Hekelblokkie 13

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 13 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 12 se patroon

Belangrik

  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)

Kleur van jou keuse

Ons het ± 28 g Sailway 203 gebruik

4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Afkortings

beg – begin

dies – dieselfde

don – draad om naald

gs – glipsteek

herh – herhaal

hlb – halwe langbeen

ks – kettingsteek

ks-sp – kettingsteekspasie

lb(e) – langbeen (langbene)

rdte – rondte

st(e) – steek (steke)

tes – tesame

Spesiale steek

Springmieliesteek = maak 5 lb in aangeduide plek, haal naald uit laaste lb en steek dit in 1ste lb, tel lus op, don en trek deur al die lusse op die naald.

BELANGRIK: Vir springmieliesteek aan beg van rdte, werk 3 ks, 4 lb in aangeduide plek, haal naald uit en steek dit in bokant van 3 ks en lus wat jy laat val het, don en trek deur al die lusse op die naald.

Aanwysings

Met 4 mm-hekelnaald maak verstelbare ring (magic ring).

1ste rdte: 3 ks (= 1 lb), 3 lb in ring, (3 ks, 4 lb in ring) 3 keer, 3 ks, gs in 3de ks aan beg.
2de rdte: gs tot in 3ks-sp, 3 ks (= 1 lb), (3 lb, 3 ks, 4 lb) in dies ks-sp, *2 ks, (4 lb, 3 ks, 4 lb) in vlg 3ks—sp, herh van * nog twee keer, 2 ks, gs in 3de ks aan beg.
3de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elk van vlg 3 lb, *3 kb in hoek se 3ks-sp, 1 kb in elk van vlg 4 lb, 3 kb in 2ks-sp, 1 kb in elk van vlg 4 lb, herh van * nog twee keer, 3 kb in hoek se 3ks-sp, 1 kb in elk van 4 lb, 3 kb in 2ks-sp, gs in ks aan beg = 56 kb.
4de rdte: 1 kb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, *1 ks, slaan 1 kb oor, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 6 keer, herh van * nog twee keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 4 keer, 1 ks, gs in eerste kb.
5de rdte: gs tot in 1ks-sp, 4 ks (= 1 lb en 1 ks), lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, 1 ks, lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, *3 ks, (lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, 1 ks) 7 keer, lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, herh van * nog twee keer, 3 ks, (lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, 1 ks) 5 keer, 1 lb in dies 1ks-sp, los 2 lusse op naald, steek naald in 3de van 4 ks, don, en trek lus deur al die lusse op naald.
6de rdte: 1 kb in 1ks-sp, 1 ks, slaan lb-tes oor, 1 kb in vlg 1ks-sp, *1 ks, 3 kb in hoek se 3ks-sp, (1 ks, slaan lb-tes oor, 1 kb in vlg 1ks-sp) 7 keer, herh van * nog twee keer, 1 ks, 3 kb in hoek se 3ks-sp, (1 ks, slaan lb-tes, 1 kb in vlg 1ks-sp) 5 keer, 1 ks, gs in eerste kb.
7de rdte: 1 kb in dies plek as gs, *1 kb in 1ks-sp, 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 ks-sp en 1 kb oor, 3 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb en 1ks-sp oor, 1 kb in vlg kb, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 1ks-sp en 1 kb oor, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb vlg kb, 1 kb in 1ks-sp, 3 ks**, slaan 1 kb en 1ks-sp oor, 1 kb in vlg kb, herh van * rondom, eindig by **, gs in eerste kb.
8ste rdte: 1 kb in vlg kb, (5 lb in 3ks-sp, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) rondom, eindig met 5 lb in laaste 3ks-sp, gs in eerste kb.
9de rdte: gs in vlg lb, *1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 ks, 1 lb in hoek-kb, 3 ks, slaan 1 lb oor, (1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 ks, slaan eerste lb van vlg blaartjie oor) 3 keer, herh van * nog twee keer, 1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 ks, 1 lb in hoek-kb, 3 ks, slaan 1 lb oor, (1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 ks, slaan eerste lb van vlg blaartjie oor) twee keer, 1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 ks, gs in eerste kb.
10de rdte: 1 kb in vlg kb, *5 lb in 3ks-sp, 1 kb in hoek-lb, (5 lb in 3ks-sp, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 4 keer, herh van * nog twee keer, 5 lb in 3ks-sp, 1 kb in hoek-lb, (5 lb in 3ks-sp, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 3 keer, 5 lb in laaste 3ks-sp, gs in eerste kb.
11de rdte: gs in vlg lb, 1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 ks, *1 kb in hoek-kb, 3 ks, (slaan eerste lb van blaartjie oor, 1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 ks) 5 keer, herh van * nog twee keer, 1 kb in hoek-kb, 3 ks, (slaan 1ste lb van blaartjie oor, 1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 ks) 4 keer, gs in eerste kb.
12de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elke kb, 1 kb in elke ks en 1 hlb in elke hoek-kb rondom, gs in beg-ks = 136 ste.
13de rdte: 1 kb in vlg kb, 3 ks, springmieliesteek in dies st as kb, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg kb, *3 ks, slaan hoek-hlb oor, 1 kb in vlg kb, (3 ks, springmieliesteek in dies st as kb, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg kb) 8 keer, herh van * nog twee keer, 3 ks, slaan hoek-hlb oor, 1 kb in vlg kb, (3 ks, springmieliesteek in dies st as kb, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg kb) 6 keer, 3 ks, springmieliesteek in dies st as kb, gs in eerste kb.
14de rdte: 3 ks (= 1 lb), (1 hlb, 2 kb) in 3 ks-sp, *1 lb in vlg kb, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in hoek se 3ks-sp, [1 lb in vlg kb, (1 hlb, 2 kb) in 3ks-sp] 8 keer, herh van * nog twee keer, 1 lb in vlg kb, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in hoek se 3ks-sp, [1 lb in vlg kb (1 hlb, 2 kb) in 3ks-sp] 7 keer, gs in 3de ks aan beg.
15de rdte: 1 kb in vlg st, (1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st) twee keer, *1 ks, 1 kb in hoek se 1 ks-sp, (1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st) tot vlg hoek, herh van * rondom, eindig met 1 ks, gs in 1ste kb.
16de rdte: 1 ks (= 1kb), 1 kb in elke 1ks-sp, 1 kb in elke kb en 3 kb in elke hoek-kb rondom, gs in ks aan beg = 39 kb langs elke sy tussen hoekste. Heg af.

Werk drade weg. Blok vierkant volgens grootte, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend