Hekel ’n veeldoelige sjaal | Vrouekeur

Hekel ’n veeldoelige sjaal

Dra hierdie veeldoelige sjaal om die heupe of om die skouers – elke keer ’n nuwe voorkoms!

Moeilikheidsgraad: *

Deur KAREN ADENDORFF Foto’s ELMARIE KNA PTON

Benodigdhede

Karoo Moon 100% suiwer handgespinde wol (50 g-bolle): 2 balle Pebble en 1 bal elk Red Wine, Marshmallow en Coral
5 mm-hekelpen
Naald met groot oog om gare weg te werk
1 bypassende knoop of kraal
Wol beskikbaar by www.karoomoon. co.za of www.yarninabarn.co.za

Grootte

88 cm x 38 cm

Afkortings

beg – begin, dies – dieselfde, dr – draai, dsl – dubbelslagsteek, gp – groep, gs – glipsteek, h/af – heg af, herh – herhaal, hlb – halflangbeen, kb – kortbeen, ks – kettingsteek, lb – langbeen, ls(e) – lus(se), rdte – rondte, sp(s) – spasie (s), st(e) – steek(steke), vlg – volgende
Trossie:
1.
Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
2. Moenie die steek voltooi nie, sodat daar twee lusse op die pen is.
3. Hekel die volgende steek op dieselfde wyse sodat daar drie lusse op die pen is.
4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.
Dubbelslagsteek:
1.
Slaan die draad twee maal oor die pen.
2. Steek die pen in die volgende steek.
3. Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die eerste lus sodat daar vier lusse op die pen is.
4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur twee lusse.
5. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die volgende twee lusse.
6. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die laaste twee lusse op die pen.

Aanwysings

Met Pebble, hekel 134 ks, gs in 10de ks vanaf pen (hierdie is die knooplus).
1ste ry (RK): gs in vlg ks, 3 ks, 1 lb in vlg ks en in elke ks tot einde, dr = 124 lb.
2de ry: 4 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, *1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-3 ks, dr.
3de ry: 3 ks, 1 lb in elke lb en 1 lb in elke 1 ks-sp tot einde, dr.
4de–5de ry: herhaal 2de en 3de ry.
6de ry: 3 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 3 lb oor die lb sopas gemaak, 3 ks, *slaan 3 lb oor, 1 lb in vlg lb, 3 lb oor die lb sopas gemaak 3 ks, herh van * tot einde, eindig met slaan 1 lb oor, 1 lb in laaste lb, dr.
7de ry: 3 ks, 1 lb in 3 ks-ls, 3 ks, 3 lb oor die lb sopas gemaak, 3 ks, *1 lb in vlg 3 ksls, 3 ks, 3 lb oor die lb sopas gemaak, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
8ste ry: 4 ks, 1 kb in 3 ks-sp, 3 ks, *1 kb in vlg 3 ks-sp, 3 ks, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
9de ry: 3 ks, 1 lb in vlg kb, 3 lb in elke 3 ks-sp en 1 lb in elke kb tot einde, eindig met 1 lb in in dr-ks, dr = 124 lb.
10de ry: soos 2de ry.
11de ry: soos 3de ry.
12de ry: soos 2 de ry. H/af.
13de ry: met Marshmallow, 3 ks, *3 lb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in in vlg 1 ks-sp, 2 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste dr-ks. H/af.
14de ry (VK): met Red Wine, 6 ks, *1 kb in 2de lb van 3 lb-gp, 2 ks, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 2 ks, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste dr-ks, dr.
15de ry (RK): 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, *1 kb in vlg kb, 3 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 3 ks, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste dr-ks. Moet nie afheg nie.

Hekel 13 blomme as volg

Met Coral, hekel 5 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 4 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, (3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 4 keer, 3 ks, gs in 1ste van beg-4 ks.
3de rdte: (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 3 ks-sp, gs in 1ste kb. H/af. Werk die blomme met twee blomblare aan mekaar vas. Plaas die strook blomme bo die laaste ry gehekel aan die RK van die werk. Steek vas en werk die blomme aan die hekelwerk vas in onderste blomblaar. Gaan voort met Red Wine waar jy laas opgehou het en beweeg nou op na die blomblaar, 1 ks, 1 kb in dies st, 6 ks, 1 kb in 2de lb van blomblaar, 4 ks, 1 kb in 2de lb van die volgende blomblaar, 12 ks, 1 kb in 2 de lb van die vlg blomblaar van dies blom, 9 ks, *1 kb in 2de lb van die vlg blomblaar van die vlg blom, 9 ks, herh van * tot laaste blomblaar, 12 ks, dr werk dwars, 1 kb in 2de lb van die vlg blomblaar van dies blom, 4 ks, 1 kb in 2de lb van vlg blomblaar van dies blom, 6 ks, 1 kb in dr-ks van ry 15, dr.
16de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 6 kb in 6 ksls, 1 kb in vlg kb, 5 kb in 4 ks-ls, 1 kb in vlg kb, (3 kb, 3 ks, 7 lb) in 12 ks-sp, 1 lb in vlg kb, *9 lb in 9 ks-sp, 1 lb in vlg kb, her van * tot voor 12 ks-sp, (7 lb , 3 ks, 3 kb) in 12 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 5 kb in vlg 4 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 6 kb in 6 ks-ls. H/af.
17de ry: met Marshmallow, heg aan in die VK van werk in 1ste lb, 1 ks, 1 kb in dies st, *1 kb in vlg lb, 13 ks, slaan 7 lb oor, herh van * tot einde, 1 kb in laaste lb, dr.
18de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, slaan vlg kb oor, 12 lb in elke 13 ks-ls tot einde, slaan 1 kb oor, 1 kb in laaste kb. H/af.
19de ry: met Red Wine, 1 ks, 1 kb in dies st, 7 ks, slaan eerste 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, 3 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, *6 ks, slaan 7 lb oor, 1 kb in vlg lb, 3 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, herh van * tot einde, 7 ks, 1 dsl in laaste kb. H/af.
20ste ry: met Coral, 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, *(2 lb-tr, 2 ks) 3 keer, 2 lb-tr, 3 ks in vlg 6 ks-sp, 1 kb in vlg 6 ks-sp, 3 ks, herh van * tot einde, eindig met 3 ks, 1 kb in dr-ks.

Afwerking

Werk al die los drade weg en werk die kraal of knoop in posisie.

Send this to a friend