Hekel ’n roseserp | Vrouekeur

Hekel ’n roseserp

Hekel ’n eenvoudige serp en versier dit met rose

Deur KAREN ADENDORFF Foto ELMARIE KNAPTON

Benodigdhede

Melange Wool Kartopu (100 g-balle): 1 bal (MK110) F unky Stripes Brushed (50 g-balle): 4 balle (306) 3,5 mm- en 4 mm-hekelpen Naald met groot oog Klein bietjie stopsel

 Grootte

Lengte = 72 cm Breedte = 12 cm

Afkortings

beg = begin; dies = dieselfde; dr = draai; gs = glipsteek; h/af = heg af; herh = herhaal; hlb = halflangbeen; kb = kortbeen; ks = kettingsteek; lb = langbeen; rdte = rondte; RK = regte kant; sp = spasie; st = steek; tes = tesame; VK = verkeerde kant; vlg = volgende.

LEES OOK: Arabesk-driehoekserp

Patroon

Serp

Met Melange Wool en 4 mm-hekelpen, begin met 25 ks.
1ste ry: 1 lb in 5de ks van pen af, *1 ks, slaan 1 ks oor, 1 lb in vlg ks; herh van * tot einde (= 12 lb), dr.
2de–4de ry: 4 ks, 1 lb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, eindig met: slaan 1 ks oor, 1 lb in vlg ks van dr-ks, dr.
5de ry: 2 ks, 1 kb in vlg lb, 1 ks, 1 kb in vlg lb, (1 ks, 1 hlb in vlg lb) 3 keer, (1 ks, 1 lb in vlg lb) 5 keer, 1 ks, 1 lb in dr-ks, dr.
6de ry: 4 ks, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb in vlg lb) 4 keer, (1 ks, 1 hlb in vlg hlb) 3 keer, (1 ks, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 1 ks, 1 kb in dr-ks, dr.
7de ry: 4 ks, 1 lb in vlg kb, 1 ks, 1 lb in vlg kb, (1 ks, 1 lb in vlg hlb) 3 keer, (1 ks, 1 lb in  vlg lb) 5 keer, 1 ks, 1 lb in dr-ks, dr.
8ste–10de ry: 4 ks, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb in vlg lb) 9 keer, 1 ks, 1 lb in dr-ks, dr. Herh ry 5–10 nog 7 keer (= 52 rye).
53ste ry (hekel die vlg 2 rye styf): 1 ks, 1 kb in vlg sp, 1 kb in elke lb en in elke 1 ks-sp tot einde, eindig met 1 kb in dr-ks, dr.
54ste ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot voor laaste 4 kb, 5 ks (= knooplussie), 1 kb in laaste st. H/af.

Gaan na ander punt van die serp (hekel dié 2 rye ook st yf)

1ste ry: met VK na voor, heg breidraad en begin met 1 kb in 1ste ks, 1 kb in elke ks tot einde, dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in vlg en in elke kb tot einde. H/af. Werk al die los drade weg.

Rose Eerste roos (hekel 3)

Met Funky Stripes en 3,5 mm-hekelpen, begin met 54 ks.
1ste ry: 1 lb in 6de ks vanaf pen, *slaan 1 ks oor, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg ks; herh van * tot einde, dr.
2de ry: 3 ks, (1 lb, 2 ks, 2 lb) in 2 ks-sp, * (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp; herh van * tot einde, dr.
3de ry: 3 ks, 5 lb in 1ste 2 ks-sp, * slaan 2 lb oor, 1 kb tussen die 4 lb, 6 lb in vlg 2 ks-sp; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste st. H/af. (Laat ’n lang genoeg draad vir vaswerk.) Rol die strook op met RK na binne en werk aan die onderkant vas sover soos jy oprol.

Tweede roos (hekel 13)

Begin met 36 ks. Hekel verder presies dies soos by 1ste roos. H/af.

Derde roos (hekel 4)

Begin met 32 ks. Hekel verder presies soos by 1ste roos. H/af.

Vierde roos (hekel 4)

Begin met 24 ks. Hekel verder soos by 1ste roos. H/af.

Vyfde roos (hekel 5)

Begin met 32 ks. Hekel slegs die 1ste en 2de rye soos by 1ste roos. H/af.

Sesde roos (hekel 2)

Begin met 24 ks. Hekel slegs die 1ste en 2de rye soos by 1ste roos. H/af. Rol elke roos op en werk aan die onderkant vas. Rangskik die rose op die serp en werk vas.

Knopie

Met Funky Stripes en 3,5 mm-hekelpen, begin met 2 ks,
1ste rdte: 5 kb in 1ste ks, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb, gs in 1ste kb.
3de–4de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs in 1ste kb.
5de rdte: 1 ks, kb2tes tot einde. Stop die knopie op met ’n bietjie stopsel. Werk die opening toe en werk die knopie op die RK aan die teenoorgestelde punt van die serp regoor die lussie vas.

Send this to a friend