Hekel ’n toppie met lap- en hekelblokkies

Hierdie toppie met lap- en hekelblokkies se kombinasie van lap en hekel maak iets eenvoudigs baie interessant

Deur KAREN ADENDORFF
Foto ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: ***

Benodigdhede

MoYa 100% katoengare DK (50 g-balle): 7 balle Taupe 0,5 m dun, sagte linne 3,25 mm-hekelpen S kerppunt-hekelpen (om deur materiaal te hekel) Naald om drade weg te werk Merkpen wat weer verdwyn

Grootte

Lengte = 63 cm; omtrek = 98 cm

 Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin; dies = dieselfde; gs = glipsteek; h/af = heg af; herh = herhaal; kb = kortbeen; ks = kettingsteek; lb = langbeen; rdte = rondte; RK = regte kant; sp(s) = spasie(s); st = steek; tr = trossie; VK = verkeerde kant; vlg = volgende
Trossie:
1 Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
2 Moenie die steek voltooi nie, sodat daar twee lusse op die pen is.
3 Hekel die volgende steek op dieselfde wyse sodat daar drie lusse op die pen is.
4 Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.

Aanwysings

Hekelblokkie (= 43 blokke) Begin met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: (3 ks, 2 lb-tr in dies st, 3 ks, gs in vlg kb) 8 keer, eindig met gs in beg-gs.
3de rdte: (5 ks, 1 kb in vlg tr) 2 keer, [2 ks, 1 lb in vlg gs (= tussen 2 blomblare), 2 ks, 1 kb in vlg tr, 5 ks, 1 kb in vlg tr] 3 keer, 2 ks, gs in 3de van beg-5 ks.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, (5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 5 ks, 1 kb in dies 5 ks-sp, 5 ks, 1 kb in lb) 3 keer, 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 5 ks, 1 kb in dies 5 ks-sp, 5 ks, gs in beg-kb.
5de rdte: 3 ks, (3 lb in 5 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 5 lb in vlg 5 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 3 lb in vlg 5 ks-sp, 1 lb in vlg kb) 3 keer, 3 lb in vlg 5 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 5 lb in vlg 5 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 3 lb in vlg 5 ks-sp, gs bo in beg-3 ks.
6de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 6 lb, 2 kb in vlg lb, (1 kb in vlg 13 lb, 2 kb in vlg lb) 3 keer, 1 kb in vlg 6 lb, gs in 1ste kb = 60 kb.
7de rdte: (Dié rdte word net oor die 1ste blok gehekel. By die 2de en daaropvolgende blokke word die blokke in die rdte aanmekaar gehekel.) 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, 1 kb in dies kb, [(3 ks, slaan 2 kb oor 1 kb in vlg kb) 5 keer, 3 ks, 1 kb in dies kb] 3 keer, (3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 3 ks, slaan 2 kb oor, gs in beg-kb. H/af.

6de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 6 lb, 2 kb in vlg lb, (1 kb in vlg 13 lb, 2 kb in vlg lb) 3 keer, 1 kb in vlg 6 lb, gs in 1ste kb = 60 kb.
7de rdte: (Dié rdte word net oor die 1ste blok gehekel. By die 2de en daaropvolgende blokke word die blokke in die rdte aanmekaar gehekel.) 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, 1 kb in dies kb, [(3 ks, slaan 2 kb oor 1 kb in vlg kb) 5 keer, 3 ks, 1 kb in dies kb] 3 keer, (3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb) 2 keer, 3 ks, slaan 2 kb oor, gs in beg-kb. H/af.

Aanmekaarhekel van blokke

7de rdte: 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, 1 ks, 1 ks deur die hoek-3 ks-sp van die vorige blok, terug met 1 ks, 1 kb in dies kb, (1 ks, 1 ks deur vlg 3 ks-sp van vorige blok, terug met 1 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb) 5 keer, 1 ks, 1 ks deur die hoek-3 ks-sp van vorige blok, 1 ks, 1 kb in dies kb, voltooi soos reeds beskryf. Let daarop dat die middelste blokke aan meer as een sy vasgehekel word.

Materiaalblokkie (= 17 blokkies – slegs aan voorkant)

  1. Vou materiaal dubbeld met RK opmekaar en knip die blokkies 10,5 cm x 10,5 cm.
  2. Stik ’n 0,5 cm-naatjie rondom, maar laat ’n opening vir omdop.
  3. Knip die hoekies weg en dop die blokkie om en gee ’n stiksel rondom.
  4. Merk kolletjies in elke hoek met merkpen en verdeel elke sy in 5 gelyke dele en merk met ’n kolletjie.
  5. Hekel met skerppunt-hekelpen 1 kb in die hoek, *(3 ks, 1 kb in vlg kolletjie) 5 keer, 3 ks, 1 kb in dies st; herh van * rondom, eindig met gs in 1ste kb. H/af. Werk alle los drade weg.

Randonderom

Met RK na voor, begin by 1ste 3 ks-sp van ’n blok:
1ste rdte: 3 ks, 2 lb in dies 3 ks-sp, 1 ks, (3 lb in vlg 3 ks-sp) 2 keer, 1 ks, (3 lb in vlg 3 ks-sp) 2 keer, 1 lb in hoek-sp, 1 lb in st tussen 2 blokke, 1 lb in vlg hoek-sp van vlg blok, *3 lb in vlg 3 ks-sp, 1 ks, (3 lb in vlg 3 ks-sp) 2 keer, 1 ks, (3 lb in vlg 3 ks-sp) 2 keer, 1 lb in hoek-sp, 1 lb in st tussen 2 blokke, 1 lb in vlg hoeksp van vlg blok; herh van * tot einde, eindig met gs bo in beg-3 ks.
2de rdte: gs in vlg 2 lb en in 1 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 2 ks, 3 lb) in dies 1 ks-sp, 1 ks, *slaan 6 lb oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg 1 ks-sp, 1 ks; herh van * tot einde, eindig met gs bo in beg-3 ks.
3de rdte: gs in vlg 2 lb en in 2 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 2 ks, 3 lb) in dies 2 ks-sp, 4 ks, *(3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg 2 ks-sp, 4 ks; herh van * tot einde, eindig met gs bo in beg-3 ks.
4de rdte: gs in vlg 2 lb en in 2 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 2 ks, 3 lb) in dies 2 ks-sp, 3 ks, 1 kb oor 4 ks asook terselfdertyd oor die 1 ks van rdte 2, 3 ks, *(3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg 2 ks-sp, 3 ks, 1 kb oor die 4 ks asook terselfdertyd oor die 1 ks van rdte 2, 3 ks; herh van * tot einde, eindig met gs bo in beg-3 ks. H/af.

Rand om moue

Begin aan die onderkant van die mou.
1ste rdte: soos by rand onderom.
2de rdte: soos by rand onderom.
3de rdte: gs in vlg 2 lb asook in 2 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 2 ks, 3 lb) in dies 2 ks-sp, 1 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 ks, *(3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 ks; herh van * tot einde, eindig met gs bo in beg-3 ks. H/af.

Rand om nek

Begin op die linkerskouer met 1 kb in las tussen 2 blokke.
1ste rdte: (3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp) 5 keer oor voorste linkerskouer, (3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp) 12 keer oor nek voor, (3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp) 12 keer oor regterskouer, (3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp) 12 keer oor nek agter, (3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp) 6 keer oor linkerskouer agter, gs in beg-kb = 48 sps.
2de rdte: gs in vlg 3 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 2 ks, 3 lb) in dies sp, 1 kb in vlg sp, *(3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 kb in vlg sp; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af. Werk alle los drade weg.  

Send this to a friend