HEKEL: Meng-en-pas-kopbande

hekel_meng_en_pas_kopbande

Foto: Vrouekeur – Elmarie Knapton

Met twee kopbande en vier blompatrone het jy heelwat opsies

Deur: KAREN ADENDORFF

Benodigdhede

  • Oorskiet-DK-breidraad in kleure van jou keuse
  • 3,5 mm-hekelpen
  • 2 bypassende knope
  • haakspeldjies
  • algemene naaldwerkbenodigdhede

Mate

Pas gemiddelde kopgrootte

Afkortings

beg – begin, dies – dieselfde, dr – draai, driesl – drieslagsteek, gs – glipsteek, h/af – heg af, herh – herhaal, hlb – halflangbeen, kb – kortbeen, ks – kettingsteek, lb – langbeen, ls(e) – lus(se), rdte – rondte, sp(s) – spasie(s), st(e) – steek (e), tes – tesame, vlg – volgende

 
 

Aanwysings

Rooi kopband in ruitsteek

Met 3,5 mm-pen, hekel 110 ks.
Ry 1: 1 lb in 4de ks van naald af, 1 lb in elke ks (= 108 lb), dr.
Ry 2: 1 ks, 1 kb in die vlg 8 lb, 1 lb in vlg lb, *slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg lb, 2 lb in vlg lb*, herh van * tot * tot 11 ste oorbly, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 kb in vlg 9 lb, dr.
Ry 3: 1 ks, 1 kb in vlg 8 kb, 1 lb in vlg st, *slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, 2 lb in vlg st*, herh van * tot * tot 11 ste oorbly, slaan vlg st oor, 1 lb in vlg st, 1 kb in vlg 9 ste, dr.
Ry 4-5: dies as ry 3.
Ry 6: 1 ks, 1 kb in vlg 2 kb, 3 ks, slaan 2 kb oor (knoopsgat), 1 kb in vlg 3 kb, 1 lb in vlg st, *slaan 1 st oor, 1 kb in vlg lb, 2 lb in vlg lb*, herh van * tot * tot 11 ste oorbly, slaan 1 st oor, 1 lb in vlg st, 1 kb in vlg 9 ste, dr.
Ry 7: 1 ks, 1 kb in vlg 8 kb, 1 lb in vlg st, *slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, 2 lb in vlg st*, herh van * tot * tot 11 ste oorbly, slaan 1 st oor, 1 lb in vlg st, 1 kb in vgl 3 kb, 2 kb in 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 kb, dr.
Ry 8-12: dies as ry 3.
Ry 13: 3 ks, 1 lb in elke st.
Randjie
Rdte 1: 1 kb in 1ste st, *4 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb*, herh van * tot *, reg rondom rand, eindig met gs in beg-kb.
Rdte 2: gs in 1ste sp, (1 kb, 2 lb, 1 kb) in elke 4 ks-sp tot einde, eindig met gs in beg-gs, h/af.

LEES OOK: Hekel ’n boheemse blombloktrui

Pienk kopband in gaassteek

Met 3,5 mm-pen, hekel 14 ks.
Ry 1: 1 lb in 4de ks vanaf pen, 1 lb in elke ks (= 12 lb).
Ry 2-5: 3 ks, 1 lb in elke lb.
Ry 6: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in dies st, 2 lb in elke st tot einde, dr = 24 lb.
Ry 7: *3 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb*, herh van * tot * tot einde, (slaan 1 lb oor aan einde), dr.
Ry 8: 2 ks, 1 kb in 1ste 3 ks-ls, *3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-ls*, herh van * tot * tot einde, dr. Herh ry 7 tot band ongeveer 46 cm lank is.
Vlg 3 rye: 3 ks (= 1 lb), *2 lb in ks-ls, 1 lb in kb*, herh van * tot * tot einde, (2 lb in laaste st), dr = 24 lb.
Vlg ry (knoopsgat): 3 ks, 1 lb in vlg 3 lb, 4 ks, slaan 4 lb oor, 1 lb in vlg 4 lb.
Vlg ry: 3 ks, 1 lb in vlg 3 lb, 4 lb in 4 ks-sp, 1 lb in vlg 4 lb.
Vlg ry: 3 ks, 1 lb in elke lb.
Vlg ry: 3 ks, 1 lb in elke lb. H/af.

Blom 1

Met kleur 1 en 3,5 mm-pen, hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
Rdte 1: 4 ks (= 1ste lb plus 1 ks), (1 lb, 1 ks) 11 keer, eindig met gs bo in 3de ks van beg-4 ks, h/af.
Rdte 2: met kleur 2: 1 ks, 1 kb in 1ste ks, (2 ks, 1 kb in vlg ks) 11 keer, 2 ks, eindig met gs in 1e kb, h/af.
Rdte 3: met kleur 3: 4 ks (= 1ste lb plus 1 ks in 2 ks-sp), 1 lb in dies 2 ks-sp, (1 ks, 2 lb in vlg 2 ks-sp) 11 keer, 1 ks, sluit gs in 3de ks van beg-4 ks, h/af.
Rdte 4: met kleur 2: 1 ks, 1 kb in laaste ks van vorige rdte, (4 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp) 12 keer, eindig met gs in beg-ks. Rdte 5: met kleur 1: (1 kb, 1 hlb, 2 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 4 ks-sp tot einde, eindig met gs in 1ste kb, h/af.

Blom 2

Met kleur 1 en 3,5 mm-pen, hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
Rdte 1: 1 ks, 8 kb in ring, sluit met gs in beg-ks.
Rdte 2: met kleur 2: 1 ks, 2 kb in 1ste kb, 2 kb in elke kb tot einde, eindig met gs in beg-ks.
Rdte 3: met kleur 1: (4 ks, 3 driesl, 4 ks, gs) in 1ste kb, 1 kb in vlg kb, *(4 ks, 3 driesl, 4 ks, gs) in vlg kb, 1 kb in vlg kb*, herh * tot * tot einde, eindig met gs in 1ste ks van beg-4 ks.
Rdte 4: met kleur 2: 6 ks, *1 lb in vlg kb, *4 ks, herh van * tot * tot einde, eindig met gs in 2de ks van beg-6 ks.
Rdte 5: *3 ks, 5 lb in 4 ks-sp, 3 ks, gs in lb*, herh van * tot * tot einde, eindig laaste gs in 1ste ks van beg-3 ks, h/af.

Blom 3

Met kleur 1 en 3,5 mm-pen, hekel 10 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
Rdte 1: 1 ks, 16 kb in ring, sluit met gs in beg-ks.
Rdte 2: *10 ks, 1 kb in 5de ks vanaf pen, 1 kb in elke ks (= 6 ks) = 1ste stam, slaan 1 kb oor*, herh van * tot * tot einde, eindig met gs in 1ste ks van beg-10 ks = 8 stammetjies, h/af.
Rdte 3: met kleur 2 heg met *gs in 4de ks van beg-10 ks van vorige rdte: 14 lb in 4 ks-ls, gs in 4de kb van stam, 2 ks*, herh van * tot * tot einde, eindig met gs in beggs, h/af.

LEES OOK: Hekel ’n warm mus

Blom 4

Met kleur 1 en 3,5 mm-pen, hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
Rdte 1: 1 ks, 12 kb in ring, sluit met gs in beg-ks, h/af.
Rdte 2: met kleur 2: 12 ks, slaan 1 kb oor, gs in vlg kb, *12 ks, gs in vlg kb*, herh van * tot * tot einde, eindig met gs in 1ste ks van beg-12 ks, h/af = 12 lusse.
Rdte 3: met kleur 3 heg met gs aan die agterkant van die lusse in die 1ste ks van rdte 1: *(10 ks, 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg 5 ks, 1 hlb in vlg ks, 1 kb in vlg ks), gs in vlg kb*, herh van * tot * tot einde, eindig met gs in beg-gs, h/af.

Afwerking

Werk die knope aan. Steek haakspeldjies aan die agterkante van die blomme sodat hulle met die verskillende kopbande afgewissel kan word.

Send this to a friend