7 nuwe verkeerswette en hoe dit jou affekteer

Wanneer dit kom by reg bestuur, is dit nie net jou eie bestuursgedrag en die van ander motoriste wat jy in ag moet neem nie …

… maar ook die oorkoepelende verkeerswette wat onlangs ‘n paar noemenswaardige veranderinge ondergaan het met die goedkeuring van die Administrative Adjudication of Road Traffic Offences (AARTO) wysigingswetsontwerp. Minister van Vervoer, Joe Maswanganyi, het die wetsontwerp se veranderinge verwelkom, wat daarop gemik is om oortreders te ontmoedig en ongelukke, sowel as lewensverlies, op Suid-Afrikaanse paaie te verminder.

Sterftes verwant aan motorongelukke neem jaarliks toe. In 2014 was daar 12 702 sterftes, in 2015 het dit toegeneem na 12 994 en in 2016 is 14 071 sterftes aangeteken – ‘n kommerwekkende toename van 1 077 teenoor die vorige jaar.

“Toe ons die Dialdirect Insurance toepassing en 75% kontant terug aanbod bekendgestel het, was dit gemik daarop om Suid-Afrikaners aan te moedig om beter te bestuur, deur te fokus op dinge soos selfoongebruik, rem, versnelling en spoed, maar die doel daarvan is veel groter as dit. Die versekeringsbedryf bring daarmee saam ‘n verantwoordelikheid om ‘n betekenisvolle, risiko-verminderende impak op die samelewing te maak waarookal ons kan en die toepassing het aan ons die geleentheid gebied om dit te doen”, sê Warwick Scott-Rodger, Uitvoerende Hoof van Dialdirect Insurance.

LEES OOK: Pasop vir padwoede

‘n Toepassing opsigself sal natuurlik nie die ingesteldheid van padgebruikers – waarna Maswanganyi verwys as ‘n “volgehoue verontagsaming van verkeersreëls” verwys – verander nie. Dit kan egter as ‘n kragtige mag dien om Suid-Afrikaners aan te spoor om meer verantwoordelik te bestuur en die padveiligheids-bewustheidspogings van organisasies regoor die land effektief te ondersteun.

Vra jy jouself af wat jy kan doen om veiliger paaie in ‘n werklikheid te omskep? Kyk na jou eie bestuursgewoontes, gebruik toepassings soos die Dialdirect Insurance toepassing om dit te monitor en maak jouself vertroud met hierdie wysigings aan die verkeerswette en hoe hulle jou beïnvloed:

  1. Die strafpuntstelsel – elke bestuurder begin met nul punte. Elke oortreding van verkeersreëls gaan gepaard met ‘n sekere hoeveelheid strafpunte. Indien jy die 12 punte kerf bereik kan jou lisiensie opgeskort word. Indien jy 3 opskortings kry, word jou lisensie gekanselleer.
  2. Sentralisering van ootreder inligting – met die skepping van ‘n Nasionale Verkeersoortredingsregister, sal elke oortreding aangeteken word.
  3. Spesiale appél tribunaal – wettige griewe van motoriste sal deur hierdie tribunaal hanteer word, wat vir die aanhoor van appélle, beslissings en uitsprake verantwoordelik sal wees. Indien ‘n persoon nie tevrede is met die uitspraak nie, mag hy/sy steeds die tribunaal se besluit na die Hoë Geregshof verwys.
  4. Geregistreerde eienaars altyd verantwoordelik vir boetes – die enigste geval waarin dit dalk nie van toepassing mag wees nie, is wanneer die eienaar ‘n lys van spesifieke besonderhede van die persoon wat toegelaat is om die motor te bestuur kan verskaf.
  5. Verwydering van sekere swaarder strawwe – met die gehele verwydering van Afdeling 21 van die Wet, sal die volgende nie meer toegelaat word nie: konfiskering van ‘n oortreder wat weier om saam te werk se bestuurslisensie; die verwydering van ‘n lisensieskyf van sy/haar voertuig en die immobilisering van sy/haar voertuig.
  6. Rehabilitasie van oortreders – dit bied ‘n geleentheid om diegene wie se lisensies opgeskort of gekanselleer is positief te beïnvloed en hulle te heronderrig in die belangrikheid van die nakoming van verkeerswette.
  7. Maaklike aanlyn-toegang tot dokumente – padgebruikers sal die status van hulle oortredings op enige tydstip kan nagaan. Hierdie diens het nie alleen ‘n gerieflikheidsvoordeel nie, maar ook ‘n finansiële een wat uitgawes vir beide die Staat en padgebruikers sal bespaar.

 “Veel soos wat dit jou verantwoordelikheid is om verkeersreëls te gehoorsaam, behoort jy ook te weet wat jou regte as ‘n motoris is en hoe om hulle uit te oefen. Dit beteken dat jy moet tred hou met enige veranderinge en hulle implikasies”, sluit Scott-Rodger af.

Send this to a friend