Boelies: die een probleem wat ouers nie kan ignoreer nie

Boelies op skole (en in die kuberruim) is ‘n groot probleem en mens lees dikwels van kinders wat as gevolg daarvan selfdood pleeg. Hierdie is een probleem wat ouers nie kan ignoreer nie

Saamgestel deur ZERELDA ESTERHUIZEN

Is boelies ‘n normale deel van skool en grootword? Ja, daar sal altyd mense wees wat ander te na wil kom, maar die impak van boelie op ‘n kind is verreikend. Menige volwassene sal jou kan vertel van ‘n boelie wat sy of haar lewe hel gemaak het. 

‘n Geboelie op skool kan op verskeie maniere plaasvind. Natuurlik fisiek, waar jou kind geruk en gepluk en geslaan word, en dies meer. Dan is daar ook emosionele boelies: Jou kind word verbaal mishandel,  via WhatsApp of sosiale media sleggesê, geteister, gespot, beskinder, lelike woorde toegesnou of uit klieks gesluit, die lys gaan aan en aan.

Hierdie is dikwels ‘n tameletjie vir ouers, want wanneer gryp jy in en wanneer nie? Moet jy jou kind leer om dit self te hanteer of moet jy skool toe gaan?

Ongelukkig was daar nou al hoeveel voorvalle van selfdood as gevolg van boelies – kinders wat dit eenvoudig nie kan hanteer nie en dan hul eie lewe neem. As ouers kan ons nie ons kinders teen alles in die wêreld beskerm nie, maar as jy enige tekens van boelie opmerk, is dit noodsaaklik om in te gryp.

Wees op die uitkyk na veranderings

Verander jou kind se gedragspatrone? Is sy ewe skielik in haarself gekeer en eet of slaap sy sleg? Stel ondersoek in. Vra  vrae. As kinders nie wil praat nie, probeer vrae vra soos: “Wat het jy vandag in pouse gedoen?” Is daar ‘n kind waarvan jy nie hou nie en hoekom?”

Gesels met jou kind

Wees betrokke in jou kinders se lewe. Ken hul maats en hul ouers. Vra vrae oor wat by die skool aangaan. Moedig jou kind aan om kwessies met jou te bespreek. As jy vermoed dat daar fout is, bring die kwessie op en kyk hoe jou kind reageer. Vra details soos jou kind gemakliker raak om dit te bespreek.

Wees ingelig

Natuurlik is jou kinders op hul privaatheid geregtig, maar as jy vermoed dat jou kind aanlyn geboelie word, vat die foon en kyk wat gebeur en wat word oor jou kind gesê. Gesels met jou kind ook oor wat kan gebeur en hoe om op te tree as so iets gebeur.

Wees daar

As jou kind geboelie word, assesseer die situasie en besluit oor die stappe wat geneem moet word. Probeer om voor jou kind in beheer van jou emosies te bly. Doen wat jy ook al kan om die kind te help.

Moedig gesonde vriendskappe aan

Gesels met jou kinders oor wat ware vriendskap is en hoe vriende moet ondersteun en hanteer. Verduidelik ook wat vriendskap nie is nie. Dit is nie oukei om jou maat af te kraak, uit te buit, of te ondermyn nie.

Leer jou kind hoe om selfgeldend te wees

As kinders die vermoë het om hul gevoelens op ‘n selfgeldende manier te kommunikeer, sal hul selfvertroue versterk.  

Doen rolspel

Oefen hoe om in boeliesituasies op te tree. Jy en jou kind kan wissel tussen die boelie- en die slagofferrol en wys jou kind wat die regte manier is om verskillende scenario’s te hanteer.

Kry hulp

As jy enigsins vermoed dat kinders se welstand en veiligheid in gedrag is, kry onmiddellik hulp. Gesels met ‘n berader, gaan skool toe en as niks daar verander nie, sit jou kind in ‘n ander skool. Spyt kom gewoonlik te laat. Boelies se destruktiewe gedrag kan ‘n negatiewe en langdurige effek op jou kind hê en sy toekoms beïnvloed.

Lees hier: https://rockyourhomeschool.net/bullying/

Send this to a friend