Hekel ’n toppie met seshoeke

Hekel ’n mooi toppie met seshoeke vir koel lentedae

Deur KAREN ADENDORFF
Foto ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

 • Vinnis Colours Nikkim 100% suiwer katoendraad DK (50 g-balle):
 • 5 balle elk Blue Canard en Pale Khaki en 1 bal Purple Pink
 • 3 mm-hekelpen
 • Naald met groot oog om gare weg te werk

Grootte

Pas medium-grootte. Lengte vanaf skouer = 65 cm en breedte = 45 cm

Afkortings

beg – begin; dies – dieselfde; dr – draai; dsl – dubbelslagsteek; gp – groep; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; hlb – halflangbeen; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls(e) – lus(se); rdte – rondte; sp(s) – spasie (s); st(e) – steek(steke); tes – tesame; vlg – volgende

Trossie

 1. Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
 2. Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
 3. Hekel die volgende steek op dieselfde wyse sodat daar drie lusse op die pen is.
 4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.

Dubbelslagsteek

 1. Slaan die draad twee maal oor die pen.
 2. Steek die pen in die volgende steek.
 3. Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die eerste lus sodat daar vier lusse op die pen is.
 4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur twee lusse.
 5. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die volgende twee lusse.
 6. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die laaste twee lusse op die pen.

Aanwysings

Kantseshoek Hekel 22

Blue Canard-seshoeke (B) en 22 Pale Khaki-seshoeke (A)
Met Blue Canard/Pale Khaki hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, [1 lb, (3 ks, 2 lb-tr) 3 keer, 3 ks] in ring, gs bo in beg-3 ks.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in tr, 5 kb in 3 ks-sp, *1 kb in vlg tr, 5 kb in vlg 3 ks-sp, herh van * tot einde, gs in beg-kb = 24 kb.
3de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, *1 lb in vlg 3 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste kb, gs bo in beg-3 ks.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 5 kb in vlg 3 ks-sp, *1 kb in vlg 3 lb, 5 kb in vlg 3 ks-sp, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste lb, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte: met Purple Pink, vou werk na voor en heg aan in enige kb oorgeslaan in rdte 3, 1 ks, 1 kb in dies st, 4 ks, 1 kb in vlg 3 kb (3 kb aan bokant van 3 lb), 4 ks, *1 kb in vlg kb oorgeslaan in rdte 3, 4 ks, slaan 5 kb oor, 1 kb in vlg 3 kb (3 kb aan bokant van 3 lb), 4 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
6de rdte: met Blue Canard/Pale Khaki (maw teenoorgestelde kleur van waarmee begin is), heg aan in 3e van die 5 kb van rdte 4 gemaak in 3 ks-sp, 7 ks, (1 lb, 3 ks) 2 keer in dies st, *2 dsl tes oor dies st en vlg 3de van 5 kb, (3 ks, 1 lb) 2 keer in dies st, 3 ks, herh van * tot einde, eindig met dsl in dies st, gs in 4de van 7 ks.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, (3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg lb) 2 keer, 3 kb in vlg 3 ks-sp, *1 kb in vlg 2 lb-tes st, (3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg lb) 2 keer, 3 kb in vlg 3 ks-sp, herh van * tot einde, gs in beg-kb = 72 kb. H/af.
8ste rdte: met kleur 1, 3 ks, 1 lb in vlg 5 kb, 3 lb in vlg kb, (1 lb in vlg 11 kb, 3 lb in vlg kb) 5 keer, 1 lb in vlg 5 kb, gs bo in beg-3 ks = 84 lb. H/af.

Halwe seshoek (hekel 2 vir onder arms )

Hekel 2 in Pale Khaki (A) Met Pale Khaki, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 6 ks, (2 lb-tr, 3 ks, 1 lb) in ring, dr.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg tr, 6 kb in vlg 6 ks-sp, dr.
3de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, (1 lb in vlg 3 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor) 2 keer, 1 lb in vlg 2 kb, dr.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 5 kb in vlg 3 ks-sp, (1 kb in vlg 3 lb, 5 kb in vlg 3 ks-sp) 2 keer, 1 kb in vlg lb, 1 kb in dr-ks, dr. H/af.
5de rdte: met Purple Pink, 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 4 ks, 1 kb in vlg kb wat oorgeslaan is in rdte 3, 4 ks, (1 kb in vlg 3 lb, 4 ks, 1 kb in vlg kb wat in rdte 3 oorgeslaan is, 4 ks) 2 keer, 1 kb in laaste 2 kb, dr. H/af.
6de rdte: met Blue Canard, 3 ks, (1 dsl, 3 ks, 1 lb, 3 ks, 1 lb, 3 ks) in 3de van 5 kbgp, [2 dsl tes oor bestaande st en vlg 3de kb van vlg 5 kb-gp, 3 ks, (1 lb, 3 ks, 1 lb, 3 ks) in dies st] 2 keer, 1 dsl en 1 lb tes oor bestaande st en laaste kb, dr.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg lb, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg lb, 3 kb in vlg 3 ks-sp, (1 kb in vlg 2 dsl-tes, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg lb, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg lb, 3 kb in vlg 3 ks-sp) 2 keer, 1 kb in vlg dsl, 1 kb in dr-ks, dr. H/af.
8ste rdte: met kleur 1, 3 ks, 1 lb in vlg 6 kb, 3 lb in vlg kb, (1 lb in vlg 11 kb, 3 lb in vlg kb) 2 keer, 1 lb in vlg 6 kb. H/af.

Halwe seshoek (hekel 4 vir voor- en agterpante)

Hekel 2 in Blue Canard (B) en 2 in Pale Khaki (A). Met kleur 1, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 6 ks, (2 lb-tr, 3 ks, 1 lb) in ring, dr.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg tr, 6 kb in vlg 6 ks-sp, dr.
3de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg 3 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 3 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 4 kb, dr.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 3 lb, 5 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 lb, 5 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 lb, 1 kb in dr-ks, dr. H/af.
5de rdte: met Purple Pink, heg aan in 2de kb van 4 lb-gp, 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 2 kb, 4 ks, 1 kb in vlg kb wat oorgeslaan is in rdte 3, 4 ks, 1 kb in vlg 3 lb, 4 ks, 1 kb in vlg kb wat in rdte 3 oorgeslaan is, 4 ks, 1 kb in vlg 3 kb, dr. H/af.
6de rdte: met kleur 3 (teenoorgestelde kleur van kleur 1), 6 ks, 1 dsl tes oor bestaande st en vlg 3de kb van 5 kb-gp, 3 ks, 1 lb, 3 ks, 1 lb, 3 ks) in dies st, 2 dsl tes oor bestaande st en vlg 3de kb van vlg 5 kb-gp, 3 ks, (1 lb, 3 ks, 1 lb, 3 ks) in dies st, 2 dsl tes oor bestaande st en laaste kb, 3 ks, 1 lb in dies st, dr.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 kb in vlg 3 ks-sp, (1 kb in vlg 2 dsl-tes, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg lb, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg lb, 3 kb in vlg 3 ks-sp) 2 keer, 1 kb in vlg 2 dsl-tes, 4 kb in vlg dr-ks, dr. H/af.
8ste rdte: met kleur 1, 3 ks, 1 lb in vlg 9 kb, 3 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 11 kb, 3 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 10 kb. H/af.

Afwerking

 1. Werk die los drade weg.
 2. Werk die seshoeke volgens die diagram aan mekaar vas.
 3. Vir die randjies om nek, moue en soom, heg Blue Canard in enige st, 2 ks, en hlb in elke st tot einde, gs bo in beg-2 ks. Spasieer die hlb soos verkies in die spasies van die halwe seshoeke by mousgate.

Send this to a friend