Lap kussinkies met ’n gehekelde mandala

Hekel ’n blom-mandala en maak die res met lap

Deur KAREN ADENDORFF Foto ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: ***

Benodigdhede

Vinnis Colours Nikkim DK (50 g-balle): 1 bal elk Pink (521), Raspberry (559), Kingfisher (591), Natural (500), Avocado (530) en Bottle-Green (594)
3 mm-hekelpen
35 cm-ritssluiter
1 m bypassende katoenmateriaal
1 m materiaal vir binnekussing
2,75 m-tossellint
Stopsel
Algemene naaldwerkbenodigdhede

Afkortings

beg – begin; dies – dieselfde; sdop – slaan draad oor pen; dsl – dubbelslagsteek; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls(e) – lus(se); rdte – rondte; sp(s) – spasie (s); st(e) – steek(steke); vlg – volgende

Steekverduideliking

Spykersteek

  1. Steek die pen reg deur die hekelwerk op die plek wat deur die patroon aangedui word.
  2. Slaan die draad oor die pen en trek die lang lus na die voorkant toe deur.
  3. Voltooi die steek soos gewoonlik. Moenie die hekeldraad te styf trek sodat die hekelwerk ineengetrek word nie.

Aanwysings

Mandala Met Pink en 3 mm-pen, hekel 5 ks, gs in 1ste st om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 9 lb in ring, gs bo in 3 ks. H/af.
2de rdte: met Raspberry: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, (1 kb in vlg lb, 3 ks) 9 keer, gs in beg-kb. H/af.
3de rdte: met Kingfisher: (hierdie rdte word agter die lusse van 2de rdte in 1ste rdte gehekel. Vou lusse vorentoe om hekel te vergemaklik), heg aan in enige lb van 1ste rdte, 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in elke lb tot einde, gs bo in 3 ks = 20 lb. H/af.
4de rdte: met Natural: 1 ks, 1 kb in dies st, 6 ks, slaan 1 lb oor, *1 kb in vlg lb, 6 ks, slaan 1 lb oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb (= 10 lusse). H/af.
5de rdte: met Avocado: (hierdie rdte word agter die lusse van 4de rdte in 3de rdte gehekel. Vou lusse vorentoe om hekel te vergemaklik), 3 ks, 1 lb in dies st, 1 lb in vlg lb, *2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, herh van * tot einde, gs bo in 3 ks = 30 lb. H/af.
6de rdte: met Bottle-Green: 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb as volg: (sdop, haak deur 6 ks-ls van rdte 4 en voltooi lb), *2 lb in vlg 2 lb, 1 lb deur lus van rdte 4 in vlg lb, herh van * tot einde, gs bo in 3 ks = 50 lb. H/af.
7de rdte: met Kingfisher: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 1 spykerst in vlg lb in rdte 5, *1 kb in vlg 4 lb, 1 spykerst in vlg lb in rdte 5, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in vlg 2 kb, gs in beg-kb.
8ste rdte: gs tot in spykersteek, 6 ks, 1 kb in vlg spykerst, *5 ks, 1 kb in vlg spykerst, herh van * tot einde, gs in 1ste van 6 ks. H/af.
9de rdte: met Pink: 1 ks, (2 kb, 2 lb, 1 dsl, 2 lb, 2 kb) in elke 5 ks-ls, gs in beg-kb (= 10 blomblare). H/af.
10de rdte: met Raspberry: 1 ks, 1 kb in dies st, 7 ks, *1 kb aan agterkant tussen blomblare, 7 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
11de rdte: 1 ks, (2 kb, 2 lb, 1 dsl, 4 ks, gs in dies st, 2 lb, 2 kb in elke 7 ks-ls tot einde, gs in beg-kb. H/af.
12de rdte: met Natural: 1 ks, *1 spykerst in rdte 9, 9 ks, herh van * tot einde, gs in beg-st.
13de rdte: 3 ks, 13 lb in vlg 9 ks-ls, *1 lb in vlg spykerst, 13 lb in vlg in vlg 9 ks-ls, herh van * tot einde, gs bo in 3 ks. H/af.
14de rdte: met Avocado: 1 ks, 1 kb in dies st, 6 ks, slaan 6 lb oor, 1 kb in vlg lb deur 4 ks-ls van blomblaar van rdte 11, 6 ks, slaan 6 lb oor, *1 kb in vlg lb, 6 ks, slaan 6 lb oor, 1 kb in vlg lb deur 4 ks-ls van blomblaar van rdte 11, 6 ks, slaan 6 kb oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
15de rdte: met Kingfisher: (hierdie rdte word agter die lusse van 14de rdte in 12de rdte gehekel. Vou lusse vorentoe om hekel te vergemaklik), heg aan in 1ste lb na 3 ks, 1 lb in vlg 5 lb, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg 6 lb, slaan 1 lb oor, *1 lb in vlg 6 lb, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg 6 lb, slaan 1 lb oor, herh van * tot einde, gs bo in 3 ks. H/ag.
16de rdte: met Bottle-Green: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 1 kb in vlg lb deur 6 ks-ls, 1 kb in vlg 3 lb, 1 kb deur die 1 ks-sp, maar terselftertyd ook deur die 1 kb van rdte 4, 4 ks, gs in dies st, 1 kb in vlg 2 lb, 1 kb in vlg lb deur 6 ks-ls, *1 kb in vlg 5 lb, 1 kb in vlg lb deur 6 ks-ls, 1 kb in vlg 3 lb, 1 kb deur die 1 ks-sp, maar terselfdertyd ook deur die 1 kb van rdte 4, 4 ks, gs in dies st, 1 kb in vlg 2 lb, 1 kb in vlg lb deur 6 ks-ls, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 3 lb, gs in beg-kb.

LEES OOK: Hekel ‘n Oosterse kussing

Afwerking

Knip 2 halfsirkels volgens skets. Knip 2 stroke van 108 cm x 15 cm. Kap die basisnaat van die halfsirkels om en werk die rits in die naat as volg: stik die eindpunte ± 2 cm toe. Stik die middelste deel van die naat met groot rygsteke toe. Plaas die regte kant van die rits vanaf die 2 cm toegestikte naat, op die verkeerde kant van die naat en steek vas. Stik aan weerskante van die rits. Trek die rygsdrade in die middel uit. Steek die bobbellint ±7 mm van die buiterand van die sirkel af vas sodat die bobbels na binne lê. Stik rondom vas. Merk die sirkel in 4 gelyke dele. Stik die 2 lang stroke aan die kort sye aanmekaar vas om ’n groot sirkel te vorm en kap die nate om. Verdeel die sirkel in 4 gelyke dele bo en onder en merk dit. Stik 2 rye rygstiksels aan die bokant sowel as aan die onderkant. Ryg die een kant se rygdrade in, plaas die gemerkte dele van die strookdeel op die gemerkte dele van die sirkel met bobbels, regte kante opmekaar, steek vas en stik vas. Kap die naat om. Dop om en trek ritssluiter oop. Ryg die ander kant se rygstiksels eweredig in sodat die hekelwerk bo-oor pas. Kap die ingerygde sirkel om. Merk die hekelwerk in 4 gelyke dele. Steek die hekelwerk met die verkeerde kant op die regte kant van die ingerygde sirkel vas, gemerkte dele opmekaar, en stik vas.
Binnekussing: Sny twee sirkels van 42 cm in deursnee (vir elke kussing) uit die voeringmateriaal. Stik rondom vas, maar laat ’n opening vir opstop. Dop om. Stop die kussing. (Nie te styf nie). Werk die opening toe en plaas in buitekussing.

Send this to a friend