Hekel ’n warm wintersjaal | Vrouekeur

Hekel ’n warm wintersjaal

Hekel hierdie warm wintersjaal om die skouers warm te hou

Deur KAREN ADENDORFF Gehekel deur Tootjie Niemand Foto ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

Funky Stripes Brushed (50 g-balle): 3 balle kleur 307 S irdar Big Softie Super Chunky (50 gballe): 3 balle skakering 0324 3,5- en 6,5 mm-hekelpen Naald met groot oog

Grootte

Omtrek = 112 cm Lengte = 46 cm

Afkortings en steekverduideliking

beg = begin, dies = dieselfde, dsl = dubbelslag, driesl = drieslagsteek, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, sdop = slaan draad oor pen, sp = spasie, st = steek, vlg = volgende n dsl = slaan draad 2 keer om pen, steek pen in spesifieke st, sdop en trek ’n lus deur, (sdop en trek deur 2 lusse op pen) 3 keer. n driesl = slaan draad 3 keer om pen, steek pen in spesifieke st, sdop en trek ’n lus deur, (sdop en trek deur 2 lusse op pen) 4 keer.

Patroon

Hekel 16 motiewe. Die 1ste motief word tot aan die einde van rdte 4 gehekel. Die 2de en daaropvolgende 6 motiewe word aanmekaargehekel om ’n ring van 8 motiewe te vorm. Die 2de ring van 8 motiewe word ook aanmekaargehekel asook aan die 1ste ring van 8 motiewe. Met Funky Stripes en 3,5 mm-hekelpen, begin met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: [1 kb in ring, 12 ks, 1 kb in 7de ks vanaf pen (= 6 ks-sp), 2 ks, slaan 2 ks oor, 1 kb in vlg ks (= vlg sp), 2 ks, 1 kb in ring (= 3de sp)] 4 keer (= 4-punt-ster is gevorm).
2de rdte: Daar word in die 3 sps van elke sterpunt gehekel. 1 ks, [2 kb in 1ste sp, 3 lb in vlg sp, 11 lb in 6 ks-sp, 3 lb in vlg sp (waar vorige 3 lb gehekel is), 2 kb in laaste sp (waar vorige 2 kb gehekel is)] 4 keer.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in 1ste van vlg 2 kb in 1ste sp, [5 ks, slaan (1 kb en 2 lb) oor, 1 lb in vlg lb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, (5 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb) 2 keer, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, 5 ks, slaan (2 lb en 2 kb) oor, 1 kb tussen vlg 2 kb] 3 keer, 5 ks, slaan (1 kb en 2 lb) oor, 1 lb in vlg lb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, (5 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb) 2 keer, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, slaan (2 lb en 1 kb) oor, 1 driesl in beg-kb.
4de rdte: 4 ks, [1 dsl in vlg lb, 5 ks, 1 kb in vlg lb, 5 ks, (1 lb, 5 ks, 1 lb) in vlg lb, 5 ks, 1 kb in vlg lb, 5 ks, 1 dsl in vlg lb] 3 keer, 1 dsl in vlg lb, 5 ks, 1 kb in vlg lb, 5 ks (1 lb, 5 ks, 1 lb) in vlg lb, 5 ks, 1 kb in vlg lb, 5 ks, gs in 1ste dsl. H/af.

 Aanmekaarhekel van motiewe

4de rdte: 4 ks, 1 dsl in vlg lb, 5 ks, 1 kb in vlg lb, 5 ks, 1 lb in vlg lb, 2 ks, 1 ks deur die ooreenstemmende 5 ks-sp van die motief langsaan, 2 ks, (weer terug by die motief wat jy hekel), 1 lb in dies lb, 5 ks, 1 kb in vlg lb, 2 ks, 1 ks deur die ooreenstemmende 5 ks-sp van die motief langsaan, 2 ks, (terug by die motief wat jy hekel), 1 dsl in vlg lb, 1 dsl in vlg lb, 2 ks, 1 ks deur die ooreenstemmende 5 ks-sp van die motief langsaan, 2 ks, (terug by die motief wat jy hekel), 1 kb in vlg lb, 5 ks, 1 lb in vlg lb, 2 ks, 1 ks deur die ooreenstemmende 5 ks-sp van die motief langsaan, 2 ks, 1 lb in dies lb, voltooi die rdte soos reeds beskryf.

Skouerdeel van sjaal

Met Big Softie en 6,5 mm-hekelpen begin met:
1ste rdte: [1 kb in 1ste 5 ks-sp van enige motief, 2 kb in elk van vlg 4 sps, 1 kb in laaste sp van dies motief (= 10 kb)] 8 keer (= 80 kb), eindig met gs in 1ste kb.
2de-9de rdte: 3 ks, 1 lb in elke kb rondom, eindig met gs bo in beg-3 ks.
10de rdte: 1 ks, 1 kb in elke lb rondom, eindig met gs in 1ste ks. H/af.

Randjie onderom

Met Funky Stripes en 3,5 mm-hekelpen begin met:
1ste rdte: [3 kb in 1ste 5 ks-sp van ’n motief, 5 kb in elk van vlg 4 sps, 3 kb in laaste sp van dies motief (= 26 kb)] 8 keer (= 208 kb), eindig met gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb rondom, eindig met gs in 1ste ks.
3de rdte: 1 kb in gs, *9 ks, gs in 4de ks vanaf pen om ’n ringetjie te vorm, 1 ks, 8 kb in ring, 5 ks, slaan 3 kb (van rdte 2) oor, 1 kb in vlg kb; herh van * rondom, eindig met gs in 1ste kb. H/af. Werk alle los drade weg.

Send this to a friend