Hekel mandala-plekmatjies

Vrolik jou tafel met bont mandala-plekmatjies op

Deur KAREN ADENDORFF

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede (per mandala)

 • Vinnis Colours Nikkim 100% katoen DK (50 g-balle): 1 bal elk Avocado, Burnt Orange, Blue Canard, Raspberry, Pink en Navy
 • 3 mm-hekelpen
 • Naald met groot oog

Grootte

34 cm in deursnee

Afkortings en steekverduidelikings

beg – begin, dies – dieselfde, dr – draai, driesl – drieslagsteek, dsl – dubbelslagsteek, gs – glipsteek, h/af – heg af, herh – herhaal, kb – kortbeen, ks – kettingsteek, lb – langbeen, ls – lus, rdte – rondte, sdop – slaan draad oor pen, sp – spasie, st – steek, tes – tesame, vdriesl – vooromdrieslagsteek, vdsl –vooromdubbelslagsteek, vkb – vooromkortbeen, vlg – volgende

Drieslagsteek

 1. Slaan die draad drie maal oor die pen.
 2. Steek die pen in die volgende steek.
 3. Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die eerste lus sodat daar vyf lusse op die pen is.
 4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur twee lusse.
 5. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die volgende twee lusse. Herhaal.
 6. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die laaste twee lusse op die pen.

Spykersteek

 1. Steek die pen reg deur die hekelwerk op die plek wat deur die patroon aangedui word.
 2. Slaan die draad oor die pen en trek die lang lus na die voorkant toe deur.
 3. Voltooi die steek soos gewoonlik. Moenie die hekeldraad te styf trek sodat die hekelwerk ineentrek nie.

Pofsteek

Slaan draad oor pen. Steek pen in spesifieke steek en trek ’n lus op, die lengte van ’n langbeen. Slaan draad oor pen en trek ’n lus op in dieselfde steek, twee keer. Slaan draad oor pen en trek deur al die lusse.

Vooromkortbeen

 1. Steek die pen van voor na agter om die stam van die volgende steek en weer na vooruit.
 2. Voltooi die kortbeen soos gewoonlik.

Vooromdubbelslagsteek

 1. Slaan die draad twee maal oor die pen en steek die pen van voor na agter om die stam van die volgende steek en weer na vooruit.
 2. Voltooi die dubbelslagsteek soos gewoonlik.

Vooromdrieslagsteek

 1. Slaan die draad drie maal oor die pen en steek die pen van voor na agter om die stam van die volgende steek en weer na voor uit.
 2. Voltooi die dubbelslagsteek soos gewoonlik.

Patroon

NOTAS:

 • Werk al die los drade ná elke rondte se kleurwisseling weg.
 • Party rondtes mag die mandala laat krul, maar dit word reggestel met verdere rondtes.
 • Met Avocado, hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

 

1ste rdte: 3 ks, 19 lb in ring, gs bo in beg- 3 ks. H/af.
2de rdte: met Burnt Orange; 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, slaan 3 lb oor, (1 kb in vlg lb, 5 ks, slaan 3 lb oor) 4 keer, gs in beg-kb. H/af.
3de rdte: met Blue Canard; heg aan in 5 ks-ls, 3 ks, 5 lb in dies ls, 2 ks, (6 lb in vlg 5 ks-sp, 2 ks) 4 keer, gs bo in beg-3 ks. H/af.
4de rdte: met Raspberry; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 5 lb, 2 kb in 2 ks-ls, (1 kb in vlg 6 lb, 2 kb in 2 ks-ls) 4 keer, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte: met Pink; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 3 kb, 2 spykerste in 2 ks-sp van rdte 3, (1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 3 kb, 2 spykerste in 2 ks-sp van rdte 3) 4 keer, gs in beg-kb.
6de rdte: 1 ks, 1 kb in dies en in elke st tot einde, gs in beg-kb = 45 ste. H/af.
7de rdte: met Navy; 3 ks, 2 lb-pofst in dies st, 4 ks, slaan 2 kb oor, *3 lb-pofst in vlg kb, 4 ks, slaan 2 kb oor; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks = 15 pofste. H/af.
8ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *4 kb in 4 ks-sp, 1 kb in pofst; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 75 kb. H/af.
9de rdte: met Blue Canard; 3 ks, 2 lb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, *1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg 2 kb, 1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
10de rdte: met Avocado; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 5 lb, 1 spykerst in 1 kb wat oorgeslaan is in rdte 9, *1 kb in vlg 6 lb, 1 spykerst in 1 kb wat oorgeslaan is in rdte 9; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
11de rdte: met Raspberry; heg aan in spykerst, 1 ks, 1 vkb in dies st, 6 ks, *1 vkb in vlg spykerst, 6 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
12de rdte: gs tot in 6 ks-sp, 3 ks, 7 lb in dies sp, 1 ks, *8 lb in vlg 6 ks-sp, 1 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
13de rdte: met Pink; heg aan in lb na 1 ks-sp met 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 7 lb, 1 vdsl om vkb van rdte 11, *1 kb in vlg 8 lb, 1 vdsl om vkb van rdte 11; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
14de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in elke st tot einde, gs in beg-kb. H/af.
15de rdte: met Navy; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 3 kb, 2 vdriesl tes (1 driesl in vorige vdsl en 1 driesl in vlg vdsl), slaan 1 kb oor, *1 kb in vlg 8 kb, 2 vdriesl tes (1 driesl in vorige vdsl en 1 driesl in vlg vdsl), slaan 1 kb oor; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 4 kb, gs in begkb. H/af.
16de rdte: met Blue Canard; heg aan in 2 vdriesl tes, 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 4 kb, 1 vdsl tes oor 2 vdriesl-bene, slaan 1 kb oor (die kb agter st), *1 kb in vlg 8 kb, 1 vdsl tes oor 2 vdriesl-bene, slaan 1 kb oor (die kb agter st); herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 4 kb, gs in beg-kb.
17de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in elke st tot einde, gs in beg-kb = 135 kb. H/af.
18de rdte: met Burnt Orange; heg aan in kb reg bo 2 vdsl tes in rdte 15, 1 ks, 2 spykerste in dies st, slaan 1 st oor (kb agter spykerste), 1 kb in vlg 3 kb, 1 vlb om vdsl tes, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg 4 kb, *2 spykerste in vlg kb, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg 3 kb, 1 vlb om vdsl tes, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg 4 kb; herh van *tot einde, gs in beg-st. H/af.
19de rdte: met Avocado; soos rdte 17 = 150 kb.
20ste rdte: 4 ks, slaan 1 kb oor, *1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor; herh van *tot einde, gs in 3e van beg-4 ks = 75 sps. H/ af.
21ste rdte: met Blue Canard; heg aan in 1 ks-sp, 3 ks, 2 lb in dies sp, 3 lb in elke 1 ks-sp tot einde, gs bo in beg-3 ks = 225 lb. H/af.
22ste rdte: met Pink; 3 ks, 2 lb tes oor vlg 2 lb, 2 ks *3 lb tes oor vlg 3 lb, 2 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/ af.
23ste rdte: met Avocado; heg aan in 2 ks-sp, 1 ks, *2 kb in sp, 1 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
24ste rdte: *6 ks, slaan (2 kb, 1 ks-sp, 2 kb) oor, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg 2 kb, 1 kb in vlg 1 ks-sp; herh van * tot einde, gs in beg-ks. H/af.
25ste rdte: met Raspberry; heg aan in 6 ks-ls, 3 ks, 11 lb in dies ls, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, *12 lb in 6 ks-ls, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.

Send this to a friend