Hekel ’n mandala-mat

mandala mat

Hekel hierdie katoen-mandala-mat in koel, skoon kleure

Deur KAREN ADENDORFF Foto ANDREA CALDWELL

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

 • Papatyakatoenlint (ribbon) (200 g-balle): 5 balle turkoois (2119), 3 balle roomkleur (2102) en 2 balle wit (2101)
 • 10 mm-hekelpen
 • Groot stomppuntnaald met groot oog

Grootte

150 cm in deursnee

Afkortings en steekverduidelikings

dies –dieselfde; dr – draai; dsl – dubbelslagsteek; gp – groep; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; hlb – halwe langbeen; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls – lus; rdte – rondte; RK – regte kant; sp – spasie; st – steek; tes – tesame; tr – trossie; vlb – vooromlangbeen; vlg – volgende

Dubbelslagsteek

 1. Slaan die draad twee maal oor die pen.
 2. Steek die pen in die volgende steek.
 3. Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die eerste lus sodat daar vier lusse op die pen is.
 4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur twee lusse.
 5. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die volgende twee lusse.
 6. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die laaste twee lusse op die pen.

Vooromlangbeen

 1. Slaan die draad oor die pen en steek die pen van voor na agter om die stam van die volgende steek en weer na voor uit.
 2. Voltooi die langbeen soos gewoonlik.

Trossie

 1. Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
 2. Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
 3. Hekel die volgende steek op dieselfde wyse sodat daar drie lusse op die pen is.
 4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.

Aanwysings

Met turkoois, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, (1 kb in ring, 10 ks) 10 keer, gs in beg-kb.
2de rdte: gs tot in middel van 10 ks, 1 ks, 1 kb in dies sp, 3 ks, *1 kb in vlg 10 ks-sp, 3 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 kb in 3 kssp, *1 kb in vlg kb, 3 kb in vlg 3 ks-sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
4de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg 2 kb, 2 ks, slaan 1 kb oor, *1 lb in vlg 3 kb, 2 ks, slaan 1 kb oor; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
5de rdte: met wit heg aan in 2 ks-sp, 1 ks, 3 kb in dies sp, 1 vlb in vlg 3 lb, *3 kb in vlg 2 ks-sp, 1 vlb in vlg 3 lb; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
6de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 3 lb, *1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 3 lb; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
7de rdte: met turkoois heg aan in middelste kb van 3 kb-gp van rdte 5 (agter die 3 ks-ls), 3 ks, 2 lb in dies st, 1 ks, 1 vlb in vlg 3 vlb van rdte 5, *1 ks, slaan 1 kb van rdte 5 oor, 3 lb in vlg kb van rdte 5, 1 ks, 1 vlb in vlg 3 vlb van rdte 5; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
8ste rdte: met wit heg aan in 1 ks-sp, 1 ks, 1 kb in dies sp, 1 kb in vlg lb, 1 lb in 3 ks-ls van rdte 6, slaan lb (agter lb) oor, 1 kb in vlg lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 vlb in vlg 3 vlb, *1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg lb, 1 lb in 3 ks-ls van rdte 6, slaan lb (agter lb) oor, 1 kb in vlg lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 vlb in vlg 3 vlb; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
9de rdte: gs tot in lb, 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, 3 lb tes oor vlg 3 vlb, *5 ks, 1 kb in vlg lb, 5 ks, 3 lb tes oor vlg 3 vlb; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
10de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 ks, (4 lb, 2 ks, 4 lb) in vlg 3 lb tes, 2 ks, *1 kb in vlg kb, 2 ks, (4 lb, 2 ks, 4 lb) in vlg 3 lb tes, 2 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
11de rdte: 6 ks, 1 dsl in dies st, 3 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp (tussen 8 lb), 3 ks, *(1 dsl, 2 ks, 1 dsl) in vlg kb, 3 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 3 ks; herh van * tot einde, gs in 4de van beg-6 ks.
12de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg dsl, 4 kb in vlg 3 ks-sp, *1 kb in vlg kb, 4 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg dsl, 2 kb in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg dsl, 4 kb in vlg 3 ks-sp; herh van * tot einde = 130 kb.
13de rdte: 4 ks, slaan 1 kb oor, *1 lb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-4 ks.
14de rdte: gs tot in 1 ks-sp, 1 ks, 2 kb in dies 1 ks-sp en in elke ks-sp tot einde, gs in beg-kb. H/af.
15de rdte: met turkoois; 3 ks, 1 lb in in vorige kb (laaste st van vorige rdte), *slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 lb in kb wat oorgeslaan is; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
16de rdte: 4 ks, slaan 1 st oor, *1 lb in vlg st, 1 ks, slaan 1 st oor; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-4 ks.
17de rdte: gs tot in 1 ks-sp, 3 ks, 2 lb in dies sp, *3 lb in elke 1 ks-sp tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
18de rdte: met roomkleur; 3 ks, 1 lb in vlg 36 lb, 2 lb tesame, (1 lb in vlg 37 lb, 2 lb tesame) 4 keer, gs bo in beg-3 ks= 190 lb.
19de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, slaan 4 lb oor, *1 kb in vlg lb, 5 ks, slaan 4 lb oor; herh van * tot einde, eindig met 2 ks ipv 5 ks, 1 lb in beg-kb.
20ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, *1 kb in vlg 5 ks-sp, 5 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.
21ste rdte: gs tot in 5 ks-sp, 3 ks, (3 lb, 2 ks, 4 lb) in dies sp, 2 ks, *1 kb in vlg 5 ks-sp, 2 ks, (4 lb, 2 ks, 4 lb) in vlg 5 ks-sp, 2 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
22ste rdte: met wit; 4 ks, [(1 lb, 1 ks) in vlg lb] 3 keer, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 ks, [(1 lb, 1 ks) in vlg lb] 3 keer, 1 lb in vlg lb, 1 kb in vlg kb, *[(1 lb, 1 ks) in vlg lb] 4 keer, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, [(1 ks, 1 lb) in vlg lb] 4 keer, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs bo in 3de van beg-4 ks. H/af.
23ste rdte: met room heg aan in 2de 1 ks-sp, 3 ks, 1 lb in vlg sp, 3 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 3 ks, slaan 2 lb oor, 2 lb-tr oor vlg 2 1 ks-sps, 1 ks, 1 dsl in vlg kb, 1 ks, slaan 2 lb oor, *2 lb-tr oor vlg 2 1 ks-sps, 3 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 3 ks, slaan 2 lb oor, 2 lb-tr oor vlg 2 1 ks-sps, 1 ks, 1 dsl in vlg kb, 1 ks, slaan 2 lb oor; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
24ste rdte: 3 ks, 3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in tr, 2 lb in 1 ks-sp, 1 lb in vlg dsl, 2 lb in vlg 1 ks-sp, 2 lb in vlg 1 ks-sp, *1 lb in vlg tr, 3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg tr, 2 lb in 1 ks-sp, 1 lb in vlg dsl, 2 lb in vlg 1 ks-sp; herh van * tot einde, gs bo in beg 3 ks = 266 lb.
25ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in elke lb tot einde, gs in beg-kb. H/af.
26ste–28ste rdte: met Turkoois; dies as rdte 15-17 = 399 lb.
29ste rdte: 3 ks, lb in in elke lb tot einde, gs bo in beg-3 ks.
30ste rdte: 4 ks, slaan 2 st oor, *1 lb in vlg st, 1 ks, slaan 1 st oor; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-4 ks.
31ste rdte: gs tot in 1 ks-sp, 3 ks, 1 lb in dies sp, *2 lb in elke 1 ks-sp tot einde, gs bo in beg-3 ks.
32ste rdte: soos rdte 16.
33ste rdte: gs tot in 1 ks-sp, 1 kb in dies sp, 1 kb in vlg lb, *1 kb in vlg 1 ks-sp, (hekel 1 kb ekstra in enige sp sodat daar 399 kb is), 1 kb in vlg lb; herh van * tot einde, gs in beg-kb = 399 kb. H/af.
34ste rdte: met room, 1 ks, *1 kb in vlg 2 kb, 1 ks, slaan 2 kb oor, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg kb, 1 ks, slaan 2 kb oor; herh van *tot einde, gs bo in beg-kb.
35 ste rdte: 1 ks, *1 kb in vlg 2 kb, 3 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 3 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
36ste rdte: met wit, 1 ks, *1 kb in vlg 2 kb, 3 ks, (1 kb, 3 ks, gs in dies st) in vlg kb, 3 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

Send this to a friend