Hekel unieke plekmatjies

Foto: Vrouekeur – Elmarie Knapton

Speel met die blompatrone en maak unieke plekmatjies

Deur: Karen Adendorff

Benodigdhede (per plekmatjie)

Crochet No. 5 (50 g-bolle): 1 bol elk White, Azzure en New Turquoise 2 mm-hekelpen 1 wit knopie vir groot blommetjie 2 turkoois saadkraletjies vir twee kleiner blommetjies 4 8 cm x 34 cm stewige wit linne per plekmatjie 4 8 cm x 34 cm dun watteersel per plekmatjie Algemene naaldwerkbenodigdhede

Grootte

46 cm x 31 cm

Afkortings

beg – begin dies – dieselfde dsl – dubbelslagsteek dr – draai gs – glipsteek h/af – heg af herh – herhaal hlb – halflangbeen kb – kortbeen ks – kettingsteek lb – langbeen ls – lus rdte – rondte sp – spasie st(e) – steek(e) vlg – volgende

LEES OOK: Hekel vrolike vatlappies

Aanwysings

Blomme
Driedimensionele blom Met New turquoise en 2 mm-pen, hekel 2 ks. Hekel in 2de ks vanaf pen: 1ste rdte: 6 kb in 2de ks, gs in 1ste kb. 2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb, gs in beg-ks. 3de rdte: 1 ks, *1 kb in vlg kb, 7 ks, gs in dies kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, herh van * tot einde, gs in beg-ks = 6 blomblare. 4de rdte: 1 ks (3 hlb, 5 lb, 3 hlb) in elke 7 ksls, gs in 1ste hlb. H/af. 5de rdte: met Azzure, heg aan die agterkant van die blommetjie, tussen 2 blomblare, 1 ks, 1 kb in dies st, (9 ks, gs in dies st, 3 ks, 1 kb aan agterkant tussen vlg 2 blomblare) 6 keer, gs in 1ste kb. 6de rdte: *(2 hlb, 3 lb, 5 dsl, 3 lb, 2 hlb) in 9 ks-ls, 1 kb in 3 ks-ls, herh van * tot einde, gs in beg-hlb. H/af. 7de rdte: met New turquoise, heg aan die agterkant van die blommetjie tussen 2 blomblare, 1 ks, 1 kb in dies st, (9 ks, gs in dies st, 5 ks, 1 kb tussen die vlg 2 blomblare) 6 keer, gs in 1ste kb. 8 ste rdte: *(5 lb, 7 dsl, 5 lb) in 9 ks-ls, 1 kb in 5 ks-ls, herh van * tot einde, gs in beg-lb. H/af.

Plat blommetjie Met wit en 2 mm-pen, hekel 5 ks, gs in 1e ks om ring te vorm. 1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in 1ste kb. H/af. 2de rdte: met Azzure: 3 ks, 1 lb in dies st, (3 ks, slaan 1 kb oor, 2 lb-tr in vlg kb) 5 keer, 3 ks, gs bo in beg-3 ks. 3de rdte: met New turquoise: 1 kb in dies plek as gs, (1 kb 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 3 ks-sp, gs in 1ste kb = 6 blaartjies. 4de rdte: met Azzure, (5 ks, 1 kb tussen 2 blaartjies van vorige rdte) 6 keer, gs in 1ste ks. Die rdte lê aan die agterkant van die blom. 5de rdte: (1 kb, 1 hlb, 5 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 5 ks-sp, gs in 1ste kb. H/af.

Klein blommetjie Hekel soos plat blommetjie tot by rdte 3.

Stammetjies Met Azzure en 2 mm-pen, hekel genoeg kettingsteke vir die verlangde lengte van die stammetjie, dr en hekel 1 kb in elke ks tot einde. H/af.

LEES OOK: Planne met glaspotte

Blaartjies Die blaartjie word aan weerskante van die ks-ry gehekel. Met Azzure en 2 mm-pen, hekel 12 ks, 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg 6 ks, 1 hlb in vlg ks, 1 kb in vlg ks, gs in vlg ks, dr, gs in 1ste ks, 1 kb in vlg ks, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg 6 ks, 1 hlb in vlg ks, 1 kb in vlg ks, gs in laaste ks. H/af.

Afwerking Werk al die los drade weg. Werk die wit knopie in die kern van die driedimensionele blom vas en die saadkraletjies elk in die kern van die klein blommetjies. Plaas die twee linnereghoeke regte kante op mekaar met die watteersel-reghoek bo-op. Steek vas en stik rondom. Laat ’n opening om om te dop. Dop om en werk opening toe. Gee ’n stiksel rondom ongeveer 1 cm van die kante af. Werk die hekelwerk met die hand volgens die foto vas.

WENK

As jy nie kans sien om die plekmatjies te maak nie, kan jy klaargekoopte plekmatjies ook met hierdie blommetjies versier

Send this to a friend