Hekel: Drie blokke, een sjaal

Hou jou skouers en rug warm met hierdie onkonvensionele sjaalpatroon

Moeilikheidsgraad: ***

Deur KAREN ADENDORFF

Benodigdhede

  • Kartopu Melange-wool (100 g-balle): 2 balle elk Sand (MK 890), Blou (M1009), Room (K025), Helderpienk (K2116) en Ligpienk (MK00110)
  • 4,5 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog

Grootte

Rugblok is 45 cm x 45 cm en serpstroke 84 cm elk vanaf bloksykante.

Afkortings en steekverduideikings

alb = agteromlangbeen, beg = begin, dies = dieselfde, gp = groep, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, ls = lus, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tes = tesame, vdsl = vooromdubbelslagsteek, vlb = vooromlangbeen, vlg = volgende.
Vooromdubbelslagsteek:
1. Slaan die draad twee maal oor die pen en steek die pen van voor na agter om die stam van die volgende steek en weer na voor uit.
2. Voltooi die dubbelslagsteek soos gewoonlik.
Vooromlangbeen:
1. Slaan die draad oor die pen en steek die pen van voor na agter om die stam van die volgende steek en weer na voor uit.
2. Voltooi die langbeen soos gewoonlik.
Agteromlangbeen:
1. Slaan die draad oor die pen en steek die pen van agter na voor om die stam van die volgende langbeen en weer na agter uit. 2. Voltooi die langbeen soos gewoonlik.
Springmieliesteek:
1. Hekel 5 langbene in dieselfde steek.
2. Verwyder die pen uit die lus waaraan jy hekel.
3. Steek die pen van voor na agter onderdeur albei lusse van die eerste langbeen van die groep in. Tel die lus waaraan jy hekel op en trek dit deur die steek.
4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die lus om die springmielie te heg.

Patroon

Blok op rugkant

Met Sand en 5 mm-pen, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in dies st en in elke kb tot einde, gs in beg-kb = 16 kb. H/af.
3de rdte: met Blou; 4 ks, (1 lb, 1 ks) in elke kb tot einde, gs in 3de van beg-4 ks. H/af.
4de rdte: met Room; heg aan in 1 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in elke 1 ks-sp tot einde, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte: met Helderpienk; heg aan in 2 ks-sp, 1 ks, 1 kb in dies sp, (3 lb, 1 ks, 3 lb) in vlg 2 ks-sp, *1 kb in vlg 2 ks-sp, (3 lb, 1 ks, 3 lb) in vlg 2 ks-sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
6de rdte: met Ligpienk; heg aan met kb aan agterkant van enige van die 2 middelste lb van ‘n blomblaar, 5 ks, *1 kb aan agterkant van vlg 3de of 4de lb van vlg blomblaar, 5 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
7de rdte: gs tot in 5 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 5 ks-sp tot einde, gs in beg-kb. H/af.
8ste rdte: met Room; 1 ks, 1 kb in dies st, 6 ks, 1 kb in vlg kb, 6 ks, 1 kb in vlg kb, 6 ks, *1 kb in vlg 2 kb, 6 ks, 1 kb in vlg kb, 6 ks, 1 kb in vlg kb, 6 ks; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste kb, gs in beg-kb.
9de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, 1 kb in 2de lb van die blomblaar van rdte 7, 9 lb in vlg 6 ks-sp, 1 kb in 2de lb van die blomblaar van rdte 7, 3 ks, *1 kb in vlg 2 kb, 3 ks, 1 kb in 2de lb van die blomblaar van rdte 7, 9 lb in vlg 6 ks-sp, 1 kb in 2de lb van die blomblaar van rdte 7, 3 ks; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste kb, gs in beg-kb. H/af.
10de rdte: met Sand, heg aan 1ste kb van die 2 kb-gp, 2 ks, 1 hlb in vlg kb, 4 hlb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 4 lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, 1 lb in vlg 4 lb, 1 lb in vlg kb, 4 hlb in vlg 3 ks-sp, *1 hlb in vlg 2 kb, 4 hlb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 4 lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, 1 lb in vlg 4 lb, 1 lb in vlg kb, 4 hlb in vlg 3 ks-sp; herh van * tot einde, gs bo in beg-2 ks = 22 ste per sy. H/af.
11de rdte: met Blou, 2 ks, 1 hlb in vlg 5 hlb, 1 alb in vlg 6 lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 alb in vlg 6 lb, *1 hlb in vlg 10 hlb, 1 alb in vlg 6 lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 alb in vlg 6 lb; herh van * tot einde, eindig met 1 hlb in laaste 4 hlb, gs bo in beg-2 ks = 24 ste per sy. H/af.
12de rdte: met Ligpienk; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 8 ste, 1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 lb in vlg hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 lb in vlg 2 hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 lb in vlg hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 lb in vlg 8 ste, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 8 ste, 1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 lb in vlg hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 lb in vlg 2 hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 lb in vlg hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 lb in vlg 8 ste; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks = 26 ste per sy. H/af.
13de rdte: met Room, 1 ks, 1 kb in elke st en in elke 1 ks-sp en (1 kb, 2 ks, 1 kb) in elke hoek-2 ks-sp tot einde, gs in beg-kb = 28 kb per sy. H/af.
14de rdte: met Sand; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 11 kb, 1 vdsl om vlg lb van rdte 12 (slaan kb agter st oor), 1 lb in vlg kb, 1 vdsl om vlg 2 lb van rdte 12 (slaan 2 kb agter ste oor), 1 lb in vlg kb, 1 vdsl om vlg lb van rdte 12 (slaan kb agter st oor), 1 lb in vlg 11 kb, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 11 kb, 1 vdsl om vlg lb van rdte 12 (slaan kb agter st oor), 1 lb in vlg kb, 1 vdsl om vlg 2 lb van rdte 12 (slaan 2 kb agter ste oor), 1 lb in vlg kb, 1 vdsl om vlg lb van rdte 12 (slaan kb agter st oor), 1 lb in vlg 11 kb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks = 30 ste per sy. H/af.
15de rdte: met Helderpienk; heg aan in 2 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 12 lb, 1 springmieliest in vlg vdsl, 1 kb in vlg lb, 1 springmieliest in vlg 2 vdsl, 1 kb in vlg lb, 1 springmieliest in vlg vdsl, 1 kb in vlg 12 lb, *(1 kb, 2 ks, 1 kb) in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg 12 lb, 1 springmieliest in vlg vdsl, 1 kb in vlg lb, 1 springmieliest in vlg 2 vdsl, 1 kb in vlg lb, 1 springmieliest in vlg vdsl, 1 kb in vlg 12 lb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 32 ste per sy. H/af.
16de rdte: met Blou; heg aan in 2 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 13 kb, 6 ks, slaan (1 springmieliest, 1 kb, 2 springmielieste, 1 kb, 1 springmieliest) oor, 1 kb in vlg 13 kb, *(1 kb, 2 ks, 1 kb) in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg 13 kb, 6 ks, slaan (1 springmieliest, 1 kb, 2 springmielieste, 1 kb, 1 springmieliest) oor, 1 kb in vlg 13 kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
17de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in dies sp, 1 kb in vlg 12 kb, (5 lb, 3 ks, 5 lb) in vlg 6 ks-sp, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg 12 kb,* (1 kb, 2 ks, 1 kb) in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg 12 kb, (5 lb, 3 ks, 5 lb) in vlg 6 ks-sp, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg 12 kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
18de rdte: met Sand; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 13 kb, 6 ks (lus gaan agter blaar verby), 1 lb in vlg 13 kb, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 13 kb, 6 ks (lus gaan agter blaar verby), 1 lb in vlg 13 kb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks. H/af.
19de rdte: met Room; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 alb in vlg 14 lb, 7 hlb in vlg 6 ks-sp (agter blaar), 1 alb in vlg 14 lb, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 alb in vlg 14 lb, 7 hlb in vlg 6 ks-sp (agter blaar), 1 alb in vlg 14 lb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks = 37 ste per sy. H/af.
20ste rdte: met Ligpienk; heg aan in 2 kssp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 18 ste, 1lb in vlg st tesame in 3 ks-sp van blaar van rdte 17, 1 lb in vlg 18 ste, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 18 ste, 1 lb in vlg st tesame in 3 ks-sp van blaar van rdte 17, 1 lb in vlg 18 ste, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks = 39 ste per sy. H/af.
21ste rdte: met Helderpienk; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 4 lb, (1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb) 6 keer, 1 lb in vlg 3 lb, 1 vlb in vlg lb, 1 lb in vlg 4 lb, (1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb) 6 keer, 1 lb in vlg 3 lb, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 kssp, 1 lb in vlg 4 lb, (1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb) 6 keer, 1 lb in vlg 3 lb, 1 vlb in vlg lb, 1 lb in vlg 4 lb, (1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb) 6 keer, 1 lb in vlg 3 lb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks. H/af.
22ste rdte: met Room; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 5 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 5 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 4 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 4 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 5 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 5 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 4 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 5 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 5 lb, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 5 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 5 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 4 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 4 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 5 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 5 lb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks. H/af.
23ste rdte: met Sand; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 7 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 4 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 5 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 5 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 4 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 7 lb, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 7 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 4 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 5 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 5 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 4 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 7 lb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks. H/af.
24ste rdte: met Blou; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 9 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 3 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 6 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 6 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 3 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 9 lb, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 9 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 3 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 6 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 6 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 3 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 9 lb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks. H/af.
25ste rdte: met Room; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 11 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 2 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 7 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 7 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 2 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 11 lb, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 11 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 2 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 7 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 7 lb, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 2 keer, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 11 lb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks. H/af.
26ste rdte: met Helderpienk; heg aan in 2 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 13 lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 8 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 8 lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 13 lb, *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 13 lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 8 lb, 1 vlb in vlg vlb, 1 lb in vlg 8 lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 13 lb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-5 ks.
27ste rdte: gs tot in 2 ks-sp, 1 ks, *(2 kb, 1 ks, 2 kb) in 2 ks-sp, 1 kb in vlg 15 lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg 9 lb, 1 kb in vlg vlb, 1 kb in vlg 9 lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg 15 lb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 55 kb per sy. Werk al die los drade weg.

Voorpant (hekel 2 volgens die diagram)

Wissel kleure in rye af soos verkies.
1ste ry: met kleur 1; heg aan in hoek-1 ks-sp van 1 sy van die vierkant, 3 ks, 1 lb in elke kb tot by vlg hoek-1 ks-sp, 1 lb in vlg 1 ks-sp, dr = 57 lb. H/af.
Patroonrye:
2de ry: met vlg kleur; 3 ks, 1 lb in vlg 5 lb, [2 ks, 2 lb tes oor vlg 5 ste (as volg: 1 lb in vlg lb, slaan 3 lb oor, 1 lb in vlg lb), 2 ks, 1 lb in vlg 5 lb] 4 keer, 2 lb tes oor vlg 5 ste (as volg: 1 lb in vlg lb, slaan 3 lb oor, 1 lb in vlg lb), 1 lb in laaste 6 lb, dr.
3de ry: 3 ks, 1 lb in vlg 5 lb, [1 lb in vlg 2 lb tes, 3 ks, 1 lb in dies st, 1 lb in vlg 5 lb] 4 keer, 1 lb in vlg 2 lb tes, 3 ks, 1 lb in dies st, 1 lb in laaste 6 lb, dr. H/af. 4de ry: met vlg kleur; 3 ks, 1 lb in vlg 6 lb, *3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg 7 lb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in laaste lb, dr. H/af. Herhaal patroonrye tot verlangde lengte = ongeveer 86 cm vanaf die vierkant. Herhaal aan die ander sy van vierkant volgens diagram.

Afwerking

Werk al die los drade weg. Vou die voorpante effens oormekaar soos verkies en hekel ‘n knooplus met kettingsteke in bepaalde posisie. Werk die knoop aan die ander voorpant in ooreenstemming met lus vas.  

Send this to a friend