Brei ’n knooptruitjie met fopsakflappies

Brei ’n fraai knooptruitjie met fopsakflappies vir ’n seun of dogter

Benodigdhede

SIRDAR SNUGGLY DK, PURE GOLD of ELLE DK (50 g-balle)
Trui met fopsakflappies: 2(2;3;3;4; 5)balle in kleur van jou keuse; 7(7; 8;8;9;9)knopies
Een paar elk 3,25 mm- en 4 mm-breinaalde
Kabelnaald
Steekhouers
Tensy aanbevole breidraad ge bruik word, kan Saprotex nie vir die voltooide produk verantwoor de likheid aanvaar nie.

Mate

Om ouderdom van: 0-3(3-6;6- 12mde;1-2;3-4;5-6)jr te pas Ware grootte: Bors: 46(52;57;63; 68;74)cm Lengte tot by skouer: 24(28;32; 38;42;48)cm Moulengte: 15(17;20;24;29; 33)cm

Aanwysings word vir die kleinste grootte gegee, met die groter groottes tussen hakies. Waar net een syfer gegee word, geld dit vir al die groottes.

Spanning

Spaar tyd, doen ’n spannings toets. 22 ste en 28 rye = 10 cm oor koussteek met 4 mm-naalde

Vir die beste resultate is dit belang rik om die regte spanning te hê. As daar te min steke op die toets lap pie is, gebruik dunner naalde; as daar te veel steke op is, gebruik dik ker naalde.

Afkortings

alt – alternatiewe aw – aweregs beg – begin gl1 – glip 1 st regsgewys herh – herhaal k4a – gl vlg 2 ste na agter op kn, r2, dan r2 van kn k4v – gl vlg 2 ste na voor op kn, r2, dan r2 van kn kn – kabelnaald ks – koussteek oorbl – oorblywende pat – patroon r – regs rs – reksteek R(V)K – regte(verkeerde) kant R(V)KV – regte(verkeerde) kant voor st(e) – steek(steke) tes – tesame tgso – trek glipsteek oor vermin – verminder vermeer – vermeerder vlg – volgende

Steke gebruik

Soos verduidelik in instruksies.

Trui met fopsakflappies – Agterpant

Met 3,25 mm-naalde en duim me tode tel 51(57;63;69;75;81)ste op.
1ste ry: r. Hierdie ry sal nou na verwys word as rs (reksteek). Werk nog 5 rye in rs. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
1ste ry: r.
2de ry: aw. Hierdie 2 rye sal nou na verwys word as ks (koussteek). Gaan voort in ks tot agterpant 12(15;18;23;26;31)cm lank is, eindig met VK-ry.
Mousgatvorming Werk 2 rye, vermin 1 st aan weersk van elke ry. 47(53;59;65; 71;77)ste.
Vlg ry: r2tes, r tot laaste 2 ste, r2tes.
Vlg ry: r2tes, r tot laaste 2 ste, r2tes.
Vlg ry: (r2tes)0(0;0;1;1;1)keer, r tot laaste 0(0;0;2;2;2)ste, (r2tes)0(0;0;1;1;1)keer. 43(49;55; 59;65;71)ste.
Vlg ry: r4(7;3;5;5;8), tel lus op tussen laaste en vlg st en werk agterin lus (dit sal nou na verwys word as m1), [r7(7;7;7;6;6), m1]5(5;7;7;9;9)keer, r4(7;3;5;6;9). 49(55;63;67;75;81)ste. Gaan soos vlg voort:
1ste ry: r. 2de ry: aw1(0;0;0;0;1), *r1, aw1, herh van * tot laaste 0(1;1;1;1;0) ste, r0(1;1;1;1;0). 1ste en 2de rye stel pat vas. Gaan voort in pat soos vasgestel (deurgaans) sonder om te vorm tot mousgat 11(12;13;14;15;16)cm lank is, eindig met VK-ry.
Skouervorming Heg 7(8;9;10;11;13)ste in pat af aan beg in van vlg 2 rye. 35(39;45; 47;53;55)ste. Heg 8(8;10;11;12;13)ste in pat aan beg van vlg 2 rye af. 19(23;25;25; 29;29)ste. Heg oorbl 19(23;25;25;29;29)ste in pat af.

Fopsakflappies (dieselfde)

Met 4 mm-naalde en duimmetode, stel 3(3;5;5;7;7)ste op. Werk in ks (deurgaans) brei 4 rye, vermeer 1 st aan weersk van elke ry. 11(11;13;13;15;15)ste. Werk nog 4(4;6;6;8;8) rye sonder om te vorm. Laat oorbl 11(11;13;13;15;15)ste op steekouer.

Fopsakflappies se rande (dieselfde)

Met RKV en 3,25 mm-naalde, beg aan een sykant en tel op en r29(29;35;35;41;41)ste eweredig rondom gevormde rand. Werk 2 rye in rs. Heg regsgewys af.

Linkervoorpant

Met 3,25 mm-naalde en duimmetode, stel 24(27;30;33;36;39)ste op en werk 5 rye in rs.
6de ry: r9(10;12;12;14;14), m1, (r2, m1) 4 keer, r7(9;10;13;14;17). 29(32;35;38;41;44)ste. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
1ste ry: r11(13;14;17;18;21), aw1, k4a, k4v, aw1, r8(9;11;11;13;13).
2de ry: aw5(6;8;8;10;10), r1, aw1, r2, aw8, r2, aw1, r1, aw8(10;11;14; 15;18).
3de ry: r11(13;14;17;18;21), aw1, r8, aw1, r8(9;11;11;13;13).
4de ry: aw5(6;8;8;10;10), r1, aw1, r2, aw8, r2, aw1, r1, aw8(10;11;14; 15;18). Van 1ste tot 4de ry stel ks en kabelpaneel vas. Gaan voort in pat soos vasgestel tot linkervoorpant 12(15;18;23;26; 31)cm lank is, eindig met VK-ry.
Mousgatvorming
Vlg ry:
r2tes (mousgatrand), pat tot einde.
Vlg ry: pat6(7;9;9;11;11), (pat2tes, pat1)5 keer, pat5(7;8;11;12;15), aw2tes. 22(25;28;31;34;37)ste. **
Vlg ry: r2tes, r4(6;6;9;9;12), met 11(11;13;13;15;15)ste op steekhouer vir fopsakflappies aan voorkant van werk, (r saam 1 st van sakflappies en 1 st van linkervoorpant) 11(11;13;13;15;15)keer, r5(6;7;7;8;8).
Vlg ry: r tot laaste 2 ste, r2tes.
Vlg ry: (r2tes)0(0;0;1;1;1)keer, r tot einde. 20(23;26;28;31;34)ste.
Vlg ry: r4(4;2;3;3;3), m1, [r6(7;7;7;6; 7), m1)2(2;3;3;4;4]keer, r4(5;3;4;4;3). 23(26;30;32;36;39)ste. Gaan soos volg voort:
1ste ry: r.
2de ry: *aw1, r1, herh van * tot laaste 1(0;0;0;0;1)ste, aw1(0;0;0;0;1). 1ste en 2de rye stel pat vas. Gaan voor in pat soos vasgestel (deurgaans) sonder om te vorm tot mousgat 8(9;10;10;11;12)cm lank is,eindig met VK-ry.
Halsvorming Vlg ry: heg 6(8;9;9;9;9)ste in pat af, pat tot einde. 17(18;21;23;27;30)ste. Werk 2(2;2;2;4;4)rye, vermin 1 st aan nekrand in elke ry. 15(16;19;21;23;26)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 11(12;13;14;15;16)cm lank is, eindig met VK-ry.
Skouervorming Vlg ry: heg 7(8;9;10;11;13)ste in pat af, pat tot einde. 8(8;10;11;12; 13)ste.
Vlg ry: pat. Heg oorbl 8(8;10;11;12;13)ste in pat af.

Regtervoorpant

Met 3,25 mm-naalde en duimmetode stel 24(27;30;33;36;39)ste op en werk 5 rye in rs.
6de ry: r7(9;10;13;14;17), m1, (r2, m1)4keer, r9(10;12;12;14;14). 29(32;35;38;41;44)ste. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
1ste ry: r8(9;11;11;13;13), aw1, k4a, k4v, aw1, r11(13;14;17;18;21).
2de ry: aw8(10;11;14;15;18), r1, aw1, r2, aw8, r2, aw1, r1, aw5(6;8; 8;10;10).
3de ry: r8(9;11;11;13;13), aw1, r8, aw1, r11(13;14;17;18;21).
4de ry: aw8(10;11;14;15;18), r1, aw1, r2, aw8, r2, aw1, r1, aw5(6;8; 8;10;10). Van 1ste tot 4e ry stel ks en kabelpaneel vas. Gaan voort met pat soos vas ge stel tot regtervoorpant 12(15;18;23; 26;31)cm, eindig met VK-ry.
Mousgatvorming
Vlg ry:
pat tot laaste 2 ste, r2tes (mousgatrand).
Vlg ry: aw2tes, pat5(7;8;11;12;15), (pat1, pat2tes)5 keer, pat6(7;9;9;11; 11). 22(25;28;31;34;37)ste. **
Vlg ry: r5(6;7;7;8;8), met 11(11;13;13;15;15)ste oor op steek houer vir sakflap aan voorkant van werk, (r saam 1 st van fop sak en 1 st van regtervoorpant) 11(11;13;13;15;15)keer, r4(6;6;9; 9;12), r2tes.
Vlg ry: r2tes, r tot einde.
Vlg ry: r tot laaste 0(0;0;2;2;2)ste, (r2tes)0(0;0;1;1;1)keer. 20(23;26; 28;31;34)ste.
Vlg ry: r4(5;3;4;4;3), m1, [r6(7; 7;7;6;7), m1]2(2;3;3;4;4)keer, r4(4;2;3; 3;3). 23(26;30;32;36; 39)ste. Gaan soos volg voort:
1ste ry: r.
2de ry: aw1(0;0;0;0;1), *r1, aw1, herh van * tot einde. 1ste en 2de rye stel pat vas. Gaan voort in pat soos vasgestel (deurgaans) sonder om te vorm tot mousgat 8(9;10;10;11;12)cm lank is, eindig met VK-ry.
Halsvorming
Vlg ry:
heg 6(8;9;9;9;9)ste in pat af, pat tot einde. 17(18;21;23;27;30)ste.
Vlg ry: pat. Werk 2(2;2;2;4;4)rye, vermin 1 st aan nekrand in elke ry. 15(16;19;21;23;26)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 11(12;13;14;15;16)cm lank is, eindig met RK-ry.
Skouervorming Vlg ry: heg 7(8;9;10;11;13)ste in pat af, pat tot einde. 8(8;10;11;12; 13)ste.
Vlg ry: pat. Heg oorbl 8(8;10;11;12;13)ste in pat af.

Moue (dieselfde)

Met 3,25 mm-naalde en duim metode stel 31(31;33;33;37;39)ste op en werk 6 rye in rs. Met 4 mm-naalde en ks (deurgaans) vermeer 1 st aan weersk van 5de en elke vlg 4(2;4;4;4;4)de ry tot 43(37;51;53;43;45)ste. Vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 6(4;6;6;6;6)de ry tot 45(49;53; 57;61;67)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mou 15(17;20;24;29;33)cm lank is, of lengte verlang, eindig met VK-ry.
Moutopvorming Werk 4(4;4;5;5;5)rye, vermin 1 st aan weersk van elke ry. 37(41;45;47;51;57)ste. Werk nog 0(0;0;1;1;1)rye sonder om te vorm. Heg 7(8;9;9;10;11)ste aan beg van vlg 4 rye af. 9(9;9;11;11;13)ste. Heg oorbl 9(9;9;11;11;13)ste af.

Regtervoorrand

Met RKV en 3,25 mm-naalde tel op en r4 ste eweredig oor rs en 39(51;58;73;82;94)ste ewe redig oor voorrand. 43(55;62;77;86; 98)ste. Werk 2 rye in rs.
Vir ’n meisie
Vlg ry:
r3(3;3;3;4;4), heg 2 ste af, [r6(9;8;11;10;12), heg 2 ste af]4(4;5;5;6;6)keer, r1.
Vlg ry: r2, stel 2 ste op, [r7(10;9;12;11;13), stel 2 ste op]4(4; 5;5;6;6)keer, r3(3;3;3;4;4). Werk 2 rye in rs. Heg regsgewys af.
Vir ’n seun Werk nog 4 rye in rs. Heg regsgewys af.

Linkervoorrand

Met RKV en 3,25 mm-naalde tel op en r39(51;58;73;82;94)ste ewe redig oor voorrand en 4 ste eweredig oor rs. 43(55;62; 77;86; 98)ste. Werk 2 rye rs.
Vir ’n seun
Vlg ry:
r2, heg 2 st af, [r6(9; 8;11;10;12), heg 2 ste af]4(4;5;5;6; 6)keer, r2(2;2;2;3;3).
Vlg ry: r3(3;3;3;4;4), stel 2 ste op, [r7(10;9;12;11;13), stel 2 ste op]4(4;5;5;6;6)keer, r2. Werk 2 rye in rs. Heg regsgewys af.
Vir ’n dogter Werk nog 4 rye rs. Heg regsgewys af.

Kraag

Met 3,25 mm-naalde en duimmetode stel 83(87;95;105;113; 113)ste op.
1ste ry: r.
2de ry: r12(12;12;15;15;15)ste, gl1, r1, tgso, r tot laaste 14(14;14; 17;17;17)ste, r2tes, r12(12;12;15; 15;15). Herh 1ste en 2de rye nog 2 keer. 77(81;89;99;107;107)ste.
7de ry: heg 12(12;12;15;15;15)ste af, r tot laaste 12(12;12;15;15; 15)ste, heg oorbl 12(12;12;15;15; 15)ste af. 53(57;65;69;77;77)ste. Met RKV heg draad aan oorbl 53(57;65;69;77;77)ste en aw tot einde. Werk in ks tot kraag 5(5;5;6;6;6)cm lank is, eindig met VK-ry. Heg af.

Om te voltooi

Werk skouernate toe. Vou moue lengtegwys in die helfte, plaas vou op skouernaat en werk in posisie. Werk sy- en mounate toe. Werk punte van kraag aan sykante van kraag. Met VK van kraag teen RK van werk, werk kraag eweredig in posisie al om nekrand en halfpad oor voorrand. Werk knope aan. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstruksies.

Send this to a friend