Hekel ’n warm mus

Foto: Vrouekeur – Elmarie Knapton

Hekel dié warm mus om die winterkoue te verdryf

Deur: Karen Adendorff

Moeilikheidsgraad **

Benodigdhede

  • Enige oorskietdubbelbreidraad in die kleure van jou keuse. Hier is Elle Pure Gold-oorskietdraad gebruik
  • 3,5 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog om drade weg te werk

Mate

Kopomtrek = 55 cm

LEES OOK: Brei musse vir meisies

Afkortings

beg – begin
dies – dieselfde
dsl – dubbelslagsteek
gs – glipsteek
h/af – heg af
herh – herhaal
hlb – halflangbeen
kb – kortbeen
ks – kettingsteek
lb – langbeen
ls – lus
rdte – rondte
sp – spasie
st – steek
tes – tesame
vlg – volgende

Aanwysings

Met ligpers en 3,5 mm-pen, maak 7 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 15 lb in ring gs in bokant van 3 ks.
2de rdte: 3 ks, 4 lb-springmielie in dies st, 2 lb in vlg lb, *5 lb-springmielie in vlg lb, 2 lb in vlg lb, herh van * tot einde, gs in bokant van 3 ks.
3de rdte: met salmpienk: 3 ks, 1 lb in dies st, 1 lb in vlg lb, *2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg st, herh van * tot einde, gs in bokant van 3 ks.
4de rdte: met turkoois: 3 ks, 1 lb in dies st, 5 lb-springmielie in vlg lb, *2 lb in vlg lb, 5 lb-springmielie in vlg lb, herh van * tot einde, gs in bokant van beg-3 ks.
5de rdte: met rooi: 1 ks, 1 kb in elk van die ste tot einde, gs in beg-ks.
6de rdte: met pienk: 3 ks, 1 lb in vlg 2 kb , 2 lb in vlg kb, *1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg kb, herh van * tot voor laaste 2 kb, eindig met 1 lb in laaste 2 kb, gs in bokant van 3 ks.
7de rdte: met donkerblou: 3 ks, 2 lb-pofste in dies st, 2 ks, slaan 1 lb oor, * 3 lb-pofst in vlg st, 2 ks, slaan 1 lb oor, herh van * tot einde, gs in bokant van 3 ks.
8ste rdte: met oranje: 1 ks, * 2 kb in vlg 2 ks-sp, 1 kb in pofst, herh van * tot einde, gs in beg-ks.
9de rdte: met turkoois: 3 ks, 1 lb in vlg st en in elke st tot einde, gs in bokant van 3 ks = 102 lb.
10de rdte: met groen: 1 ks, 1 kb in vlg 4 lb, 1 Spykerst in vlg st (die st is ondertoe in die oranje kb-ry), *1 kb in vlg 5 lb, 1 Spykerst in vlg lb, herh van * tot einde, gs in in beg-ks.
11de rdte: met rooi: 1 ks, *1 hlb in vlg kb, 1 lb in vlg kb, 1 dsl in vlg kb, 1 lb in vlg kb, 1 hlb in vlg kb, 1 kb in Spykerst, herh van * tot einde, gs in beg-ks.
12de rdte: met pienk: 4 ks, *1 lb in vlg st, 1 hlb in vlg st, 1 kb in vlg st, 1 hlb in vlg st, 1 lb in vlg st, 1 dsl in vlg st, herh van * tot einde, gs in bokant van 4 ks.
13de rdte: met ligpers: 4 ks, slaan 1 st oor, *1 lb in vlg st, 1 ks, slaan 1 st oor, herh van * tot einde, gs in 3de van 4 ks.

LEES OOK: Hekel ‘n blomserp

Blomme

Voltooi blom een tot 3de rdte, maar heg daaropvolgende blomme in 3de rdte aanmekaar.
Hekel 10 blomme in afwisselende kleure soos volg:
Met kleur 1 en 3,5 mm-pen maak 8 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 23 lb in ring, gs in bokant van 3 ks.
2de rdte: met kleur 2: 1 ks, 1 kb in dies st, * 3 lb pofst in dies st, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb (sluit ook pofsteek hier), herh van * tot einde, gs in beg-ks.
3de rdte: met kleur 3: 1 ks, 1 kb in dies st, *5 ks, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, gs in beg-ks.

Vir tweede en daaropvolgende blomme
3de rdte: met kleur 3: met kleur 3: 1 ks, 1 kb in dies st, *5 ks, 1 kb in vlg kb**, 5 ks, 1 kb in vlg kb, (2 ks, gs in in ooreenstemmende 5 ks-lus van blom langsaan, 3 ks, 1 kb in vlg kb) 2 keer, herh van * tot ** tot einde, gs in beg-ks.

Steek die sirkel van blomme op die mus vas, verkeerde kante opmekaar en met ligpers, hekel die strook blomme met kb aan die mus vas.

Gaan voort met mus as volg:
14de rdte: met ligpers: *1 kb in 1ste 5 ks-ls van blom, 2 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls van die blom, 6 ks*, herh van * tot einde, gs in 1ste kb.
15de rdte: 3 ks, 1 lb in 2 ks-sp, *6 lb in 6 ks-sp, 2 lb in 2 ks-sp*, herh van * tot einde, hekel 1 lb in enige 2 6 ks-sp sodat daar 2 lb ekstra is (= 102 lb), gs bo in 3 ks.
16de rdte: met donkerblou: 1 ks, 1 kb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 1 dsl in vlg 2 lb, 1 lb in vlg lb, *1 kb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg lb, 1 dsl in vlg 2 lb, 1 lb in vlg lb, herh van * tot einde, gs in beg-ks.
17de rdte: met turkoois: 4 ks, 1 dsl in vlg st, 1 lb in vlg st, 1 kb in vlg 2 ste, 1 lb in vlg st, *1 dsl in vlg 2 ste, 1 lb in vlg st, 1 kb in vlg 2 ste, 1 lb in vlg st, herh van * tot einde, gs in bokant van 4 ks.
18de rdte: met pienk: 1 ks, 1 kb in vlg en in elke st tot einde, gs in beg-ks.
19de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *3 ks, slaan 2 kb oor, (1 pofst, 3 ks-picot, 1 pofst) in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

Send this to a friend