Hekelpret met plakkies

Koop ’n paar plakkies en helder dit met hekelwerk op

Moeilikheidsgraad: *

Benodigdhede

  • Gekoopte plakkies
  • Oorskietgare in kleure van jou keuse
  • OF Grys plakkies Elle Premier Natural Cotton DK (50 gballe): 1 bal elk grys en wit
  • Wit plakkies Vinnis Nikkim 100% Katoen DK (50 gballe): 1 bal elk Ballet Pink, Pink, Pale Sage, Blue Canard en White.
  • 3 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin; dies = dieselfde; dr = draai; gs = glipsteek; h/af = heg af; herh = herhaal; kb = kortbeen; ks = kettingsteek; lb = langbeen; rdte = rondte; sp = spasie; st = steek; tr = trossie; vlg = volgende.

Driehoekpatroon van grys plakkies (hekel 2)

Met wit, hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, (1 kb, 5 ks) 6 keer, gs in beg-kb.
2de rdte: gs tot in 5 ks-sp, (3 ks, 3 lb-tr in 5 ks-sp), 5 ks, [(4 lb-tr in vlg 5 ks-sp), 5 ks] 5 keer, gs bo in 1ste tr. H/af.
3de rdte: met grys; 3 ks, [(3 lb-tr, 5 ks, 4 lbtr) in 5 ks-sp, 3 ks, 7 lb in vlg 5 ks-sp, 3 ks], [(4 lb-tr, 5 ks, 4 lb-tr) in 5 ks-sp, 3 ks, 7 lb in vlg 5 ks-sp, 3 ks] 2 keer, gs in 1ste tr.
4de rdte: 3 ks, (4 lb, 3 ks, 5 lb) in 5 ks-sp, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg 3 ks-sp, slaan 3 lb oor, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in vlg lb, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg 3 ks-sp, [(5 lb, 3 ks, 5 lb) in 5 ks-sp, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg 3 ks-sp, slaan 3 lb oor, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in vlg lb, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg 3 ks-sp] 2 keer, gs bo in beg-3 ks. H/af.

Hekel ook hierdie koel pantoffels

Driehoekpatroon van wit plakkies (hekel 2)

Met Ballet Pink, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in beg-kb. H/af.
2de rdte: met Pink; 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, slaan 1 kb oor, (1 kb in vlg kb, 5 ks, slaan 1 kb oor) 5 keer, gs in beg-kb. H/af.
3de rdte: met Pale Sage; (vou 5 ks-ls na voor) heg aan in enige kb wat oorgeslaan is, 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, gs in dies st, 2 ks, 1 kb in vlg kb wat oorgeslaan is, 2 ks, [(1 kb, 5 ks, gs in dies kb) in vlg kb wat oorgeslaan is, 2 ks, 1 kb in vlg kb wat oorgeslaan is, 2 ks] 2 keer, gs in beg-kb.
4de rdte: gs tot in 5 ks-sp, 3 ks, (4 lb, 3 ks, 5 lb) in dies 5 ks-sp, 1 kb in vlg kb, [(5 lb, 3 ks, 5 lb) in vlg 5 ks-sp, 1 kb in vlg kb] 2 keer, gs bo in beg-3 ks. H/af.
5de rdte: met Blue Canard; 5 ks, slaan vlg lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, (1 kb, 5 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 lb, 3 ks, 1 lb in sp voor kb, 1 lb in vlg kb, [1 lb in sp na kb, 2 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 3 lb, (1 kb, 5 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 lb, 2 ks, 1 lb in sp voor vlg kb, 1 lb in vlg kb] 2 keer, gs in 3de van beg-5 ks. H/af.
6de rdte: met White; heg aan in middel lb, 1 ks, [(1 kb, 2 ks, 1 kb) in middel-lb, 2 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 3 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb, 3 ks, 1 kb, 2 ks, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, 3 ks, 1 kb in vlg 2 ks, 2 ks] 3 keer, gs in beg-kb.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *2 ks, 1 kb in vlg kb, 2 ks, 1 kb in vlg kb, 3 ks, 1 kb in vlg kb, 2 ks, 1 kb in vlg sp, 2 ks, 1 kb in 3 ks-sp, 2 ks, 1 kb in vlg sp, 2 ks, 1 kb in vlg kb, 3 ks, 1 kb in vlg kb, 2 ks, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde, eindig met gs in beg-kb.
8ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *(2 kb in 2 ks-sp, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 3 kb in 3 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 1 kb in vlg sp, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg sp, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg sp, 1 kb in vlg kb, 1 kb in vlg sp, 1 kb in vlg kb, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg sp, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde, eindig met gs in beg-kb. H/af. Afwerking vir albei plakkies Werk al die los drade weg. Plaas die driehoek in die vurk van die plakkie en werk die driehoek met oorhandsteke om die vurk van die plakkie vas. Heg aan in onderste hoek van plakkie en hekel ongeveer 80–100 ks of verlangde lengte. Doen dieselfde met ander hoek. Heg af en werk los drade weg. Die toutjie kan om enkel geknoop word soos op foto geïllustreer.

Send this to a friend