Maak jy ’n kloon van jou kind?

Om kinders groot te maak, is nie speletjies nie. Maak jy ’n kloon van jou kind? Beantwoord die onderstaande vraelys om uit te vind:

Om kinders groot te maak, is nie speletjies nie. Dit verg kreatiwiteit, vaardigheid en hope wysheid. Tog is daar slaggate wat verreikende gevolge kan hê. Een daarvan is om jou kind oormatig na jou hand te probeer vorm en ‘n kloon van jou kind te maak. Maak jy ‘n kloon van jou kind? Beantwoord die onderstaande vraelys om uit te vind:

 • Stel jy eise aan jou kind ten opsigte van prestasie?
 • Sien jy jou kind as ‘n verlengstuk van jouself?
 • Probeer jy jou drome deur jou kind uitleef?
 • Probeer jy jou kind in ‘n bepaalde rigting dwing?
 • Sukkel jy om jou kind se swakhede te aanvaar?
 • Is jou kind gespanne en angstig?
 • Plaas jy baie druk op jou kind?
 • Gebruik jy jou kind om vir foute uit jou verlede op te maak?
 • Stel jy voorwaardes aan jou kind in terme van jou liefde?
 • Plaas jy ‘n hoë premie op prestasie?
 • Probeer jy jou sportdrome deur jou kind uitleef?
 • Probeer jy jou belangstellings op jou kind afdwing?
 • Sukkel jy om jou kind se uniekheid te aanvaar?
 • Neem jy loopbaanbesluite namens jou kind?
 • Is jy oorbetrokke by jou kind?

As jou antwoorde op bogenoemde vrae meestal “ja” is, is jy in die moeilikheid. Dit is tyd vir ernstige bestekopname. Jy probeer waarskynlik om ‘n kloon van jou kind te maak. Oppas! Dit kan verreikende gevolge hê. Gun jou kind sy of haar unieke belangstellings en prestasies. Aanvaar jou kind as ‘n unieke wese. Jy het een kans om ‘n sukses van ouerskap te maak. Gebruik dit! As jy onvervulde drome het, probeer om self daarby uit te kom. Moenie jou kind gebruik nie. Jou mislukkings is nie jou kind skuld nie. As jy sukkel om die situasie te hanteer, oorweeg terapie. Professionele ingryping kan jou help om by jou drome uit te kom, maar ook om ‘n beter ouer te word. Hierdie is ‘n krisis wat ‘n geleentheid kan word …

Send this to a friend