Hekelblokkie 3

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 3 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 2 se patroon

Belangrik

 • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie
 • verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
 • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
 • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

 • ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)
  4 kleur van jou keuse
  Ons het Porcelain 105, Champagne Beige 225, Hyacinth 232 en Violet Quartz 260 gebruik
  4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Afkortings

beg – begin
don – draad om naald
gs – glipsteek
herh – herhaal
hlb – halwe langbeen
ks – kettingsteek
ks-sp – kettingsteekspasie
lb – langbeen
rdte – rondte
st(e) – steek (steke)
tes – tesame

Spesiale steek

kb(hlb; lb)-picot – werk in kb(hlb; lb) soos aangedui, 3 ks, steek naald deur voorste lus en vertikale balkie van basissteek, don, en trek deur al die lusse op die naald.

Picot stitch

Kleurverandering

(#) dui aan waar draad geknip en met nuwe kleur begin word
Verander kleur netjies voor jy laaste glipsteek werk deur nuwe kleur te heg, don, en trek nuwe kleur deur lus op naald.

Aanwysings

Met 4 mm-naald en Porcelain begin met verstelbare ring (magic ring).
1ste rdte: 2 ks (= 1 hlb), 15 hlb in ring, (#) gs in 2de ks aan beg = 16 hlb.
2de rdte: met Champagne Beige, 3 ks (= 1 lb), *2lb-picot in vlg hlb, 1 lb in vlg hlb, herh van * rondom, eindig met 2lb-picot in laaste hlb, (#) gs in 3de ks aan beg.
3de rdte: met Porcelain, 1 ks (nie ‘n st), 1 kb bo in 3de ks, (6 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb) 7 keer, 3 ks, 1 lb in eerste kb.
4de rdte: 3 ks (= 1 lb), werk oor lb wat vorige rdte gesluit het en maak 1 lb en 1 hlb, *kb2tes in dies en vlg ks-sp, (1 hlb, 2 lb, 1lb-picot, 2 lb, 1 hlb) in dies ks-sp, herh van * nog 6 keer, kb2tes in dies en vlg ks-sp, (1 hlb, 2 lb, 1 lb-picot) in dies ks-sp, (#) gs in 3de ks aan beg.
5de rdte: met Violet Quartz, *2 ks, (lb2tes, 1 ks, lb2tes) in kb-tes, 2 ks, gs in lb-picot, 1 ks agter picot, gs in vlg lb, herh van * rondom (#) met laaste gs in 3de ks aan beg.
6de rdte: met Hyacinth, *2 kb in 2ks-sp, 1 kb in lb-tes, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in lb-tes, 2 kb in 2ks-sp, 1 kb in gs, 1 kb in ks agter picot, 1 kb in gs, herh van * rondom, (#) gs in eerste kb = 80 kb.
7de rdte: met Porcelain, 3 ks (= 1 lb en 1 ks), *slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb, 1 ks, herh van * rondom, (#) gs in 2de ks aan beg.
8ste rdte: met Hyacinth, 1 ks (nie ‘n st), 1 kb in dies plek as gs, *1 lb oor 1 ks in oorgeslaande kb van 6de rdte, 1 kb in vlg hlb, herh van * rondom, plaas merker in 6de st wat gewerk is (= 3de lb oor), eindig met 1 lb oor 1 ks in oorgeslaande kb van 6de rdte, gs in eeste kb. Heg af.
9de rdte: met Violet Quartz, knip breidraad van ongeveer 240 cm lank (3 gemiddelde armlengtes), vou dit in helfte en gs middel in gemerkte st, *2 ks, slaan 2 ste oor, lb2tes in vlg st, 1 ks, (lb2tes, 1 ks, lb2tes) in vlg st, 1 ks, lb2tes in vlg st, 2 ks, slaan 2 ste oor, gs in vlg st en heg af. Moenie draai nie, maar beg weer aan regterkant met ander punt van draad, gs in st regs van gs, 1 kb in dies st as vlg gs, 2 kb in 2ks-sp, 1 kb-picot in lb-tes, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in lb-tes, 2 kb-picot in vlg 1ks-sp, 1 kb in lb-tes, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb-picot in lb-tes, 2 kb in 2ks-sp, 1 kb in gs, gs in vlg st, heg af. Tel 10 se ná gs en gs in vlg st* en werk van * tot * vir oorbl 3 hoeke.
10de rdte: met Champiane Beige, gs in middel (= 5de) st van enige 8ste rndte se rand, 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elk van vlg 4 ste, *1 kb in elk van vlg 4 kb van hoekstuk, 1 ks agter picot, 1 kb in elk van vlg 2 kb, 6 ks, slaan vlg 2 picot-ste oor, 1 kb in elk van vlg 2 kb, 1 ks agter picot, 1 kb in elk van vlg 3 kb in hoekstuk, 1 kb in gs**, 1 kb in elk van vlg 9 ste, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 4 ste, gs in beg-ks (#).
11de rdte: met Hyacinth, gs in vlg st, 2 ks, 1 lb in dies st, (1 ks, slaan kb oor, lb2tes in vlg kb) 3 keer, *1 ks, lb2tes in 1 ks-sp, 1 ks, lb2tes in vlg kb, 1 ks, [1 hlb, (1lb-pcot, 2 lb) twee keer, 1 lb-picot, 1 hlb] in 6ks-sp, 1 ks, lb2tes in vlg kb, 1 ks, lb2tes in 1ks-sp**, (1 ks, slaan 1 kb oor, lb2tes in vlg kb) 8 keer, herh van * rondom, eindig by **, (1 ks, slaan 1 kb oor, lb2tes in vlg kb) 4 keer, 1 ks, gs in eerste lb (#).
12de rdte: met Violet Quartz, gs in vlg 1ks-sp, 2 ks, 1 lb in dies ks-sp, (1 ks, lb2tes in vlg 1ks-sp) 5 keer, *10 ks, slaan hoekstuk oor, (lb2tes in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 12 keer, lb2tes in vlg 1 ks-sp, herh van * nog twee keer, 10 ks, slaan hoekstuk oor, (lb2tes in vlg 1ks-sp, 1 ks) 7 keer, gs in eerste lb (#).
13de rdte: met Porcelain, gs in vlg 1ks-sp, 2 ks, 1 lb in dies ks-sp, (1 ks, lb2tes in vlg 1 ks-sp) 4 keer, 1 ks, *(lb3tes, 1 ks) twee keer in 10ks-sp, 3 lb in middelsste picot van 11de rdte (= hoek) 1 ks, (lb3tes, 1 ks) twee keer in dies 10ks-sp**, (lb2tes in vlg 1ks-sp, 1 ks) 12 keer, herh van * rondom, eindig by **, (lb2tes in vlg 1ks-sp, 1 ks) 7 keer, gs in 1ste lb.
14de rdte: 2 ks (=1 hlb), *1 hlb in elke 1ks-sp en 1 hlb in elke lb-tes tot laaste ks-sp voor hoek, 1 hlb in vlg lb, 3 hlb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, herh van * rondom, eindig met gs in 2de ks aan beg = 37 hlb oor elke sy tussen hoek-ste.

Om te voltooi

Eindig af en werk drade weg. Blok vierkant, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend