 4 ks, slaan (1 ks, 1 lb, 2 ks) oor, 1 lb in vlg lb, 2 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg lb, slaan 2 ks en 1 lb oor, 1 dsl in vlg ks. Moenie draai nie, gaan verder voort in rdtes om die sirkel wat nou net gehekel is.
1ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 kb oor dsl, 4 kb in vlg sp, 3 kb in vlg sp, 4 kb in vlg sp, 5 kb in vlg sp, 4 kb in vlg sp, 5 kb in vlg sp, (3 kb in vlg sp) 2 keer, (4 kb in vlg sp) 2 keer, 3 kb in vlg sp, gs in 1ste kb (= 48 kb).
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb rondom, gs in 1ste kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb; herh van *rondom, eindig met gs in 1e kb.
4de rdte: gs in vlg 2 ks, 1 kb in dies sp, *6 ks, 1 kb in vlg sp; her van * rondom, eindig met gs in 1ste kb.
5de rdte: gs in vlg sp, 3 ks, 7 lb in dies sp, *1 kb in vlg sp, 8 lb in vlg sp; herh van * rondom, eindig met gs bo in beg-3 ks. H/af. (= 8 blomblare).
2de en daaropvolgende blomm e Elke blom word by 2 blomblare in rdte 5 as volg aan mekaar vasgehekel:
5de rdte: hekel tot voor die 8 lb in sp: 4 lb, steek pen in tussen 4 lb van vorige blom en hekel ’n gs daardeur, weer 4 lb in dies sp, 1 kb in vlg sp, doen dies met die vlg 8-lb blaar. Hekel al die blomme op die manier vas.
Invulmotief (Hekel 12) Begin met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: (7 ks, gs in plek waar blomme bymekaarkom, 7 ks, 1 kb in ring, 5 ks, gs in kb tussen 2 blomblare, 5 ks, 1 kb in ring) 4 keer. H/af.
Onderarmmotief (Hekel 2) Begin met 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 kb in ring, [(10 ks, gs tussen 4 lb van blomblaar, 10 ks, 1 kb in ring) 2 keer, (10 ks, 1 kb in ring) 2 keer] 2 keer. H/af.
Rand om moue 1ste rdte: begin by onderarmmotief met 1 kb in gs van 1ste 10 ks-ls, 5 ks, 1 kb in los 10 ks-ls, 10 ks, 1 kb in vlg los 10 ks-ls, 5 ks, 1 kb in vlg gs, 1 kb in elke lb van elke blomblaar in die mouspasie, eindig met gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb rondom, eindig met gs in 1ste kb.
Rand om nek 1ste rdte: begin by skouer en hekel 1 kb in elke lb rondom, eindig met gs in 1ste kb.
Rompgedeelte 1ste rdte (met RK na voor): Begin met 1 kb in gs-lasplek waar die lus aan die blomblaar vas is, 5 ks, 1 kb in vlg lus, 10 ks, 1 kb in vlg lus, 5 ks, 1 kb in vlg gs-lasplek, *(4 ks, 1 lb in kb tussen vlg 2 blomblare, 4 ks, slaan 4 lb oor, 1 kb tussen vlg 2 lb) 2 keer, 4 ks, 1 lb in kb tussen 2 lb, 4 ks, 1 lb in vashegting tussen vlg 2 blomblare; herh van * rondom, doen dies by onderarmmotief soos reeds beskryf, eindig met gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 kb in 5 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 10 kb in 10 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 5 kb in 5 ks-sp, 1 kb in vlg kb, *4 kb in elke 4 ks-sp en 1 kb in elke kb en elke lb; herh van * rondom behalwe by onderarmmotief; doen dit soos reeds beskryf, eindig met gs in 1ste kb.
3de rdte: 5 ks, *slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, 2 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 2 ks; herh van * rondom, eindig met gs in 3de van beg-5 ks.
4de rdte: 6 ks, *1 lb in vlg lb, 3 ks; her van * rondom, eindig met gs in 3de van beg-6 ks.
5de rdte: 5 ks, *slaan 1 ks oor, 1 kb in vlg ks, 2 ks, 1 lb in vlg lb, 2 ks; herh van * rondom, eindig met gs in 3de van beg-5 ks. Herh die 4de en 5de rdtes nog 15 keer en dan 4de rdte nog 1 keer.
37ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *3 kb in vlg sp, 1 kb in vlg lb; herh van * rondom, eindig met gs in 1ste kb.
38ste–41ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb tot einde, gs in 1ste kb. H/af. Werk alle los drade weg.

Send this to a friend