HEKEL: ’n Trui met ’n interessante knoppiespatroon

hekel_trui_interessante_knoppiespatroon

’n Gehekelde trui met ’n interessante knoppiespatroon om rande en kraag

CHRISTA SWANEPOEL

BENODIGDHEDE

5 (5;6;7;7;8)balle (100 G) SIRDAR

COUNTRY STYLE (4-draad) of enige

breidraad waarmee jy dieselfde

spanning kry

4.00-hekelnaald

 

Mate

81-86 (91-97; 102-107; 112-117; 122-127; 132-137) cm

 

Spanning

6 bobbels en 20 rye = 10 cm

10kb3tes en 14 rye = 10 cm

AFKORTINGS

bobbel – don, steek naald in stammetjie van vlg kb van vorige ry, don en trek deur, don en trek deur 2 lusse, (don, steek naald om dieselfde kb, don en trek deur, don en trek deur 2 lusse) 5 keer, don en trek deur 5 lusse, don en trek deur oorbl 3 lusse
don – draad om naald
dsl – dubbelslagsteek
gs – glipsteek
herh – herhaal
hlb – halwe langbeen
kb – kortbeen
kb2tes – steek naald in st wat pas gewerk is, don en trek deur, steek naald in vlg st, don en trek deur, (don en trek deur 2 lusse) twee keer
kb3tes – steek naald in st wat pas gewerk is, don en trek deur, (steek naald in vlg st, don en trek deur) 2 keer, don en trek deur 3 lusse, don en trek deur 2 lusse
ks – kettingsteek
pat – patroon
R(V)K(V) – regte (verkeerde) kant (voor)
sp – spasie
tes – tesame
vermin – verminder

Agterpant

Met 4.00-hekelnaald maak 84(93;102;111;120;129)ks.
Basisry (RK): 1 kb in 2de ks van naald, 1 kb in elke ks tot einde. 83(92;101;119;128) kb, draai.
**1ste ry: 1 ks, (1 ks tel as 1 kb), 1 kb in elke kb tot einde, draai.
2de ry: 1 ks, 1 kb in vlg kb, *bobbel, 1 kb in elk van vlg 2 kb, herh van * tot einde, draai.
3de ry: 1 ks, 1 kb in elke st tot einde, draai. 4de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, draai. Herh 1ste tot 4de ry een keer, dan 1ste en 2de ry nog een keer.
** Vlg ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 5(4;4;3;3;2) ste, 2 kb in vlg st, (1 kb in elk van vlg 9 ste, 2 kb in vlg st) 7(8;9;10;11;12) keer, 1 kb in elk van vlg 6(6;5;5;4;4)ste. 91(101;111;121;131;141)kb, draai. Gaan soos volg voort:
1ste ry: 1 ks, 1 kb in kb waarop 1 ks staan, kb3tes, *1 ks, kb3tes, herh van * tot einde, 1 kb in dieselfde kb. 45(50;55;60;65;70)pat, draai. 1ste ry stel pat vas. Gaan voort in pat tot agterpant 10(10;12;14;16;18)cm lank is, eindig met VK-ry.
Vlg ry: 1 ks, kb2tes, 1 ks, pat tot laaste 3 ste, kb2tes, slaan 1 st oor, 1 kb in draaiks, draai.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in kb waarop 1 ks staan, kb2tes, 1 ks, pat tot laaste 2 ste, kb2tes, 1 kb in draaiks, draai.
Vlg ry: 1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, pat tot laaste 3 ste, slaan 2 st oor, 1 kb in draaiks, draai. Werk 5 rye sonder om te vorm.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in kb waarop 1 ks staan, kb2tes, 1 ks, pat tot laaste 2 ste, kb2tes, 1 kb in laaste draaiks, draai.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in kb waarop 1 ks staan, kb3tes, 1 ks, patrone tot laaste 3 ste, kb3tes, 1 kb in laaste draaiks. 45(50;55;60;65;70)patrone, draai. Gaan voort sonder om te vorm tot agterpant 41(41;43;46;49;52)cm lank is, eindig met VK-ry.
Mousgatvorming
1ste ry:
2 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, kb3tes, pat tot laaste 3 ste, slaan 2 ste oor, 1 hlb in draaiks, draai. Herh laaste ry nog 3(3;4;4;5;5) keer. 37(42;45;50;53;58)patrone. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 19(21;23;24;25;26)cm lank is, eindig met VK-ry. Heg af.

Linkervoorpant

Met 4.00-hekelnaald maak 48(54;57;63;66;72)ks.
Basisry (RK): 1 kb in 2de ks van naald, 1 kb in elke ks tot einde. 47(53;56;62;65;71) kb, draai. Werk van ** tot ** soos gegee vir agterpant.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 12(13;13;12;12;11)ste, 2 kb in vlg st, (1 kb in elk van vlg 4(4;4;5;5;6]ste, 2 kb in vlg st) 6(6;7;7;8;8)keer, 1 kb in elk van vlg 3(8;6;6;3;2)ste. 54(60;64;70;74;80)kb, draai. Gaan soos volg voort:
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in kb waarop 1 ks staan, kb3tes, *1 ks, kb3tes, herh van * tot laaste 11 ks, 1 kb in vlg kb, 21(24;26;29;31;34)pat, draai, los oorbl 10 ste vir rand. 1ste ry stel pat vas.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in kb waarop 1 ks staan, kb3tes, *1 ks, kb3tes, herh van * tot einde, 1 kb in vlg kb, draai. Gaan voort in pat tot linkervoorpant 10(10;12;14;16;18)cm lank is, eindig met VK-ry.
Vlg ry: 1 ks, kb2tes, 1 ks, pat tot einde, draai.
Vlg ry: 1 ks, pat tot laaste 2 ste, kb2tes, 1 kb in draaiks, draai.
Vlg ry: 1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, pat tot einde, draai. Werk 5 rye sonder om te vorm.
Vlg ry: 1 ks, 2 kb in st waarop 1 ks staan, pat tot einde, draai.
Vlg ry: 1 ks, pat tot laaste 2 ste, kb2tes, 1 kb in draaiks, draai.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in st waarop 1 ks staan, kb3tes, 1 ks, pat tot einde. 21(24;26;29;31;34)patrone, draai. Gaan voort sonder om te vorm tot linkervoorpant 41(41;43;46;49;52)cm lank is, eindig met VK-ry.
Mousgatvorming
1ste ry:
2 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, kb3tes, pat tot einde, draai.
2de ry: 1 ks, pat tot laaste 3 ste, slaan 2 ste oor, 1 hlb in draaiks, draai. Herh 1ste en 2de rye nog 1(1;1;1;2;2) keer, dan 1ste ry nog 0(0;1;1;0;0) keer. 17(20;21;24;25;28)patrone. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 4(6;7;9;11;12)cm lank is, eindig met VK-ry.
Halsvorming 1ste ry: 1 ks, pat tot laaste 3 ste, slaan 2 ste oor, 1 hlb in draaiks, draai. 2de ry: 1 ks, pat tot einde. 16(17;20;23;24;27)patrone. Herh 1ste en 2de rye nog 5(5;5;7;7;8)keer. 11(12;15;16;17;19)pat. Gaan voort tot mousgat 19(21;23;24;25;26) cm lank is, eindig met VK-ry. Heg af.

Regtervoorpant

Met 4.00-hekelnaald maak 48(54;57;63;66;72)ks.
Basisry (RK): 1 kb in 2de ks van naald, 1 kb in elke ks tot einde. 47(53;56;62;65;71) kb, draai. Werk van ** tot ** soos gegee vir agterpant.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 2(7;5;5;2;1) ste, 2 kb in vlg st, (1 kb in elk van vlg 4(4;4;5;5;6)ste, 2 kb in vlg st) 6(6;7;7;8;8) keer, 1 kb in elk van vlg 3(4;4;3;3;2)kb. 44(50;54;64;70;76)kb, (laat oorbl 10 ste vir rand) draai. Gaan soos volg voort:
1ste ry: 1 ks, 1 kb in st waarop 1 ks staan, kb3tes, *1 ks, kb3tes, herh van * tot einde, 1 kb in draaiks. 21(24;26;29;31;34)pat, draai. 1ste ry stel pat vas. Gaan voort in pat tot regtervoorpant 10(10;12;14;16;18)cm lank is, eindig met VK-ry.
Vlg ry: 1 ks, pat tot laaste 3 ste, kb2tes, slaan 1 st oor, 1 kb in draaiks, draai.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in st waarop 1 ks staan, kb2tes, 1 ks, pat tot einde, draai.
Vlg ry: 1 ks, pat tot laaste 3 ste, slaan 2 ste oor, 1 kb in draaiks, draai. Werk 5 rye sonder om te vorm.
Vlg ry: 1 ks, pat tot einde, 2 kb in draaiks, draai.
Vlg ry: 1 ks, kb2tes, 1 ks, pat tot einde, draai.
Vlg ry: 1 ks, pat tot laaste 3 ste, kb3tes, 1 kb in draaiks. 21(24;26;29;31;34)patrone, draai. Gaan voort sonder om te vorm tot regtervoorpant 41(41;43;46;49;52)cm lank is, eindig met VK-ry.
Mousgatvorming 1ste ry: 1 ks, pat tot laaste 3 ste, slaan 2 ste oor, 1 hlb in draaiks, draai.
2de ry: 2 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, kb3tes, patrone tot einde, draai. Herh 1ste en 2de rye nog 1(1;1;1;2;2) keer dan 1ste ry nog 0(0;1;1;0;0)keer. 17(20;21;24;25;28)patrone. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 4(6;7;9;11;12)cm lank is, eindig met VK-ry.
Halsvorming 1ste ry: 2 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, kb3tes, patrone tot einde, draai.
2de ry: 1 ks, pat tot laaste 3 ste, slaan 2 st oor, 1 hlb in draaiks, draai. Herh 1ste en 2de rye nog 5(5;5;7;7;8)keer. 11(12;15;16;17;19)patrone. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 19(21;23;24;25;26)cm lank is, eindig met VK-ry. Heg af.

Moue (dieselfde)

Met 4,00-hekelnaald maak 48(51;54;57;60;63)ks.
Basisry: 1 kb in 2de ks van naald af, 1 kb in elke ks tot einde, 47(50;53;56;59;62)kb, draai.
1ste ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, draai.
2de ry: 1 ks, 1 kb in vlg kb, *bobbel, 1 kb in elk van vlg 2 kb, herh van * tot einde, draai. 15(16;17;18;19;20)bobbelpatrone.
3de ry: 1 ks, 1 kb in elk st tot einde, draai.
4de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, draai. Herh 1ste tot 4de ry nog 3 keer.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 7(11;4;10;4;12)ste, 2 kb in vlg st, (1 kb in elk van vlg 9(11;13;15;15;16)ste, 2 kb in vlg st)3(2;3;2;3;2)keer, 1 kb in elk van vlg 8(13;5;12;5;14)ste. 51(53;57;59;63;65)kb, draai. Gaan soos volg voort:
1ste ry: 1 ks, 1 kb in kb waarop 1 ks staan, kb3tes, *1ks, kb3tes, herh van * tot einde, 1 kb in dieselfde st. 25(26;28;29;31;32) patrone, draai. 1ste ry stel pat vas. Gaan voort in pat tot mou 17 cm lank is, eindig met VK-ry.
**1ste ry: 1 ks, 2 kb in st waarop 1 ks staan, kb2tes, pat tot einde, 2 kb in draaiks, draai.
2de ry: 1 ks, 1 kb in steek waarop 1 ks staan, kb2tes, pat tot laaste 2 ste, kb2tes, 1 kb in draaiks, draai.
3de ry: 1 ks, 1 kb in steek waarop 1 ks staan, kb3tes, pat tot laaste 3 ste, kb3tes, 1 kb in draaiks. 27(28;30;31;33;34)patrone, draai. Werk 11(11;7;5;5;5)rye sonder om te vorm ** Werk van ** tot ** nog 2(2;3;5;5;5)keer, dan 1e en 3e ry eenkeer. 33(34;38;43;45;46) patrone. Gaan voort sonder om te vorm tot mou 54(56;56;57;58)cm lank is, eindig met VK-ry.
Moutopvorming
1ste ry:
2 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg st, kb3tes, pat tot laaste 3 ste, slaan 2 ste oor, hlb in draaiks, draai. Herh laaste ry nog 3(3;4;4;5;5)keer. 25(26;28;33;33;34)patrone. Werk nog 0(0;1;1;0;0)rye. Gaan soos volg voort:
1ste ry: gs oor vlg 2 ste, 1 kb in vlg st, kb3tes, pat tot laaste 3 ste, 1 kb in vlg st. 23(24;26;31;31;32)patrone, draai. Herh 1ste ry nog 6(6;6;7;8;8)keer. 11(12;14;17;15;16)patrone. Heg af.

Regtervoorrand

Met RKV en 4.00-hekelnaald heg draad aan 10 ste oor aan onderste rand, 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, draai.
1ste ry: 1 ks, (1 ks tel as 1 kb), 1 kb in elke kb tot einde, draai.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot die einde draai.
3de ry: 1 ks, 1 kb in vlg kb, (bobbel, 1 kb in elk van vlg 2 kb) 2 keer, bobbel, 1 kb in laaste kb, draai.
4de ry: 1 ks, 1 kb in elke st tot einde, draai. 1ste tot 4de ry stel pat vas. Gaan voort in pat tot rand lank genoeg is om voor op te gaan tot by halsvorming, eindig met 4de ry van pat. Heg af.

Linker voorrand

Met RKV en 4.00-hekelnaald, heg draad aan 10 ste aan onderste rand, 1 ks, 1 kb in elke st tot einde, draai.
1ste ry: 1 ks, (1 ks tel as kb), 1 kb in elke kb tot einde, draai.
2de ry: 1 ks, (bobbel, 1 kb in elk van vlg 2 kb) 3 keer, draai.
3de ry: 1 ks, 1 kb in elke st tot einde, draai.
4de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, draai. 1ste tot 4de ry stel pat vas. Gaan voort in pat soos vasgestel tot rand 2 rye korter is as regtervoorrand.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in vlg kb, 2 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, bobbel, 1 kb in vlg kb, 2 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in elk van vlg 3 kb, draai. Vlg ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in vlg 2kb-sp, 1 kb in elk van vlg 3 ste, 1 kb in vlg 2ks-sp, 1 kb in elk van vlg 2 kb,. Heg af.

Kraag

Met 4.00-hekelnaald, maak 75(75;75;81;81;87)ks.
Basisry (RK): 1 kb in 2de ks van naald af, 1 kb in elke ks tot einde. 74(74;74;80;80;86) kb, draai.
1ste ry: 1 ks (1 ks tel as kb), 1 kb in elke kb tot einde, draai.
2de ry: 1 ks, 1 kb in vlg kb, *bobbel, 1 kb in elk van vlg 2 kb, herh van * tot einde, draai. 24(24;24;26;26;28)bobbelpatrone.
3de ry: 1 ks, 1 kb in elke st tot einde, draai.
4de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, draai. 1ste tot 4de ry stel pat vas. Werk nog 24 rye.
Vlg ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 19 ste, draai. Werk slegs oor hierdie 20 ste, gaan soos volg voort: Gaan voort tot kraag 30(30;31;31;31;32)cm lank is, eindig met 3de ry van pat. Heg af. Met RKV, slaan 34(34;34;40;46)ste oor, heg draad aan vlg st, 1 ks, 1 kb in elke st tot einde. 20 kb, draai. Gaan voort tot kraag 30(30;31;31;31;32)cm lank is, eindig met 3de ry van pat. Heg af.

Om te voltooi

Werk skouer- en synate toe. Werk mounate toe, maar aan verkeerde kant vir omslaan. Werk moue in. Werk voorste rande in posisie. Werk knope aan VK van regtervoorrand. Lê plat neer en bedek met klam lap en laat om droog te word. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstruksies.

Send this to a friend