Hekel: ‘n Toppie met kantblommotiewe

 hekel_toppie_kantmotiewe

Hekel ’n maklike toppie met die herhaling van twee basiese kantblommotiewe

DEUR: KAREN ADENDORFF
FOTO’S: ELMARIE KNAPTON

Benodigdhede

Elle Premier Natural Cotton DK (50 g-bolle): 8 bolle Taupe (025) (Indien jy die top groter, met meer stermotiewe per rondte wil hekel, sal jy meer bolle benodig) 3,5 mm-hekelpen Naald om gare mee weg te werk

Mate

1 stermotief = 10,5 cm x 10,5 cm. Die wydte van die top = 86 cm (medium).

Afkortings

beg – begin dies – dieselfde dr – draai dsl – dubbelslagsteek gs – glipsteek h/af– heg af herh – herhaal hlb – halflangbeen kb – kortbeen ks – kettingsteek lb – langbeen ls(e) – lus(se) rdte – rondte RK – regte kant sp(s) – spasie(s) st(e) – steek(steke) tes – tesame vlg – volgende

Aanwysings

1ste stermotief (hekel 32)
Die 1ste stermotief word tot by die 4de rdte gehekel en die daaropvolgende motiewe word tot by die 3de rdte gehekel en dan in die 4de rdte aan mekaar vasgehekel.
Begin met 7 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 4 ks, 2 lb in ring, (1 ks, 2 lb in ring) 6 keer, 1 ks, 1 lb in ring, gs in 3de van beg-4 ks, (= 8 pare van 2 lb).
2de rdte: 6 ks, 1 lb in 1 ks-sp, [1 ks, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 1 ks-sp] 7 keer, 1 ks, gs in 3de van beg-6 ks.
3de rdte: gs in 3 ks-sp, 5 ks, 1 lb in dies 3 ks-sp, [2 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 2 ks (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp] 7 keer, 2 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 2 ks, gs in 3de van beg-5 ks.
4de rdte: 3 ks, 2 lb in 2 ks-sp, 3 ks, 3 lb in dies sp, 2 ks, slaan 2 ks-sp oor, 1 kb in vlg kb, [2 ks, slaan 2 ks-sp oor, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in vlg 2 ks-sp, 2 ks, slaan 2 ks-sp oor, 1 kb in vlg kb] 7 keer, 2 ks, gs in 3de van beg-3 ks. H/af.
2de stermotief
Hekel die 2de stermotief tot by rdte 3 en hekel dan as volg aan die 1ste motief vas: 4de rdte: 3 ks, 2 lb in 2 ks-sp, 1 ks, 1 ks in 1ste ster se 3 ks-sp, 1 ks, 3 lb in dies 2 kssp (van 2de ster), 2 ks, slaan 2 ks-sp oor, 1 kb in vlg kb, 2 ks, slaan 2 ks-sp oor, 3 lb in vlg 2 ks-sp, 1 ks, 1 ks in vlg 3 ks-sp van 1ste ster, 1 ks, 3 lb in dies 2 ks-sp (van 2de ster), 2 ks, slaan 2 ks-sp oor, 1 kb in vlg kb, voltooi 4de rdte soos beskryf by 1ste stermotief. Om die sirkel van agt stermotiewe te voltooi, moet die laaste ster aan die 1ste ster vasgehekel word. Hekel al drie sirkelrondtes op dieselfde wyse aanmekaar vas.
Klein vulmotief (hekel 24)
Die motief word op agt plekke, dus op die punte van die sterre asook tussen die sterpunte, vasgehekel. Hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 15 lb in ring, gs bo in beg-3 ks. 2de rdte: 3 ks, 1 ks in die punte waar 2 sterre aanmekaar gehekel is, 3 ks, 1 kb in dies gs, 1 kb in elk van vlg 2 lb, (3 ks, 1 ks in die kb tussen 2 punte, 3 ks, 1 kb in dies lb, 1 kb in vlg 2 lb, 3 ks, 1 ks in die vlg 2 punte, 3 ks, 1 kb in dies lb, 1 kb in vlg 2 lb) 3 keer, 3 ks, 1 ks in kb tussen 2 punte, 3 ks, 1 kb in dies lb, 1 kb in vlg lb, gs in vlg st. H/af.
Rand bo-om
Met RK na voor, begin by die regterkantste sterpunt:
1ste rdte: (1 kb in sterpunt, 6 ks, 1 kb in vlg sterpunt, 5 ks, 1 lb in vlg kb, 3 ks, 1 dsl in 2-sterpunte, 5 ks, 1 lb in vlg kb, 5 ks, 1 kb in vlg sterpunt) 8 keer, eindig met gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 kb in gs, * 6 kb in 6 ks-sp, 1 kb in kb op die punt, 5 kb in vlg sp, (3 kb in vlg sp) 2 keer, 5 kb in vlg sp, 1 kb in kb op punt, 6 kb in vlg sp, 1 kb in kb op punt, herh van * tot * tot einde, eindig met gs in 1ste kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in vlg 14 kb, 2 kb-tes, (1 kb in vlg 22 kb, 2 kb-tes) 7 keer, 1 kb in vlg 7 kb, gs in 1ste kb.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in vlg 14 kb, 2 kb-tes, (1 kb in vlg 21 kb, 2 kb-tes) 7 keer, 1 kb in vlg 6 kb, gs in 1ste kb.
5de rdte: * 3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb *, herh van * tot * tot einde, eindig met gs in 1ste kb.
6de rdte: *[(1 kb, 1 hlb, 1 lb, 1 hlb, 1 kb) in 3 ks-sp, 1 kb in vlg sp], herh van * tot * tot einde, eindig met gs in 1ste kb. H/af.
Skouerbandjies (hekel 2)
Begin met 7 ks.
1ste ry: 1 lb in 4de ks vanaf pen, 1 ks, slaan 1 ks oor, 1 lb in vlg 2 ks, dr.
2de ry: 3 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 ks oor, 1 lb in vlg 2 lb. Herh ry 2 nog 36 keer (= 38 rye). Draai werk dwars en hekel langs die sykant van die skouerbandjie af: gs in 1ste sp, 1 kb in dies sp, * (1 kb, 2 lb, 1 kb) in vlg sp, 1 kb in vlg sp *, herh van * tot * die lengte af. Hekel 10 kb oor die laaste 3 sps op die eindpunt van die bandjie, draai werk dwars en gaan voort met die teenoorgestelde kant van die bandjie soos vorige lengte. H/af.
Rand onderom
Met die RK na voor, begin by die regterkantste sterpunt:
1ste rdte: * 3 kb in 3 ks-sp van sterpunt, 1 kb in elk van vlg 3 lb, (1 kb in vlg 2 kssp) 2 keer, 1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 kb in 3 ks-sp op vlg punt, 1 kb in elk van vlg 3 lb, (1 kb in vlg 2 ks-sp) 2 keer, 1 kb in elk van vlg 3 lb, slaan 2 sps oor, 1 kb in elk van vlg 3 lb, (1 kb in vlg 2 ks-sp) 2 keer, 1 kb in elk van vlg 3 lb*, herh van * tot * rondom, eindig met gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 3 kb in vlg kb, * 1 kb in vlg 4 kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 5 kb, 3 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 4 kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 3 kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 3 kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 5 kb, 3 kb in vlg kb *, herh van * tot * tot einde, eindig met gs in 1ste kb. H/af.

Afwerking

Werk al die los drade weg. Werk die skouerbandjies aan die bokant voor en agter vas.

Send this to a friend