Hekelblokkie 1 | Vrouekeur

Hekelblokkie 1

hekelblokkie 1

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 1 se patroon

Click here for the English pattern

Belangrik

  • Tensy die aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)
Kleur van jou keuse
ons het 26 g Violet Quartz 260 gebruik
4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Afkortings

beg – begin
don – draad om naald
gs – glipsteek
herh – herhaal
hlb – halwe langbeen
ks – kettingsteek
ks-sp – kettingsteekspasie
lb – langbeen
rdte – rondte
st(e) – steek (steke)
tes – tesame

Spesiale steek

Hlb(lb)-picot – werk in hlb(lb) soos aangedui, 3 ks, steek naald deur voorste lus en linkerkantste vertikale balkie van basissteek, don, en trek deur al die lusse op die naald.

Aanwysings

Met 4 mm-hekelnaald begin met ‘n verstelbare ring.

1ste rdte: 3 ks (= 1 lb), 15 lb in ring, gs in 3de ks aan beg. = 16 lb.
2de rdte: 2 ks, 1 lb in dies plek as gs, (2 ks, lb2tes in vlg lb) rondom, eindig met 2 ks, gs in 1ste lb.
3de rdte: 2 ks (= 1 hlb), 2 hlb in elke 2 ks-sp en hlb in elke lb-tes rondom, gs in 2de ks aan beg. 48 hlb.
4de rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in dies plek as gs, *1 lb in elk van vlg 2 hlb, 2 lb in vlg hlb, 1 lb in vlg hlb, slaan 2 hlb oor, 1 lb in vlg lb, 3 ks, 1 lb oor laaste lb in eerste hlb wat oorgeslaan is, 1 lb in vlg hlb, 2 lb in vlg hlb, 1 lb in elk van vlg 2 hlb **, 2 lb in vlg hlb, herh van * rondom, eindig by **, gs in 3de ks aan beg.
5de rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in elk van vlg 5 lb, *2 ks, (1 lb, 1 ks, 1 lb-picot, 1 ks, 1 lb) in 3 ks-sp, 2 ks, slaan 2 lb oor **, 1 lb in elk van vlg 10 lb, herh van * rondom, eindig by **, 1 lb in elk van vlg 4 lb, gs in 3de ks aan beg.
6de rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in elk van vlg 4 lb, *3 ks, slaan 1 lb oor, 3 lb in vlg lb, 3 ks, slaan 1 lb-picot oor, 3 lb in vlg lb, 3 ks, slaan 1 lb oor **, 1 lb in elk van vlg 8 lb, herh van * rondom, eindig by **, 1 lb in elk van vlg 3 lb, gs in 3de ks aan beg.
7de rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in elk van vlg 2 lb, *2 ks, (1 lb, 1 ks, 1 lb-picot, 1 ks, 1 lb) in 3 ks-sp, 2 ks, [(lb2tes, 1 ks) 3 keer, lb2tes] in vlg 3 ks-sp, 2 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb-picot, 1 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, 2 ks, slaan 2 lb oor **, 1 lb in elk van vlg 4 lb, herh van * rondom, eindig by **, 1 lb in vlg lb, gs in 3de ks aan beg.
8ste rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in vlg lb, *2 ks, lb2tes in 2 ks-sp, (1 ks, lb2tes in vlg 1 ks-sp) twee keer, 1 ks, lb2tes in vlg 2 ks-sp, 1 ks, lb2tes in vlg 1 ks-sp, 1 ks, (lb2tes, 3 ks, lb2tes) in vlg 1 ks-sp, 1 ks, lb2tes in vlg 1 ks-sp, 1 ks, lb2tes in 2 ks-sp, (1 ks, lb2tes in vlg 1 ks-sp) twee keer, 1 ks, lb2tes in vlg 2 ks-sp, 2 ks**, slaan 1 lb oor, 1 lb in elk van vlg 2 lb, herh van * rondom, eindig by **, ks in 3de ks aan beg.
9de rdte: 2 ks, 1 lb in vlg lb, *2 lb in 2ks-sp, (1 lb in lb-tes, 1 lb in vlg 1 ks-sp) 4 keer, 1 lb in lb2tes, 9 lb in hoek-3 ks-sp, slaan lb-tes en 1 ks-sp oor, (1 lb in vlg lb-tes, 1 lb in vlg 1 ks-sp) 4 keer, 1 lb in lb-tes, 2 lb in 2 ks-sp, herh van * rondom, gs in 1ste lb.
10de rdte: gs in vlg lb, 2 ks (1 hlb), 1 hlb in vlg lb, (1 hlb-picot in vlg lb, 1 hlb in elk van vlg 2 lb) 4 keer, 1 hlb-picot in vlg lb, 2 hlb in vlg lb **, (1 hlb-picot in vlg lb, 1 hlb in elk van vlg 2 lb) 10 keer, herh van * rondom, eindig by **, (1 hlb-picot in vlg lb, 1 hlb in elk van vlg 2 lb) 5 keer, 1 hlb-picot in vlg st, gs in 2de ks aan beg.
11de rdte: 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 15 ste (jy behoort 3 hlb tussen elke pcot te hê), *3 hlb in vlg st, 1 hlb in elk van vlg 33 ste, herh van * rondom, eindig met 1 hlb in elk van vlg 17 ste, sg in 2de ks aan beg = 35 hlb oor elke rand tussen hoek-ste.

Om te voltooi

Heg af en ryg drade weg.
Blok vierkant tot grootte soos aangedui, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend