Hekelblokkie 4 | Vrouekeur

Hekelblokkie 4

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 4 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 3 se patroon

Belangrik

  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie
  • verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

  • ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)
  • 4 kleure van jou keuse
  • Ons het Porcelain 105, Champagne Beige 225, Hyacinth 232 en Violet Quartz 260 gebruik
  • 4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Afkortings

beg – begin

don – draad om naald

gs – glipsteek

herh – herhaal

hlb – halwe langbeen

ks – kettingsteek

ks-sp – kettingsteekspasie

lb – langbeen

rdte – rondte

st(e) – steek (steke)

tes – tesame

Spesiale steek

kb(lb)-picot – werk in kb(lb) soos aangedui, 3 ks, steek naald deur voorste lus en vertikale balkie van basissteek, don, en trek deur al die lusse op die naald.

Picot stitch

Kleurverandering

(#) dui aan waar draad geknip en met nuwe kleur begin word

Verander kleur netjies voor jy laaste glipsteek werk deur nuwe kleur te heg, don, en trek nuwe kleur deur lus op naald.

Aanwysings

Met 4 mm-naald en Porcelain, beg met verstelbare ring (magic ring).

1ste rdte: 5 ks (= 1 lb en 2 ks), (1 lb, 2 ks) 7 keer in ring, (#) gs in 3de ks aan beg.
2de rdte: met Champagne Beige, 3 kb in elke 2ks-sp rondom, (#) gs in eerste kb = 24 kb.
3de rdte: met Porcelain, 3 ks (= 1 hlb en 1 ks), *slaan 1 kb, 1 hlb in vlg kb, 1 ks**, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, herh van * rondom, eindig by **, (#) gs in 2de ks aan beg.
4de rdte: met Champagne Baige, 1 ks (= 1 kb), *1 lb oor ks in oorgeslaande kb van 2de rdte, 1 kb in vlg hlb**, 1 lb oor ks in oorgeslaande lb van 1ste rdte, 1 kb in vlg hlb, herh van * rondom, eindig by **, 1 lb oor ks in bokant van 3 ks van 1ste rdte, (#) gs in beg-ks.
5de rdte: met Violet Quartz, 3 ks (= 1 lb), (2 lb in vlg st, 1 lb in elk van vlg 3 ste) 7 keer, 2 lb in vlg st, 1 lb in elk van vlg 2 ste, (#) gs in 3de ks aan beg = 40 lb.
6de rdte: met Porcelain, 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 5 lb, *1 ks, (lb2tes, 1 ks, lb2tes) in vlg lb, 1 ks, (lb2tes, 1 ks, lb2tes) in vlg lb, 1 ks**, 1 hlb in elk van vlg 8 lb, herh van * rondom, eindig by **, 1 hlb in elk van vlg 2 lb, (#) gs in 2de ks aan beg.
7de rdte: met Hyacinth, 1 ks (nie ‘n st nie), 1 kb in dies plek as 1 ks, 1 kb in elk van vlg 5 hlb, 1 kb in 1ks-sp, *1 kb-picot in lb-tes, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in lb-tes, 2 kb-picots in 1ks-sp, 1 kb in lb-tes, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb-picot in lb-tes, 1 kb in 1ks-sp**, 1 kb in elk van vlg 8 hlb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 2 hlb, (#) gs in 1ste kb.
8ste rdte: met Porcelain, 1 ks (nie ‘n st nie), 1 kb in dies plek as 1 ks, 1 kb in elk van vlg 6 kb, *3 ks, slaan kb-picot en vlg kb oor, 1 kb in vlg kb, 5 ks, slaan 2kb-picots oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks**, slaan vlg kb en kb-picot oor, 1 kb in elk van vlg 10 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 3 kb, gs in eerste kb.
9de rdte: 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 6 kb, (2 hlb in 3ks-sp, 1 ks, (lb2tes, 1 ks) 4 keer in 5ks-sp, 2 hlb in 3ks-sp**, 1 hlb in elk van vlg 10 kb, herh van * rondom eindig by **, 1 hlb in elk van vlg 3 kb, (#) gs in 2de ks aan beg.
10de rdte: met Violet Quartz, 1 ks (nie ‘n st nie), 1 kb in dies plek as 1 ks, 1 kb in elk van vlg 8 hlb, *1 kb in 1ks-sp, 1 kb-picot in lb-tes, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in lb-tes, 2 kb-picots in 1ks-sp, 1 kb in lb-tes, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb-picot in lb-tes, 1 kb in 1ks-sp**, 1 kb in elk van vlg 14 hlb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 5 hlb, gs in 1ste kb (#).
11de rdte: met Champaigne Beige, gs in vlg kb, 1 ks (nie ‘n st nie), 1 kb in dies plek as 1 ks, 1 kb in elk van vlg 9 kb, *1 ks agter picot, 1 kb in elk van vlg 2 kb, 6 ks, slaan kb-picots in hoek oor, 1 kb in elk van vlg 2 kb, 1 ks agter picot**, 1 kb in elk van vlg 17 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 7 ste, (#) gs in eerste kb.
12de rdte: met Hyacinth, 2 ks, 1 lb in dies plek as 1 ks, (1 ks, slaan 1 kb oor, lb2tes in vlg kb) 4 keer, *1 ks, lb2tes in 1 ks-sp, 1 ks, slaan 1 kb oor, lb2tes in vlg kb, 1 ks, [1 hlb, (1 lb-picot, 2 lb) twee keer, 1 lb-picot, 1 hlb] in 6ks-sp, 1 ks, lb2tes in vlg kb, 1 ks, lb2tes in 1ks-sp**, (1 ks, slaan 1 kb oor, lb2tes in vlg kb) 8 keer, herh van * rondom, eindig by **, (1 ks, slaan 1 kb oor, lb2tes in vlg kb) 3 keer, 1 ks, gs in eerse lb (#).
13de rdte: met Violet Quartz, gs in vlg 1 ks-sp, 2 ks, 1 lb in dies ks-sp, (1 ks, lb2tes in vlg 1ks-sp) 6 keer, *10 ks, slaan hoek oor, (lb2tes in vlg 1ks-sp, 1 ks) 12 keer, lb2tes in vlg 1ks-sp, herh van * nog twee keer, 10 ks, (lb2tes in vlg 1ks-sp, 1 ks) 6 keer, gs in eerste lb (#).
14de rdte: met Porcelain, gs in 1ks-sp, 2 ks, 1 lb in dies ks-sp, (1 ks, lb2tes in vlg 1ks-sp) 5 keer, 1 ks, *(lb3tes, 1 ks) twee keer in 10ks-sp, 3 lb in middelste picot van 12de rdte (= hoek), 1 ks, (lb3tes, 1 ks) twee keer in dies 10ks-sp**, (lb2tes in vlg 1ks-sp, 1 ks) 12 keer, herh van * rondom, eindig by **, (lb2tes in vlg 1ks-sp, 1 ks) 6 keer, gs in eerste lb.
15de rdte: 2 ks (= 1 hlb), * 1 hlb in elke 1ks-sp en 1 hlb in elke lb-tes tot laaste ks-sp voor hoek, 1 hlb in vlg lb, 3 hlb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, herh van * rondom, eindig met gs in 2de ks aan beg = 37 hlb langs elke sy tussen hoek-ste.

Heg af en werk rafels weg. Blok vierkant in aangeduide grootte, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend